SolSkinSiden

SolSkins Sange Opus 13

Husbehov (Sange af populært tilsnit)

SolSkins Sange Opus 13 Husbehov (Sange af populært tilsnit) nr. 1-12:

SolSkins Sange Opus 13 nr. 1. Hvis du bli'r min
SolSkins Sange Opus 13 nr. 2. Timeglassets billedbog
SolSkins Sange Opus 13 nr. 3. Krisebarn
SolSkins Sange Opus 13 nr. 4. Livslegen
SolSkins Sange Opus 13 nr. 5. Min pige
SolSkins Sange Opus 13 nr. 6. Er du sikker?
SolSkins Sange Opus 13 nr. 7. Kvindejagt
SolSkins Sange Opus 13 nr. 8. Troens kreds
SolSkins Sange Opus 13 nr. 9. Én
SolSkins Sange Opus 13 nr. 10. Hvergang dennegang
SolSkins Sange Opus 13 nr. 11. Hvor i dag?
SolSkins Sange Opus 13 nr. 12. Husbehov

Hvis du bli'r min

DEMO

NOTATION

Hvis du bli'r min,
vil jeg ta' i din vrimmel; -
hvis du bli'r min
vil jeg gi' dig din himmel;

når dit er mit,
vil jeg elske det hele; -
det er mit kald
med dig vil jeg dele:

dele livets lykke
og smerten med dig -
altid være din
som du tilhører mig.

Hvis du nu bli'r
vil jeg ta' dine hænder;
hvis det gør godt
vil jeg favne dine lænder;

når du nu er,
her helt i mit favntag,
da er mit valg en
dyb kærligheds dag:

kærlighed til dig
skal lede min hånd, -
derfor knytter jeg
dig med blide bånd:

- Åh hvor du smiler bag dine vink,
- åh hvor jeg iler for dine vink,
- ih hvor du lover kærligheds fred,
- ih hvor jeg vover at tage dig med i mig.

Hvis du nu vil
række dine læber,
hvis i din mund
bag blide kæber,

livsens elskovs vand
monne rinde,
når du da op til
min kærligheds tinde?

Dele livets lykke
og smerten med dig -
altid være din
som du tilhører mig.

Timeglassets billedbog

DEMO

NOTATION

Rørte nogen ved timesandet,
mens i nattens lys du kom?
Hørte nogen mon stime-vandet,
mens i regnens dryp du kom?
 - Det er dig jeg ta'r ind,
 - det er dig jeg ta'r ind.

- Og nu er du her ved min arnes fred
du vil vokse her i min medgangs sted; -
flid er trængsels fryd,
mange nogens nyd,
og i stedets ly
ka' du altid ty
til mig.

Nattens smil blev et skuldertræk,
mens på ilsom fod jeg fór,
for at dække din åbne sprække
i uvist mod af ensomt mord:

 - Det er dig jeg ta'r ind,
 - det er dig jeg ta'r ind.

Og nu er det skete en datid blot,
siden mange smil er rundet af,
jeg fandt frihed med dig,
du fandt lighed i mig,
strøet langs vor rosenvej
ka' vi altid
finde sol.

Dages glemsel - som drømmes hængsel -
rammer ind om vor lykkes véd,
bålet brænder med fagre minder
- alt og intet i kærlighed; -

For nu er du min,
her er lykken din,
to om brød og bord
børn til verdens fred -
vor familie med
bærer folkets kors
fra Køge bugt til Mors.

Krise-barn

DEMO

NOTATION

Se dig i morgenlys
mens solen strømmer ned,
ind bag dit morgenkys
lister en vind; -
spår om sødmes kærlighed,
kærlighed til dig;
åbner mine drømmesyn
kærligt ind i mig.

Se dig i gang
husflid og slæb,
dog har du hang
til klager og kævl;
tror om dit indre liv
ikke du som jeg; -
er da dit åndedrag
frit som barneleg?

Du åbner ind til drømmenes sind,
er da dit hjertets strid
sømmet med gevind?

Se dig i aftenskær
er da husfred nær?
Cirklen er sluttet
rundt om dagens streg; -
selv i din yndlingsstol
tvivler jeg på dig,
indtil jeg ved din dags byrder
letter mig.

Hvor er dit stille smil,
når du er vred?
Når krisen letter,
er da betydning bred?
Jeg siger ikke, nej,
at jeg er bedre skabt,
dog er hvert stridens ord
båret og tabt.

Du åbner ind til drømmenes sind,
er da dit hjertets strid
sømmet med gevind?

Livslegen

DEMO

NOTATION

Åh når du smiler til mig,
føler jeg at alt bli'r livets leg,
jeg ser helst at du er
li'e så glad for livet som jeg.

Åh når du tænker som jeg
føler jeg at mening er på vej,
jeg ser helst at du bli'r
li'e så sød og glad som andre pi'er.

Åh nu du ved, at du er
livets meningsfyldte leg for mig,
så ser jeg helst at du når,
li'e så meget som de andre får.

Åh når du vinker farvel,
føler jeg at vejen vinker med,
jeg ser helst at du er
hjemmevandt på huslige tær.

Åh når du åbner vor dør,
føler jeg som ægtemænd de bør,
jeg ser helst at du bli'r
stråleglad når velkomstsord du si'r.

Åh når du er som du er,
føler jeg, at alt er som det skal,
jeg ser helst at du og jeg
er hjemmevandt i livets glade leg.

Min pige

DEMO

NOTATION

Min pige smiler altid til mig,
min pige råber: "Far kom nu og leg!",
Pigebarn, skørtetøs,
kom og væk min ungdoms knøs til leg.

Min pige hviner saligt i fryd,
min pige råber: "Far kom nu og nyd!",
Legeland og barneskrål
bolden går jo straks i mål, for:

Min pige smiler altid til mig,
min pige råber: "Far kom nu og leg!",
Pigebarn, skørtetøs,
kom og væk min ungdoms knøs til leg.

Farmands stolthed - kæledægge gris.
Farmands stolthed - kæledægge gris.

Min pige rummer sollyst sommersind.
Min pige slumrer med rosenblus på kind; -
drømmer sødt om far
mor ta'r alt vi har, til:

min piges barndom
her i vor moders skød,
min piges barndom
hvor klokkelatter lød; -
årgangs blomstringstid
du gror op til kvinde blid.

Er du sikker?

DEMO

NOTATION

Min hånd rækker mod din under dynen,
min mund søger vådt kys på trynen; -
er du nu sikker på,
at jeg ikke snart skal gå?

Min drøm over en glasklar verden,
min ømhed favner dit levned, din færden; -
er du nu sikker på,
at jeg ikke snart skal gå?

Du har givet tænkt som jeg,
går den går den, bær den, ai!
Nu jeg synes om dig, du
sku' vi? Eller va' om nu jeg si'r? -:

Min trang driver mig mod dig,
ved du at din vanes tvang er mit lod?

Er du nu sikker på,
at jeg ikke snart skal gå?

Min dag, din dag, dog sammen, jeg si'r dig,
at kærligheds sag gi'r mig vej, men:
hvis du nu er sikker på,
ved jeg at jeg ikke snart skal gå!

Kvindejagt

DEMO

DEMO

NOTATION

Det var en sommer så højlydt og hed.
Det var en lykkelig tid hvor alt gled.
Der var så mange som smilte og lo.
Her ka' jeg huske hver pige jeg tog.

Jeg gik ud i vor by,
søgte elskov på ny,
tænkte altid på sex; -
det var en tid hvor jeg var,
klar til at ta' hver en kvinde
til min seng.

Det var en sommer så højlydt og hed.
Det var en lykkelig tid hvor alt gled.
Der var så mange som smilte og lo.
Her ka' jeg huske hver pige jeg tog.

Lokkende pigebørn,
smilende pigebørn,
vindende pigebørn,
jeg var så blød at det var
jagten selv der gjalt
over alt(t) (ting).

Det var en sommer så højlydt og hed.
Det var en lykkelig tid hvor alt gled.
Der var så mange som smilte og lo.
Her ka' jeg huske hver pige jeg tog.

Jeg gik ud i vor by,
søgte elskov på ny,
tænkte altid på sex; -
det var en tid hvor jeg var,
klar til at ta' hver en kvinde
til min seng.

Det var en sommer så højlydt og hed.
Det var en lykkelig tid hvor alt gled.
Der var så mange som smilte og lo.
Her ka' jeg huske hver pige jeg tog.

Troens kreds

DEMO

DEMO

NOTATION

Denne luftning har lagt
øverst diset med agt -
nederst prydet med håb,
håber at der er håb.

Nu om håb jeg tror,
at overalt på vor jord,
hvor mennesker enes om
at lade håbet tro og gro:

tro det har dog fred,
tro at håb er med, -
hvor vi skaber løs
af hver stemnings ord. -

Klar er troens flamme,
ren som engle-sind.
Ingens sten tør ramme,
troens kreds når ind.

Disse tanker er tro,
håbet om at vort bo,
indtil alle er med,
tror jeg håbet er til;

nu om dette håb -
og selvbevidstes skrål;
ingens egne ord
ka' fri den sorte jord -

jord der bær' vort hus,
luftning, havets brus,
i min kones knus,
tror mit håb mit hus.

Klar er troens flamme,
ren som engle-sind.
Ingens sten tør ramme,
troens kreds når ind.

Én

DEMO

NOTATION

Du så bag et rynket smil,
jeg vidste alt for snart,
at intet lod din sikkerhed
glemme hvor du var.

Du lå som et faldent blad,
jeg aned' om dit tab,
at miste en man elsked' højt
glemme næsten tom.

Når en går bort,
når døden leger med,
da stivner vor viden
i visheds undergang.

Du lå som en doven kat,
jeg holdt dig alt for fast,
at trøsten kun var tomme ord,
glemme en der gik til jord;

du så bag et tåredryp,
jeg sa'e de vante ord:
at glemme, mindes, bede tavst,
glemme, blindes, se:

når en går bort,
når døden leger med,
da stivner vor viden
i visheds undergang.

Du så bag et tåredryp,
jeg sa'e de vante ord:
at glemme, mindes, bede tavst,
glemme, blindes, se, -:

du lå som en doven kat,
jeg holdt dig alt for fast;
at trøsten kun var tomme ord,
glemme en der gik til jord.

Når en går bort,
når døden leger med,
da stivner vor viden
i visheds undergang.

Hvergang dennegang

DEMO

DEMO

NOTATION

Mange dages længsel
mange ganges trængsel,
nu så glemt og overset,
det er som om det alt er sket.

Huske dit og huske dat,
hvem ka' tænke som besat?
Du si'r nu det gælder alt,
snart er glemsels tåre talt.

Mange dages længsel
mange ganges trængsel,
nu så glemt og overset,
det er som om det alt er sket.

Vigtighed og tankespind;
gør det snart, let dit sind,
over dette synes dog
virk'lighedens bajer flov.

Mange dages længsel
mange ganges trængsel,
nu så glemt og overset,
det er som om det alt er sket.

Skrive under, ind og ud,
regne efter, med og om.
Mon det hele stemmer nu?
Tror du inderst selv du ku'?

Mange dages længsel
mange ganges trængsel,
nu så glemt og overset,
det er som om det alt er sket.

Lægge, mærke, mene, tro,
knappe klunset, binde sko,
mon jeg nu er negativ
når jeg ymter positivt, at:

Mange dages længsel
mange ganges trængsel,
nu så glemt og overset,
det er som om det alt er sket.

Lægge, mærke mene, tro
lægge klunset, åbne sko,
mon jeg nu er negativ
når jeg ymter positivt, at:

Mange dages længsel
mange ganges trængsel,
nu så glemt og overset,
det er som om det alt er sket.

Hvor i dag?

DEMO

NOTATION

Hvor i dag åbned' jeg dig?
Hvor i dag var du med mig?
Jeg har taget mål til dig,
jeg har rundet af mod os.

Hvor i dag sku' vort venskab stå?
Hvor i dag ku' jeg nemme og få?
Jeg har taget lidt på vej,
jeg har rundet af, vi er.

Og nu spør' jeg hvor du vil hen?
Har du tænkt dig at blive min ven?
Åh, hvilket grundlag da for de vrede ord?
Vredens flytten rundt på hvad vi egentlig tror!

 "Hvor i dag?", tænkte jeg højt,
Hvor i dag mødtes fuglefløjt?
Jeg har dagdrømt uden anden fred,
jeg har samlet støv af virkelighed.

Hvor i dag mødte jeg dig?
Hvor i dag var vi vor leg?
Jeg har intet valg mod dig,
jeg har at det havde mig.

Og nu spør' jeg hvor du vil hen?
Har du tænkt dig at blive min ven?
Åh, hvilket grundlag da for de vrede ord?
Vredens flytten rundt på hvad vi egentlig tror!

Hvor i dag åbned' jeg dig?
Hvor i dag var du med mig?
Jeg har taget mål til dig,
jeg har rundet af mod os.

Hvor i dag sku' vort venskab stå?
Hvor i dag ku' jeg nemme og få?
Jeg har taget lidt på vej,
jeg har rundet af, vi er.

Og nu spør' jeg hvor du vil hen?
Har du tænkt dig at blive min ven?
Åh, hvilket grundlag da for de vrede ord?
Vredens flytten rundt på hvad vi egentlig tror!

Husbehov

DEMO

NOTATION

Denne nats skær
skærmer dit smil i
øjnes flammen nær
hvor du er liv -
Hvem kalder først når du bli'r til?
Sku' vi gi' op nu så nært som vi var?

Denne stille bøn
rakt mod din gud,
yder uden løn
hvad der skal til

Hvem kalder først når du bli'r til?
Sku' vi gi' op nu så nært som vi var?

Denne drømmeseng
nænner dit levneds
tidløst grønne eng
græsset af hjorden

Hvem kalder først når du bli'r til?
Sku' vi gi' op nu så nært som vi var?

Digternes ord - tankernes vej,
virkelighedernes sindrige streg -
tænk og talt
tænkt og talt:

Denne hånds krav
samler sit yden,
tingsligt og ånds tarv
rumler i nyden -
Hvem kalder først når du bli'r til?
Sku' vi gi' op så nært? - Nu vi vil!

Digternes ord - tankernes vej,
virkelighedernes sindrige streg -
tænk og talt
tænkt og talt:

Denne hånds krav
samler sit yden,
tingsligt og ånds tarv
rumler i nyden -
Hvem kalder først når du bli'r til?
Sku' vi gi' op så nært? - Nu vi vil!

[TOP]