Jimmy Sumans tjekliste for fløjtespillere

Ordet "fløjtespiller" blev oversat fra det engelske "whistle-blower". I det engelsktalende UFOmiljø, betyder en fløjtespiller: en person som har indsigt i det ene eller andet klassificerede område og som går til offentligheden med denne viden.

En fløjtespiller betød altså en person som - med fare for liv og lemmer (L.O.L.)  - røber noget af det hemmeligholdte materiale, som andre spekulerer om. - Blandt de mest kendte "whistle-blowers" indenfor UFO-området regnedes op til årtusindeskiftet William Cooper, Joe English, Robert Lazar, og også John Lear, Jesse Marcel, Duncan Cameron og andre som læseren kan genfinde rundt omkring i UFO-rullerne.

"The Jimmy Suman Checklist for Whistle-Blowers" henvendte sig i de år til sådanne mennesker, som måske havde noget viden og en indsigt, som de gerne ville have, at offentligheden eller de specielt interesserede delte med dem.

Som psykiske forsker og UFOforsker møder man mange personer, som gerne ville betro een hemmeligstemplede ting og sager. Danske forskere kendte til amerikanernes hemmelige atomprogram på Grønland allerede i 1960´erne e.v., men ønskede ikke at offentliggøre denne viden, for det drejede sig jo ikke om UFOsagen, og offentliggørelse kunne komme til at true landets sikkerhed uden at have fremmet UFOsagen.

I 1997 e.v. kom sandheden om USAs atombevæbning af Grønland frem. I den forbindelse blev S.M.S. gruppen først kontaktet af mennesker, som tydeligvis havde med den amerikanske militærmafia at gøre, de lovede omfattende beviser på, at der i basen på Grønland kunne findes et hemmeligt rum, hvorfra man ville kunne komme ned til den postulerede underjordiske planet (P.U.P.), og bevæge sig, ikke blot til baserne spredt i USAs undergrund, ikke blot til de legendariske baser i Tibets undergrund og Nord- og Sydpolens, men også til de ældgamle byer, dels under havbunden og dels under landfaste masser.

Gruppen forholdt sig naturligvis spændt herpå, skulle det virkeligt lykkes at få en ægte dansk sag med i supplementet her?

Tja, ved en messe, hvor flere af gruppens medlemmer deltog, mødte der faktisk en person op, som påstod, at han havde haft forbindelse til "det hemmelige rum" på Grønland. Hans klassificering havde givet ham tilladelse til at stå vagt i dette rum, han kendte til dørene videre, men havde aldrig fået lov at gå igennem dem. Han kendte til, at myndighederne havde overvågningsudstyr, som gjorde dem i stand til ikke blot at holde øje med alle handlinger, men til at læse tanker og forandre drømme.

Selv havde han dengang (i 1960´erne e.v.) holdt sig langt væk fra alle spørgsmål om UFOer og udenjordiske intelligenser. Hans ven derimod havde lappet alle oplysninger om disse emner i sig, og han havde sagt til ham, at han gerne ofrede alt for at få reel indsigt i disse ting. - En dag forsvandt vennen uden at sige farvel, kontaktperson tænkte længe, at han blot havde fået en højere clearing og nu arbejdede et sted, som det ikke kunne kaldes sundt at vide noget om. Derfor blev han chokeret og meget bange, da han næsten ti år senere, gennem en fælles bekendt fandt ud af, at hans tidligere ven åbenbart blev fundet stendød i Tibet kort tid efter at han så ham sidst og uden en foregående rejse til dette sted.

Gruppen fik ikke mere ud af manden, der forsvandt i mængden, han rystede og hans angst virkede ægte, og selv om gruppens repræsentant bad om et telefonnummer kom der intet svar, og han ringede aldrig tilbage, så læseren har nu fået hele historien.

Da gruppen nu havde Jimmy Sumans liste fandt den; at det måske ville kunne hjælpe andre, både eventuelle fløjtespillere og andre UFOforskere, hvis den blev viderebragt her. Den opdeles i 8 reelt 11 punkter, og hvis man seriøst mener at have noget, man vil spille fløjte om og så følger den, skulle man kunne slippe godt fra sit jo faktisk ganske farligt vovelige forehavende (F.V.F.). Her kommer noget der virkede op til årtusindeskiftet e.v. under de første mange år af S.M.S.-manifesteringen, men jo så forandrede sig væsentligt med Internettet i det nye årtusinde e.v. op til de afsluttende år af S.M.S.-miraklet;  dog principperne holdt stadig om end måderne og medierne (M.O.M) ændredes:

[TOP]

"The Jimmy Suman Checklist for Whistsle-Blowers"

Oversat til dansk, engelske standardudtryk står tilbage i teksten (T.I.T.) i parentes:

000 Tænk over om de data, du har at tilbyde, overhovedet har nogen værdi? - For hvem? Føler du dig absolut sikker på, at ingen vitale forsvarsfunktioner bliver gjort ustabile? - Du skal forsikre dig herom. - Vil du gå videre?

00    Du skal forsikre dig om, at ingen former for "mind-control"-teknik (: altså hjernevask) bliver rettet imod dig. - Især hvis du tilhører en kønsmæssig, seksuel, etnisk, religiøs eller anden type minoritetsgruppe. - Hvis du finder fjender af "din slags", som ønsker at skade dig, så hold dig fra fløjtespilleri! - Vil du gå videre?

0      Vid nu med velbehag, at der eksisterer et stort antal tankelæsningsteknikker og lignende. Så tænk ikke for meget over dit fløjtespilleri - bare gør det! (Mens du tænker over din yndlingshobby, synger dagens popsang og lignende). Når du bliver bange så, tænk kun følgende: "jeg dør måske, men inden tyve år kommer jeg tilbage og kommer i tanke om det hele (: total recall). Åh ja, åh ja, hvis jeg dør, slemt for mig, værre for dem!" - O.k. modige hjerte (: braveheart)! - Vil du stadig gå videre?

1              Fløjtespillere spiller på to måder: anonymt eller personlig (in person). For de anonyme tælles der i øre (: cent) for de personlige i kroner (: dollars). Husk dette: de som har brug for at vide har brug for at vide (: need to know)! - Vælg du nu. Hvis anonym, så husk ikke at sætte fingeraftryk, dna-spor og så videre på dit materiale, brug offentlige service-kanaler. Du ved: dæk dine spor: paryk og blå briller inden du poster fra offentlige, overvågede poster. Hvis du vælger personlig fremtræden: så udfør punkterne på denne tjekliste nøjagtigt i den givne orden. - O.k. Gå tilbage til 000 og gennemgå listen igen, - og nu (hvis du stadig vil) går du/I videre:

2              Fremstil kopier af materialet: fotokopier, bånd, disketter, mikrofilm, hvad det nu drejer sig om. Lav mange kopier, stil dig ikke tilfreds med mindre end hundredvis af kopier. Gå ikke blot på Internettet, du skal levere håndgribelige beviser med posten eller lignende. Dit out-put som in-put i mange hænder, gør hele forskellen angående din sikkerhed, når låget blæser af. Lav dine kopier på en afslappet dagligdags facon, byg dit arsenal op, dæk alle spor ordentligt til, tag ingen chancer, lav dig en solid, sikker rutine og byg dit arsenal op, mens du spiller med i spillet og går videre:

3      Nu skal du beslutte dig for, hvordan du vil levere dit materiale: Brug din indre opfindsomhed, skab de rette chancer! Vil du sende 208 breve med en pakke dokumenter? O.k.: stjæl ikke konvolutter på kontoret, køb dem heller ikke hos Onkel Papirmand lige om hjørnet. Bliv heldig, køb tilfældigt det specialtilbud i konvolutter som du tilfældigt ser, mens du går igennem en tilfældig bogforretning: du forstår -: optræd naturligt! hvis du vil fremtræde personligt så husk at dokumentere dig selv: dit arbejde, din grad og rang, dine soldaterpapirer og lignende. Således samler, udformer og færdiggør du dit out-put, dine poser eller æsker med papirer, bånd, fotografier, computerdisketter, genstande og hvad det nu drejer sig om; - og så? - Gå videre:

4     Nu har du det hele klar, nu skal du til at tænke dig om. Hvis du vil forblive anonym skal du finde på en måde at skrive adresser på, måske køber du en gammel skrivemaskine på en skolebasar eller hos en antikvitetsforhandler, måske får du en ven til at gøre det. Faktisk har du længe spekuleret over, hvilke personer du skal nå med dit budskab, for fløjtespillere findes der fem grupper: 1. så mange af de velkendte respekterede UFOforskere eller sammensværgelsesforskere og deres organisationer som muligt inklusiv, men ikke kun, den forsker som først inspirerede dig og fangede din interesse; 2. tilhørende interessegrupper, fra miljømæssige til kommercielle, godgørende foreninger, kirker og lignende. 3. nyhedsmedierne, underholdningsbranchen og sportsfolk. 4. politifolk, dommere, advokater og sammenslutninger af den slags. 5. konkurrerende kontorer og agenturer til dem, hvor du spiller fløjte fra. Ikke den "direkte" forbindelse, men en person relateret til dette. Nå, nu smækker du den yndlingsplade i dit stereoanlæg for fuld drøn, mens du nynner med og tilfældigvis også hamrer de nødvendige labels ud, klistrer dem på, gør dit out-put færdigt. Og nu? - Fløjter vil spille, som du går videre:

5        Posttid, - åh nej, gå ikke med alle dine tasker på en gang, bliv ikke udsat for røveri eller at blive standset. Dette kan ske, mens du tager den udflugt, du så længe har snakket om, mens du besøger det fjerne museum, altså, lige meget hvordan du gør det, så lad dit out-put flyde med lav profil og i portioner som du taktisk har ordnet det. Måske skal forskerne først have nyheden, måske skal de konkurrerende kontorer først, det ved du alt om, og du har foretaget det rette valg, inden du gik i gang. Nu hvor det hele har fundet sted, forstår du, så starter fløjtekoncerten. Herfra bliver du nødt til at gå videre:

6.     Hvis du vælger anonymitet, så gå tilbage til dagligdagen, forbered og udfør din rolle, let og behageligt, klar til dine "alibier" og din "uskyldighed". Hvis du fremtræder personligt, så gør dig klar til det velkendte forhørsscenario, giv dem fakta, sandheden og intet andet end den sandhed, husk at skelne mellem hvad du faktisk ved og har gennemgået og hvad du formoder eller tror det hele drejer sig om. Husk: ingen ved det hele, systemet med aflukkede afdelinger (compartments) begrænser det samlede overblik, så du skal blot dele din del, forholde dig opvakt og finde et ordentligt arbejde eller et hyggeligt pensionistliv, når det hele falder på plads igen. Og held og lykke dertil.

7      Jimmy, som skrev dette, arbejdede engang for sin regering som officiel fløjtespiller! Nå, faktisk beløb det sig til ingenting (som det skulle) og havde med mere generelle regeringssager, ikke UFOer, at gøre. Jimmy fik fuld opbakning, og det gør du også. Hvis du virkelig har brug for, ja bruger denne liste, hvis du kvalificerer dig som fløjtespiller, vil du altid kunne finde en eller anden person højere oppe i systemet, en eller anden som gerne så, at en eller anden (dig?) begyndte at spille fløjte. Oho! - Nu du kender denne sidste bid erfaret indsigt, min ven, så gå tilbage til begyndelsen af listen, og tænk dig om igen. - Hvis du stadig vil spille fløjte, så husk, aldrig, det gentages: aldrig, at lade denne person vide! Nej! Send vedkommende ned af en anden boldgade! - Ellers kan du selv blive ramt, når der falder brænde ned! - Spillet må fortsætte! -:

8      Informationer ønsker frihed (information wants free). I moderne demokratier bliver noget nær 'intet' rent faktisk skjult helt og holdent (H.O.H.), den interesserede enkeltperson kan finde en mængde 'informationer' om alle slags 'hemmeligheder'. I demokratier føler forskerne og deres læsere sig ofte frustrerede over, at de almindelige nyhedsmedier ikke udførligt behandler deres emner, - men hvorfor? De som "har brug for at vide" (need to know) kan få en masse at vide, men "kun for dine øjne" (for your eyes only), de som har studeret emnet i dusinvis af år, har denne milde lidenskab: de vide; - dem vil dit budskab nå frem til, og kun til dem, ... hvis du altså stadig vil spille fløjte...

[TOP]