SolSkinSiden 

SolSkins Sange opus 15

Kunstfærdige kampsange

SolSkins Sange Opus 15 Kunstfærdige kampsange nr. 1-8:

SolSkins Sange Opus 15 nr. 1. Fredspioneren
SolSkins Sange Opus 15 nr. 2. Fundamentalitetens vendepunkt
SolSkins Sange Opus 15 nr. 3. Frihedens forposter
SolSkins Sange Opus 15 nr. 4. Visionens virkelighed
SolSkins Sange Opus 15 nr. 5. De visionære materialisører
SolSkins Sange Opus 15 nr. 6. Revoltens metamorfoser
SolSkins Sange Opus 15 nr. 7. Revoltens faldne idolers spejlalter
SolSkins Sange Opus 15 nr. 8. Fred

Fredspioneren

DEMO

NOTATION

Kravet var tiden og livet dertil,
lønnen var lighed og mindelig fred.

Når du gi'r dig selv,
så gem lidt til mig;
kampen står for os,
så gem lidt til mig.

Jeg står klar når du kommer hjem,
gem lidt kraft til vor seng.
Livets spil er blot kampens gang,
gem lidt kraft til vor trang.

Da du gik bort i en sky af røg,
råbte du ud mod alverdenens møj:
"Bare pas på, nu skal slaget stå!"
Jeg råbte bag dig: "Tag hvad du kan få!".

Kampen var tiden og livet deri,
sejren var en flig af bevidstheds forlig.

Når du når derhen
så tag med til mig;
når du kommer hjem
bli'r det en gave fra dig.

Jeg står klar når du kommer hjem,
gem lidt kraft til vor seng.

Fundamentalitetens vendepunkt

DEMO

NOTATION

I et fyrtårn ved sit hav
- alt i ensom majestæt,
sidder livet - sidder døden,
og spiller spillet om os.
De løfter brik på brik af vor tid,
spreder, sætter sammen med flid.
Nogen gik så glade forbi,
nu har tiden lagt dem som lig.
Lig af ligegyldig glemsomhed,
lig af ingen frihed og fred,

- Jeg gik op af de mange trin
banked' på, trådte ind,
der lå støv af de mange sind
spillet fylder med vind.

"Åh, Hr. Liv - Åh, Hr. Død,
hvor går vejene hen?"
"Hvor du står, ud og hjem,
der går vejene hen!
Hvert skridt er tankestøv i vort spil,
hver vilje gør de ting som vi vil.
Vælge kan du kun som du er,
handle kan du kun når vi ler.".
Nogle gik så glade forbi,
nu har spillet lagt dem som lig.

- Jeg gik hen til det store bord
og faldt li'som tilfældigt;
i mit fald trak jeg spillet med,
det var faktisk uheldigt.

Livet skreg: "Næ hov! Men hør nu, hej!",
døden sagde: "Nu går jeg min vej!".
Vælge kan du kun som du er,
handle kan du kun når de ler.

Frihedens forposter

DEMO

NOTATION

Råbene gjalder langt borte i natten
om frihedens forposters kamp, -
jeg står i en byge af frigør'sels dråber,
mens vindene suser om sejr.

Hvem har set når vi går uden freden?
Jeg kan se den gå med!
Hvem monstro vil synge om glæden
ved hver renselses sted?
- Sangen går op - stiger op - og forslår.

Kampens røde blod løber over din hånd.
Virk'lighedens flod vil beruse din ånd.

Når vi når hjem efter dagslysets strøm,
ses i vort håb lysets hedeste drøm,
hvem ta'r til takke med billigheds tarv?
Dybt under glemslen kan vi suge friheds marv;
so ra sa - do ra da - ki va sa.

Fra tindernes højder skriger omsider
de døende tyranners røst,
vi gør hvad vi vil og vi gør hvad vi siger,
mens ekkoernes ral toner ud.

Hvem har set, når de dør ind i freden?
Jeg kan se dem dø bort.
Hvem monstro vil synge om glæden
hos kampens sejrende hord?
- Sangen går op - stiger op - og forslår.

Kampens røde blod løber over din hånd.
Virk'lighedens flod vil beruse din ånd.

De vil prøve med rettens instanser,
siden kommer de i plade og i panser,
og de køber verdener mage med vore,
mens de håber at vi uddør ad åre.
So ra sa - do ra da - ki va sa.

Friheds børn sig nej til tyranner og vold på al leg.
Friheds børn sa'e nej til tyranner og vold på vor leg.

Visionens virkelighed

DEMO

NOTATION

Aftensolens skin smiled' til dig.
Aftenklokkens kim ringed' for mig.

Nu går alting i står
verden er så rød,
nu er alt hvad vi så
ædt som dagens brød.
Du har åbnet døren på klem,
nu når aftenens vinde ind.
Med mig går de hjem,
hos mig når de hjem.

Når du vokser ind i mit sind
slipper drømmeflorernes sølvsnor op.
Ingen lukker op og går med,
hvis jeg ta'r dig helt op til tidens top.
- Der har aftenlandet fred,
- der ta'r tidsstoffet sted.

Nu har jeg sagt det - nu ved du det godt.
Nu har jeg sagt det - nu ved du det godt.

Ingen ta'r den tid du har
 - der er alting forbi.
Dine drømme gi'r og har
 - men du ved det fordi,
landet ligger bart og tyst
 - der er alting forbi.
Nu står drømmenes skib mod kyst
 - men du ved det fordi; -
vejen står den går aldrig hjem,
men den fører til drømmes seng - åh.

Aftensolens skin smiled' til dig.
Aftenklokkens kim ringed' for mig.

De visionære materialisører

DEMO

NOTATION

Går op
Går op
Går op.
Går op.

Vi var på de veje.
Vi så på de syn.
Vi gjorde vore drømme.
Vi gik rundt i byen.
Tiden stod hvor tiden står,
når tidens år går så
som så kan gå.

Ka' gå.
Ka' gå.
Ka' gå.
Ka' gå.

Vi er på de veje.
Vi ser på de syn.
Vi gør vore drømme.
Vi går rundt i byen.
Ingen tid hvor tiden var,
da tidens svar var:
"Tiden går i stå!"

I stå.
I stå.
I stå.
I stå.

Så ses som i seje.
Så ses som i lyn.
Så ses som i strømme.
Så ses som i skyen.
Tiden stod hvor tiden står,
når tidens år går så
som så kan gå.

Gå stå.
Gå stå.
Gå stå.
Gå stå.

Gå stå seje veje.
Gå stå lynets syn.
Så stå drømmes strømme.
Så stå byen i skyen.
Ingen tid hvor tiden var,
da tidens svar var:
"Tiden går i stå!"

Revoltens metamorfoser

DEMO

NOTATION

Sa'e du at lanternen er tændt,
er du fuld af løgn, min ven:
sa'e du at fjendskab er glemt
så ta'r du fejl min ven; -
tankernes slotte og handlingernes hytte er brændt,
hadets soldater slår til når glæden bli'r tændt, min ven.

Jeg stod op og gik min vej
verdens sorger keder mig.
Livets tavle vasket ren,
Tidens børn på bare ben.

Timerne under tordenskyen varsled' os kun ondt,
mens vi troed' på fred,
men vi løb over engene,
rulled' os derpå,
mens vi lå
og slikkede sol.

Alla la la - ula la la - hi pi di bi - du da.
Alla la la - ula la la - hi pi di bi - du da.
Alla la la - ula la la - hi pi di bi - du da.

Da vor viden ble' vendt,
blev du fuld af mod, min ven;
du blev svøbt ind og sendt
til den hvideste favn, min ven; -
pølser af dårskabens grise smager så slemt,
kom og spis honning hvor travlhedens tomhed er endt, min ven.

Jeg stod op og gik derhen
af verdens glæder er jeg ven.
Tidens tavle vasket ren,
livets børn på bare ben.

Ah.

Revoltens faldne idolers spejlalter

DEMO

NOTATION

Det vi ser i dig
gi'r vi ud for os.
Du er kampens helt,
vi er massens trods.

Før du blev dræbt
ku' du give svar,
nu du er død
hylder vi hvad du var.

Da du styrted' om,
død for fjendens hånd,
holdt vort livshåb fast
i blodets røde bånd.

Før du blev dræbt
ku' du give svar,
nu du er død
hylder vi va' du var.

Nu ses dit billed' højt på vor mur.
Nu er vor kampånd sluppet ud af sit bur.
Bag barrikaden er din ånd vild og fri.
Vejen til sejren går over dit lig.

Før du blev dræbt
ku' du give svar,
nu du er død
hylder vi hvad du var.

Det vi ser i dig
gi'r vi ud for os.
Du er kampens helt,
vi er massens trods.

Fred

DEMO

NOTATION

Dit smil stod som natten
i uvejrets vind.
Dit blik fløj som vinger
i solglimtets lys.
Du kom med kamp;
du tog dig tid.
Nu er kampen et billed'
på verdenens splid.

Din tid stod som blodet
der løber i krig.
Din drøm fløj som snefnug
på havenes skum.
Du kom til fred;
du gav dig tid.
Nu er freden et billed'
på verdenens id.

Halelulja - Hari Om.
Ha'! Le! Lul! Ja, har I om?
- Om hvad?
- Om fred sel'føl'ig!

[TOP]