Supplement 2.6B

Pleiadian Exchange Program  (P.E.P.) et S.M.S.-æventyr

Supplement 2.6Ba Et drømmetidsdokument (DTD)
Supplement 2.6Bb  SyvFoldsSakramentet (SFS)
Supplement 2.6Bc StandardPlejadeSamliv (SPS)
Supplement 2.6Bd Nogle legender om oprindelsen til konføderationen
Supplement 2.6Be Plejadernes udvekslingsprogram (P.UP.)
Supplement 2.6Bf Den plejadiske dagsorden  
Supplement 2.6B1

Vindusteknologien

Supplement 2.6B2

Dørteknologien

Supplement 2.6B3

LivsZoneSpecialisterne (LZS)

Supplement 2.6B4 Leve-kærlighedsmiljøet
Supplement 2.6B5 Sjæle-Matrice-Korttegneren
Supplement 2.6B6

 Det multiverselle universfilter

Supplement 2.6B7 TidsIndviklingsTabelnettet (TIT)

Supplement 2.6Ba

Et drømmetidsdokument (DTD)

S.M.S. har haft adgang til et ret hemmeligt dokument, som ellers kun skulle kunne læses i drømme og i situationer, hvor man ikke helt føler sig som sig selv. Dette skrift hedder "Secrets of the Pleiades. By a Friend of the late Aleister Crowley", altså "Plejadernes hemmeligheder ved en ven af den afdøde Aleister Crowley".

Dette skrift fortolker en del citater fra digteren Aleister Crowley i relation til Plejaderne, især Crowleys to kendte senere digte "Happy Dust" og "Sevenfold Sacrament", samtidigt beretter forfatteren om en person, der i sit syvende år blev del af plejadernes udvekslingsprogram: standard plejadisk samlivstid (S.P.S.).

Den teknologi som gør dette muligt kendes fra utallige æventyr og beretninger og altså også fra dette lille hemmelige skrift: "Secrets of the Pleiades".

Supplement 2.6Bb

SyvFoldsSakramentet (SFS)

Først giver forfatteren en indgående forklaring til optakten af Aleister Crowleys inderligt smukke, lange mystiske digt "Sevenfold Sacrement", hvor en poet - ud på aftenen med sin pibe i munden - går en tur ned ved floden og nyder sceneriet. Pludselig ophæves poetens meditation i naturen til et højere stade, først hen på morgenstunden vender han tilbage til sit selv, med en mystisk oplevelse som læseren har delt med ham i løbet af digtet: Det syvfoldige sakramente.  

På noget samme måde foregår en standard plejadisk samlivstid (S.P.S.), ifølge myterne. "Secrets of the Pleiades point 00":

"- Som med denne dreng, næppe syv år gammel, der netop havde fået sin krop målt til sit første mandlige sæt tøj, af den gamle bondekone. Så gik han legelysten ud i haven, satte en træklods op som skydeskive, samlede en sten op for at øve sig i at kaste sten som "rigtige drenge" gør: med hånden og armen over skulderen. Han sigtede omhyggeligt og gav slip, tog fjorten år til plejaderne, og vendte "hjem", netop som stenen overraskende ramte målet. ... Nogle få år senere læste han en børne-science-fiction-historie hvor de anvendte den samme procedure, blot med den undtagelse, at de lod en glaskugle fald ned, og vendte tilbage da den ramte bordet. - De gør det hele tiden!".

Supplement 2.6Bc

StandardPlejadeSamliv (SPS)

En S.P.S. altså en standard plejadisk samlivstid foregår på nogenlunde samme måde. Først bringes man op til basen (det kan også ske på et rumskib), så flyttes man ud til planeten, hvor folk opfører sig lige så skørt øh klogt som én selv. - Over årene har man hørt om folk, der har besøgt planeter, hvor politisk kunst og diskussionsteknik dyrkes, planeter hvor man interesserer sig for rytmer, pulse og musik, planeter hvor man forsker i det ene og det andet, planeter for informationsfolk, for meditationsdyrkere, for kropsterapeuter, sexnydere, sportsfolk, for slet ikke at tale om den planet for videnskabsfolk og digtere, hvor kontaktpersonen, drengen i "Secrets of the Pleiades" tilbringer de første syv år af sin S.P.S.

Han fungerer som adoptivsøn i en rar familie, hvor man alle arbejder med videnskab og kunst, især med jordens videnskab og kunst. Han lærer hurtigt at elske sin plejefar og plejemor, og de ham, - mest af alt elsker han måske sin lille levende kælebamse, som trofast følger ham over alt, i de syv år han arbejder på planeten.

Teksten skal ikke genfortælle hele historien her, den fungerer blot som en ramme om de syv, men egentligt ti, hemmeligheder beretningen afslører.

S.M.S. gruppen havde held til at kopiere indholdsfortegnelsen, da den fik et håndskrevet eksemplar af manuskriptet i hænde under opsyn, her kommer den nedenfor, når det kniber med at oversætte det engelske anføres de oprindelige ord og udtryk i parentes.

Bagefter forklares så, hvad de enkelte ting indebærer, så vidt man kan slutte sig til det udfra noter og erindringen, samt udfra forklaringer indhentet hos ligesindede venner og bekendte, samt i den voksende mængde af internationale udsagn i denne sag:

Supplement 2.6Bd

Nogle legender om oprindelsen til konføderationen

Her fremgik historien om, hvordan denne galakse oprindeligt skulle befolkes, også arbejdet med at få de forskellige centre inden ved galaksens midte aktiveret, og så rejserne rundt for at bygge systemet op og at forsvare det. Sammenslutningen af frie planeter, den plejadiske konføderation, beskrives som en udbrydergruppe fra Imperiet, det gamle herskersystem, som ikke kom med over i denne nye galakse, men som derfor heller ikke kunne holde forskellige fjender tilbage. Om hvordan der i randzonen findes plejadiske områder, hvor dyb uvidenhed, det vil sige krig, bureaukrati, tvang, penge og lignende hersker, men at soldaterne herfra for evigt beskytter alle planeterne og liv­zonerne indenfor bæltet, som lever i den gode virkelige plejadiske verden (V.P.V.).

Legenderne berettede om hvordan ringen rundt om kernen nogle gang har opført sig mere latterligt og krigerisk end Imperiet nogen sinde gjorde, og med end langt mindre værdige herskere. I konføderationen findes ingen herskere, men lokale råd der samarbejder med andre lokale råd - alle med suveræn selvbestemmelse.

Beretningerne omfattede også hvordan ringen bliver strukket ud, og hvordan jorden til slut kommer indenfor ringen, - det afsnit gav en god (G.E.G.) mening i det forhold, at menneskeheden altid og overalt på kloden har set hen til Plejaderne som noget specielt (S.N.S.).

Supplement 2.6Be

Det plejadiske udvekslingsprogram (P.UP.)

(Pleidian Exchange Programe (P.E.P.)  

Udvekslingsprogrammet udgør en del af det netværk, som plejadiske planeterne med speciale i rumfart, livszoner og lignende har opbygget. Med vinduerne og dørene som beskrives nedenfor, findes der etableret en galakse- ja intergalaksisk omspændende serie forbindelser med alle mulige typer væsener og intelligenser. I konføderationen selv findes overvejende humanoider, men også mange andre væsener, maskinel intelligens og lignende.

Indenfor udvekslingsprogrammet bliver alle slags væsener og livsformer studeret, og man bringer dem simpelthen til et passende sted, hvor de under god behandling bliver testet og undersøgt, samtidigt med at der etableres gode forbindelser til deres livszone og dens kultur.

Især i forbindelse med jorden har der i den senere tid foregået mange ting. Fra de planeter som interesserer sig for historiske øjeblikke, for massernes udvikling, for primitive kulturer og for lignende ting med relation til menneskehedens aktuelle udvikling har man, siger altså myterne, dels set at mange har ladet sig føde ned på dette niveau og lever nogle liv med jordmenneskerne for at få de bæredygtige idéer realiserede, mens andre, de fleste, har deltaget i P.E.P. der også kendes som "Person Exchange Programme". Egentlig kan man skrive; at der i ordet "exchange" ligger en dobbelthed, der bliver jo ikke direkte udvekslet een person for een, men der bliver udvekslet i det enkelte menneskes liv, og man udveksler sin identitet med en anden, samtidigt skal de jo hente mennesker her, hvordan forklares nedenfor:

Princippet har vist sig at rumme følgende faktorer: En person kommer til en passende planet. Der lærer vedkommende hurtigt mange ting - mere end de fleste - og bliver ofte kendt som ret kvik her på jorden bag efter. Men det fungerer ikke ensidigt til jordmenneskenes fordel, man deltager samtidigt hos dem, og de har ens sjæl på besøg, de har derfor adgang til, hvad ens udødelige sjæl kan præstere, og man får lov til at præstere noget.

Mange gange trænes udvekslingsstuderende specielt til at klare situationer i deres liv, som vil opstå, når de vender hjem.

Samtidigt drejer det sig reelt om et samliv, en samlivstid (jævnfør Standard Plejadisk Samlivstid). Man lever på lige fod med sine værter som en af dem - en af familien. Man regnes for lige så meget og lige så klog. Man går i de samme klubber og til de samme fester, - man indser derfor som studerende nogle almenmenneskelige ting, som vedblivende har værdi, når penge, magt, krig, dumhed, sygdom og død forsvinder, og måske bliver netop disse ting det vigtige, man har at give til sine medmennesker, når man vender hjem.

Og hjem vender man altid, hjem til det sted i tid, hvorfra man tog afsted, ikke helt det samme sted, så ville der måske ske en ulykke, men nogle få sekunder senere, som for eksempel med drengen i "Secrets of the Pleiads" der vender tilbage fire et halvt sekund senere, eller de to mænd på fisketur i bogen "Salos", som også kommer tilbage til det sted i tid og rum, de forlod kun få øjeblikke efter, at deres lange rejse begyndte.

Supplement 2.6Bf

Den plejadiske dagsorden

(The Pleiadan Agenda)

For plejaderne drejer det sig altså om at realisere det fulde menneskelige potentiale, at gøre det muligt for mennesker at gøre hvad de vil, at realiserer alle deres drømme og at skabe den kærlighed og den interesse for eksistensen, som alle menneskelige væsener føler trang til i deres hjerte og hjerne.

Det lyder som det rene propagandapræk, men sådan formuleres det altså. Med den kommende tid vil jordens mennesker skulle gennemgå store forandring, siger mange, om ikke alle myter med tilknytning til denne problematik.

Ikke alle myter her virker blot gode og rare, og også her kommer Plejadernes dagsorden ind. Der findes, som mange kilder har fortalt (blandt andet Nichols), indenfor konføderationen tre grundholdninger:

1.     Inde i blommen af det kosmiske æg: Der hvor det - mennesker oplever som utopiske, skønne samfund - lever i fred, dér vil man overhovedet ikke blande sig i andre planeters livsmønster, man vil ikke dyrke krig, og man vil ikke gribe ind. Man lever med den store lov om den kosmiske frihed og ikke-vold, og man kan derfor kun gøre det, at man inviterer ligesindede til at komme på besøg og tage del i fornøjelserne ved livet der på lige fod med alle andre. Naturligvis benytter man alligevel denne gæstfrihed til at sende mennesker med et formål ind og lære noget, og det ser man gennem fingrene med derinde, for kærligheden vil evigt vokse og have mere - ligesom konføderationen.

2.     Så kommer der det indre bælte, som består af planeter og kredsløbsbundne rumkolonier, samt mange bevægelige ikke kredsløbsbundne livszoner, alle med en høj moral og mesterfilosofi (M.O.M.), som tillader ædle mennesker at gribe ind med rigtig og præcist anvendte metoder, der spænder fra hjælp og undervisning til direkte vold og udryddelse. De snedigste heraf, de som kommer tættest på de fredelige planeter arbejder kun som lysbilleder, som hologrammer der indfinder sig, når tingene sker og søger at skubbe dem i den anden retning, længere ude har man opfundet mange teknikker, har kloner som tillader den samme soldat at dø ret så mange gange, og så blot blive genskabt, man har bio-regeneration og andre teknikker, men efterhånden som man bevæger sig ud i yderkredsen, kommer der en anden type plejadisk samfund til skue:

3.     De vilde krigsherrer, småkejsere, dræbere som gerne kaster sig ud i krig, ikke blot for ædelt at støtte menneskehedens og livets hellige sager, men for grådigt og  med begærlig griskhed at erobre land, værdier, undertvinge og slavebinde mennesker og skabe nød, smerte og elendighed. Her møder tapre kejserlige plejadianere de uhyggelige medlemmer af draco-reptil-folket, Orion-banden, the grey bio-robotter, de negative beboere på siriuskolonierne og mange andre krigeriske folk, som man muntert slås med, mens bureaukratiet vokser og kvæler al frihed med sin kontrol og sit had.

Mange myter siger, at skuffede mennesker fra bærmen i konføderationen ikke kunne få kontakt med den engelske og amerikanske regering og derfor opbyggede Hitler og nazismen, og gjorde den tanke almindelig, at hvide mennesker stammer fra deres genetik, mens især jødernes slange-genetik truede verden. -: Altså igen ligner plejade-folket jordmennesker til forveksling. De hvide som erobrede Amerika kom med høje idealer og god tro, men i deres kølvand fulgte en grisk, voldelig bærme.

Supplement 2.6B1

Vindusteknologien

Det drejer sig ikke her om det man ved slutningen af det 20. århundrede e.v. på planeten jorden betegnede som "Windows", et styresystem til de computere, som mennesker fik at lege og arbejde med i de sidste 25 år af dette 20. århundrede e.v..

Kilden, som absolut ønsker at forblive anonym, har arbejdet med en lille snes mennesker, som også alle husker, at de har besøgt en passende planet i den plejadianske konføderation og har arbejdet med nogle avancerede kosmosteknologiske arbejdsredskaber (A.K.A.) for deres interesses kunnen og kompetence (K.O.K.).

Vinduerne varierer fra kontaktperson til kontaktperson (K.T.K.), men grundlæggende kan man betragte det som en art komputerskærm, et vindue i husstrukturen, hvor der kan ses tredimensionale, hologrammiske billeder, og skærmen kan betjenes, med to input, et fra hver hånd, og hvis man vælger det et fuldt in- og output-system for følesanserne i nervesystem og hjerne.

Vores kontaktperson besøgte en planet, hvor den fuldstændige sammensmeltning med skærmen, altså en art meget avanceret Virtual Reality teknik, hvor personens opmærksomhed forsvinder helt ind i teknikkens kunstige verden, hvor denne fuldstændige fordybelse, betragtedes som noget mindre ønskværdigt, noget børn og unge legede med i sportshaller og klubber.

I planetens pæne, lærde hjem brugte man kun vinduer som 3D-billeder og havde en skærmlæsning for hver hånd. I den højre hånd kunne man lægge den søgemekanisme, som man skabte billeder med, i den venstre indstillingen af og behandlingen af de fundne billeder.

Når søgemekanismen i højre hånd således har klikket sig frem til Danmarkshistorien, derfra til egnshistorien, for eksempel Lemvigs historie, og derfra videre til landmåleren Thøger Larsen, digter, kan venstrehånden indstille på enhver tid, ethvert sted, lige meget hvor, og man kan bladre ret præcist. "Hvis det skete i bevidsthederne sker det stadig i vinduet", siger et gammelt ordsprog fra fjerne, tidligere galaxers fortid. Et andet: "virkeligheden virker som en forpremiere til vinduet!"

Naturligvis kan man altså gå ind i disse verdener, man kan oprette holgrammiske simuleringer, og gå ind i for eksempel Napoleons Frankrig og blive deltager. Måske kan man ende med at skabe et fredsrige i Europa allerede i 1800-tallet, men, som kontaktpersonens plejefader altid sagde:

"Når du så kommer hjem, tror du måske en dag, at virkeligheden skete, som du engang drømte det her."

- Og det kan der jo så tænkes videre over.

S.M.S. gruppen prøvede at presse kontaktpersonen for yderligere oplysninger, men vedkommende, som arbejder i et dansk ministerium, ville end ikke lade gruppen læse manuskriptet en gang til.

Det kan resumeres; at vinduet på forunderlig vis kan forbinde den som kigger i det, med stort set alle tilgængelige informationer, og selvfølgelig findes der grænser for, hvad og dertil hvor meget man studerer de ting, som de fleste helst holder for sig selv, - det afhænger af ens emne, naturligvis.

Da alt dette skete for kontaktpersonen, da fandtes der end ikke computersystemer på planeten jorden, den hændelsen der berettes om, foregik i 1950´erne e.v.. Dengang havde man svært ved at forklare dette arbejdsredskab, men i senere sad millioner af mennesker faktisk ved "Windows" med deres computer, og selvom der forestår mange, mange opdatering af jordens edb-systemer, før de blot minder om den plejadiske vindusteknologi, så ligner det nu alligevel en smule.

Supplement 2.6B2

Dør-teknologien

Døren bringer een hen, hvor man vælger det. Man kan finde et koordinat i vinduet og så indstille døren, de fleste døre kender millioner af andre døre så man kan nemt komme rundt omkring. Når man går igennem døren, står man ret hurtigt der, hvor en koordinat sattes, - hvis alt altså dømmes o.k., inden man manifesterer sig der.

Døren omskaber gerne menneskelige grundliggende molekylestrukturer (M.G.M.), så de passer med det miljø, man finder bag den anden dør. Alle som har besøgt Plejaderne husker, og mange kommer i tanke om denne teknologi, ved i deres minder at genfinde det fantastiske vandunivers, som man ofte ledes frem til først, når man kommer fra menneskearter.

Inden man kommer igennem døren, udvokser man gæller, og alle betages af dette kæmpestore vandunivers, hvis enorme havvæsener, hvalagtigt synger alle levende væseners sang. Grunden til, at man ofte kommer til denne planet i standardprogrammet, giver jo sig selv, for så vidt at alle jo finder interesse i at høre den sang, disse altregistrerende væsener synger for lille en selv. - Hvordan denne sang resonerer i alle levende og døde ting.

Det kræver tålmodighed, at blive kendt med dørteknologien. Man kan blive hentet tilbage, hvis der ikke findes en logisk fortsættelse på det mønster man aktiverer, når man starter sin rejse. Det kan man kalde for en heldig funktion, hvis man for eksempel går til en gang i menneskehedens fjerne fortid, og just befinder sig i færd med at blive ædt af en flok frådende kvindelige jægere. - Man kommer hel tilbage, døren kan jo huske ens molekyle- og alt det der - struktur.

Nu tænker den kvikke læser nok, at døren altså svinger to veje, den svinger dels til andre døre, ja rigtigt -: man sidder ikke i toget hele vejen, (men på tog- og transportinteresserede planeter kan man jo altså i den grad komme godt op at køre). - Og sådan bør det principielt udfolde sig i en galakse, hvor der findes råmateriale, energi og væsener nok til at udfolde alle væsensartens evner og talenter i konstruktiv retning. Den anden vej døren svinger går altså så ikke til en dør, men til et koordinat, og med mindre døren får andet at vide, svipper den en tilbage, lige så snart den bliver bekymret over situationen, - ofte lidt irriterende for en dreng med stor interesse i fortidsuhyrernes sociale adfærd under forskellige stress situationer.

Man kan lave alle slags særaftaler og helt sikre kontrakter med en dør, den svipper alligevel en tilbage, lige så snart den aner fare i det fokuserede nærmiljø.

Endelig har den kvikke læser nok tænkt, at man med vindus- og dør-teknologi kan redde en masse mennesker i en masse katastrofesituationer. - Og ja det kan tænkes, på den anden side findes der i den universelle enheds lov en bestemmelser om, at væsener - især ikke højere teknologiske såvel som sociale og kulturelle væsener - ikke må, skal eller bør blande sig i andre væseners livsudfoldelse, med mindre disse selv udtrykkeligt giver deres tilladelse og selv aktivt deltager. - Jo længere man kommer ind i plejadernes konføderation, jo mere bliver dette en universel doktrin, - så så let går det altså ikke, selvom man sagtens kan finde koordinatet for en begivenhed og så gennem døren medvirke positivt i denne, hvilket utallige bertninger om mirakuløse redninger til fulde beviser.

Endvidere kan døren bestemme, i hvor høj grad man bliver manifesteret materielt, hvis det drejer sig om en destination udenfor systemet af døre. Man kan bliver helt manifesteret og udstyret til at klare sig godt i nærmiljøet, man kan blive næsten manifesteret, en høj grad af simulering, men alligevel sådan at andre observerende bevidstheder ikke normalt kan sanse ens nærhed (signalfiltrering). Man kan også svæve som et himmelsk øje i en art flyvende kropslig fornemmelse over scenerier.

Men man kan kombinere vinduets venstrehånd, således at man kan fryse nærmiljøet, og i en parallel tid, som døren opretholder, så gennemgå sceneriet i fuld figur. Man har altså en fuldt materialiseret optagelse, for eksempel af en meget sød, men meget vild sabelkattetigerunge. Den forbliver dog en figur, selv om den kan animeres på mange måder, og så snart opmærksomheden forsvinder, forsvinder den også igen.

Lige som plejaderne findes i menneskehedens overleverede myter (M.O.M.) findes disse teknologier i jordens myter, for mennesker har taget S.P.S. ture i mange tusinder af år og mere, fastholdt den anonyme skribent til dette manuskript. Den usynlige mand, øjet i himlen, det magiske spejl, og den magiske dør, som især de gamle ægyptere med stor forkærlighed for deres hukommelses indsigter malede i deres grave og templer, døren til hvor som helst (H.S.H.).

Supplement 2.6B3

LivsZoneSpecialisterne

En masse af planeterne og livzsonerne og deres væsener i konføderation, har det som deres specielle interesse, at arbejde med miljøer, planter, dyr, med planeter og rumkolonier med alle de dertil hørende ting: Skoler, forsamlingshuse, sports- og kulturpladser, udflugtsmål og så videre. Netop denne interesse gør, at der hersker så stor tilfredshed i de indre dele af konføderationen, det regnes faktisk for fint at kunne påstå, at der findes problemer i ens planets liv, og eksperterne i hele det store netværk løser så problemet, inden man ser sig om.

Med begejstring studeres og udvikles disse forhold til stadighed, der findes altid snesevis af forsøgsområder, nye områder og udbygninger, knopskydninger og lignende. Med langliv i sunde og trygge nærmiljøer forsvinder menneskers kundskaber ikke, menneskelig know-how, erfaring og indsigt spiller en stor rolle. Livszoneplaneterne, altså de steder hvor man især beskæftiger sig med dette problem, hjælper således alle andre planter og livzoner i konføderationen. De samler de funktioner man på planeten jorden kaldte: Bygningskunst, finans, økonomi, handel, politi, og erhvervsliv, mens man stadig venter på Paradis.

Mennesker fra planeten Jorden i de år fæstnede sig selvfølgelig ved; at pengesystemer og vareudveksling ikke findes, men erstattes af direkte vare- og serviceydelser ikke for betaling men som vederlag for det arbejde, som vedkommende udfører ved at anskaffe sig tingen eller informationen. Varerne betaler altså deres kunde, kunder køber kun (K.K.K.) hvad de har brug for og leverer det gamle eller brugte tilbage. Der produceres kun det kunderne har brug for. Der kan produceres hvad som helst, i samarbejde med hvem som helst. produktionsmetoden består i at samle tingesterne (: varerne) helt nede fra atom- og molekyleplanet op op til det færdige resultat. Det hele findes indkodet i computersystemerne (altså vinduerne) som samler og skiller de ting folk bestiller. Leverancen foregår gennem en lem eller et lille podium i forbindelse med døren.

Netop fordi kunden kommunikerer med den soft-ware som bygger varen, kan der foretages individuelle forandringer efter behov og ønske. Producenten og konsumenten smelter sammen i "prosumenten". - På jorden havde man dengang - nu teoretisk - indset denne mulighed for smart produktion af smarte varer, det kaldes "nanoteknologi".

Gode ideer giver stor prestige blandt plejadefolkene. Der findes snesevis af planeter, hvor man kun beskæftiger sig med den rette måde, at holde store fester for forskellige formål.

Supplement 2.6B4

Leve-kærlighedsmiljøet

(The Live-Love Environment)

 Denne del af manuskriptet havde ikke helt havde så stor interesse som de foregående sensationelle afsnit om vinduerne og dørene, men det fremgik dog (D.F.D.); at disse teknikere og specialister generelt skaber planeter, hvor der først og fremmest (F.O.F.) kan opleves naturskønne scenerier og smukke bygninger i stedets ånd, hvor der kun findes nyttige og ret så venligtsindede og gavnlige planter og dyr, hvor alle nødvendige madvarer syntetiseres efter den gældende smag, men hvor man, alt efter planetens behov, ved siden af kan indgå i tæt symbiose med frugt- og mælkegivende planter og dyr.

Mange plejadekontakter husker det lille kæledyr, de ganske ofte sluttede sig til, efter at have forstået at den skønne omliggende natur virkelig kunne kaldes skøn. Med våde øjne fortalte kontaktmanden om, hvordan hans levende kæledyr, "Bu-Bu", over årene næsten fik slidt pelsen helt af det øre, som han altid gik og suttede på og gnaskede i.

Noget andet man husker: at det ikke kan gå galt når man leger. Her kan man opdage at folkene fra Leve-kærlighedsplaneterne, der hvor man især arbejder med at skabe skønne livszoner, at de på en eller anden måde har fuld kontrol med alle sager.

Når man barnligt falder i den brusende strøm vugges man altid blidt tilbage på bredden. I krydstidsvinduer har man simpelt hen frasorteret alle uønskede hændelser, og selv om ulykken måske sker i en parallel tidszone, kommer den ikke til udfoldelse på planeter hvor leve-kærlighedsmiljøet fungerer.

En anden pragtfuld ting for den som rejser med dørene: Hvor vidt anderledes man kan skabe perfekte verdener - eller næste perfekte verdener.

Nogle sjæle befinder sig i perioder bedst i store byer, blandt skinnende hurtige ting, fjernt fra naturen og det enkle liv. Andre ønsker at leve i verdener hvor specielt én naturlig betingelse dominerer: Faktisk findes der i vinduets arkiver mange millioner anførte kloder, som har valgt at leve mere eller mindre i symbiose med nogle få planter og dyr, for eksempel steder hvor mennesker og bier producerer honning i samarbejde, og imens opbygger store samlinger af beretning og bevidstheder, som mennesker og det pågældende væsen sammen kan indse. - Selv om syntetiseret mad foretrækkes, kan sådanne planeters produkter bliver sagnomspundne overalt; - og udenfor, hvor krigen råder, kan deres produkter give anledning til store krige og økonomiske æventyr. Selv har de blot valgt dette mål i livet og opfylder det, hvilket regnes for ret og pligt blandt plejadianernes konfødererede.

Supplement 2.6B5

Sjæle-Matrice-Korttegneren

(Soul-Matrix-Mapper)

Her fulgte nu den snørklede analyse af Aleister Crowleys digt "The Sevenfold Sacrament", heraf fremgik det; at sjælematricekorttegneren, faktisk må regnes for en af de mere spændende hemmeligheder i dette - indrømmet - uopsporelige, måske forfalskede skrift.

Kontaktmanden forholdt sig realistisk nok, han udtalte:

"Der findes altid en hemmelighed for dem som vil indse hvad der bærer det hele, det bagvedliggende, det sublime, absolutte, allerstørste. Den hemmelighed tiltrækker alle sjælene, derfor kan den hemmelighed bruges til at optegne, fortegne og forbinde alle væsener med sjæle.".

Med sjæl menes der omtrent en observationsmåde (O.E.O.), et synspunkt i serienuet (S.I.S.), og et sæt erfaringer fra fortiden/fremtiden, som til forskellige tider og steder finder passende fysiske beholdere at knytte sig til. Men der mentes også en helt specielt frekvens, som kan måles, spores og kaldes. (: En af vinduets små hemmeligheder som døren bruger).

Åndelige væsener eksister over menneskers opfattelse (O.M.O.) af materier, energi, rum og tid. Disse væsener betragter sjæle som en lavere form: En nødvendighed for at opretholde mindet om den spirituelle eksistens hinsides materie, energi, rum og tid. Derfor antager de en sjæleform, som, så snart den opstår, registreres i sjæle-matrice-kortfortegneren.

Det drejer sig netop om en aktiv handling, ikke blot en fortegnelse, men om en levende, on-line, altså umiddelbart aktuel, fortegnelse, hvor sjælene kan findes, ikke blot principielt, historisk eller systematisk, men faktisk med hvad og hvor de forholder sig hvordan lige nu.

Om man nu betragter sjæleriet, som en lavere form af det åndelige væsen eller ej, sjæle-matrice-korttegneren, kan bruges til at studere mange ting, og her finder mange sjæle afgørende svar og endnu flere spørgsmål. Man nærmer sig tankerne om det guddommelige, og man ser at sjælenes veje, går mod stadig større samhørighed ind til de befris fra materiens lænker og igen eksisterer som rent åndelige væsener.

Mange betragter arbejdet med at fange ånder ind, at skabe sjæle der så tilknyttes jordiske legemer og udvikler sind, sprog og kultur, at dette arbejde indebærer en art bondefangeri, slavebinding til materiens lænker. Som drengens plejefader ofte sagde herom:

"Eksistensen på det højere plan havde måske sin egen skønhed, men nu er vi i materien, i livsprocessens tid, og vi prøver positivt at få det bedste ud af den."

- Også det kan man jo så tænke over.

Der findes mange lag og mange vidunderlige myter (M.V.M.) om denne kortfortegnelse. Den gør, at alle medlemmer kan få, hvad de vil have hvor som helst og når som helst, gennem døren, fordi man nøjagtigt ved, hvem der befinder sig hvor og vil hvad.

Mennesker på planeten jorden, anså det i den samtid for et stort tab af frihed, hvis alle en dag blev udstyret med en lille chip under huden, som kunne identificere personen effektivt gennem elektronik (E.G.E.), på eller i andre planeter og i andre livszoner ville man føle sig fuldstændig fortabt uden en sådan anordning, ja regner den for en væsensret, et tegn på at man hører til i samfundet og har rettigheder.

Det englænderne kalder Soul-Matrix-Mapper, fungerer som en sådan sporing og selvregistrering (S.O.S.) af enhver type sjæl, ånd eller intelligens i dette univers, hvad egoobservanserne så end mener og synes i den anledning.

Man kan betragte denne funktion som et stort dyr, der sidder fredeligt i sit net. Der findes mange planeter og livszoner, hvor man kun studerer sjæle-matricens system (S.-M.S.) og problemer. Man kan udføre enorme mirakler med de energier, som gør ikke-materielle intelligenser (I.-M.I) til stjerne- & sjælemennesker (S.&.S.) . Sjælenes mirakel går dybere end det enkelte liv, - rækker gennem reinkarnationerne (R.G.R.) og ud over den fysiske, materielle verden tilbage til det høje. Og så længe der findes sjæle vil dette mægtige store moderdyr (M.S.M.), dette kreative livsens kildevæld (K.L.K.) eksistere, og vil udgøre et megacentralt mysterium (MC.M.) indtil alle sjælene sammensmelter sødeligt (S.SS.S.).

Supplement 2.6B6

Det multiverselle universfilter

Kapitlet om det multiverselle universfilter indledtes med en beretning om, hvordan væsnerne i verden (V.I.V.), kun har ret til virkelighedens egen verden (V.E.V.), og kun har ret over det af menneskenes egen verden, som de tilhører: menneskernes egne planeter, livszoner og så videre. Mennesker har egentlig ikke ret til at gå ind og udnytte nogle af de andre dimensioner (D.A.D.), også selv om de gør det nu og da.

Mennesker har ret til at gå ind i og til at betragte, gøre iagttagelser altså, og efterligne, døren kán sende mennesker til fjerne og nære parallelle universers positioner (P.U.P.), men den gør det ikke til dagligt, med mindre man kommer fra en planet eller livszone, hvor netop parallelle dimensioner udgør et grundemne naturligvis.

Den slags områder kender ganske meget til det multiverselle universfilter. Filteret finder mange beskrivelser, blandt andet som et stort forbundssystem af frekvenser (F.A.F.). Alle med netop en harmonik hvis grundliggende bølgelængde harmonerer i hver enkelt dimension, alle dimensionens observationer og observationsapparater (O.O.O.) stiller ind på netop denne svingning, lysets konstant har netop denne fraktal for  personer i den pågældende dimension. Elektronerne befinder sig til tider på dé steder og tiden opfattes med netop denne sansningsfrekvens.

Anderledes, mere eller mindre (M.E.M.), forholder det sig i virkelighedens parallelle verdener (V.P.V.). Supplementet her systematiserer (S.H.S.) dette emne andetsteds og gruppen havde efterhånden fået materiale nok i dette manuskript og fra dets formidler, ikke mindst fordi det hele blev eksemplificeret med citater fra det omtalte digt af Aleister Crowley - så deres opmærksomhed begyndte at sløves. Nå: Her skal det blot forklares; at det multiverselle universfilters mekanik (M.U.M.) også kan beskrives som en kæmpemæssig matematisk konstant (K.M.K.), et sæt algoritmiserede regler, der tilsammen giver de betingelser, som gør at der dannes et univers af det store multivers, et univers hvor mennesker bor.

Når man kalder det et filter, hænger det sammen med at de fjerne superforskere (F.SF.) i fjerne galaxers fortid (F.G.F.) (måske endda i andre dimensioner) som først tænkte disse ting på en måde, der fik andre til at huske dem for det, at disse forskere dengang oplevede; at der fandtes en højere virkelighed, en slags sjæl for eller bag materiel virkeligheds mønster (M.V.M.), måske det forskerne på jorden engang kaldte "æteren".

Denne materiens sjæl filtres ned gennem dette enorme filter og spalter sig ud i milliarder af små cellesjæle, nemlig i de mange mulige verdener. Derfor kan man bruge filteret til at foretage ganske omfattende beregninger med, og disse beregninger viser, at man med lethed kan komme fra denne ende til den anden med dørens teknologi og med vinduernes hjælp. Dog fandt allerede de grundlæggende tænkere frem til denne grundliggende sandhed: "Vi må dyrke vor egen dimension!"

Ikke blot skal mennesker uselviske holde sig fra at blande sig i andres vilje, de skal også forsøge at undgå at påvirke dem, med mindre de på forhånd hører sammen med dem, bundet af venskab, aftaler og fælles projekter.

Derfor kan man bruge filterfunktionen til at foretage fælles projekter med folk fra andre dimensioner og det kommer der mange ting ud af.

Sjælematricen og universalfilteret betegner de højere aspekter af livets to bestanddele, det spirituelle som skaber livet og det materielle som livet udfolder sig i.

Supplement 2.6B7 TidsIndviklingsTabellen (TIT)

(Time-Tangle Table-Web)

Det sidste punkt som blev behandlet i "Secrets of the Pleiads" omhandlede deres meget nøje afstemte tidsopfattelse, sekretæren og resten af gruppen sad med store øjne, kun punktvis havde sekretæren overskud til med forståelse og siden ihukommelse at formidle forklaringen:

Faktisk kan man sagtens finde livszoner, hvor tiden reelt intet betyder, hvor man vågner og sover med en sol, eller med glade trompetfanfarer eller lignende. Hvor tidens sysler ikke overhovedet kræver, at man har klarhed om kronologipunktmål (K.O.K.). Sådanne steder besøgte kontaktpersonen gerne, sådan arbejder mange hjerner bedst. Andre derimod elsker planlægning, tidens festligheder og højtidernes ritualer, for dem bringer tiden en lang række gøremål som giver livet mening.

Når man kommer i tanke om sin tid som S.P.S.´er, virker det længe som en kæmpespærring, at man har så mange og så stærke minder, oplevet som i den samme person, ikke som fjerne minder fra fortiden. Hvor kommer alle disse ekstra timer dog fra? Modsat abduction-ofrenes "missing time" (: manglende tid) har man altså et overmå af ekstra tid (: "surplus time"). Til sidst ihukommer vedkommende så måske sin kontakt-episode, og sin undren over så mange år der synes gået (normalt syv år), mens der her på jord kun gik få sekunder.

I 1950´erne e.v. hvor kontaktpersonen, som barn, lærte om disse ting, forstod man dårligt, hvordan mon det kunne forklares og opfattes. Men så kom Internettet, og måske kan man så lidte lettere forestille sig, at alle partikler, bølger, alle væsener har en tid, har haft kontakt med andre 'tids­havere', og har bevæget sig i tid, at alt dette former et net, et stort spindelvæv, hvor der sidder en art operatør og leder vognene igennem. fra fremtidslageret køres de observerede minder gennem det smalle "nu-filter" over til fortidslageret, - med en symbolsk forklaring af noget indviklet matematik (blandt andet flyttes disse minder samtidigt slet ikke, det hele afhænger af hvem som ser hvad hvornår).

Dette kræver en forklaring: Selv om der findes langliv, har mange alligevel ikke tid nok. En forsker som arbejder i en større gruppe, kan pludselig opdage et problem eller få en strålende idé, han kan ikke forsinke det fælles projekt, men man opfandt i gamle dage en art tidslommeteknik (TLT), hvor man så kunne sende forskeren hen i en anden tid, her kunne vedkommende så arbejde i årevis, for at vende tilbage nogle få sekunder senere til projektet med sine løsninger.

Jo længere man kommer fra den indre del af plejadefolkets sammenslutning, jo mindre tålmodighed og respekt finder man for tidstabellen. Selv om tidstabellen, siger at den planet ikke skal bebos før om 100 år, hvorfor skulle en handlekraftig person ikke slå sig ned, nu?. Alle forsøg viser dog, at tidstavletabellen vinder noget nær hver gang.

[OP]