Supplement 2.3A

UFOnedstyrtninger & militære/civile observationer

Supplement 2.3A1 Lidt om kilderne
Supplement 2.3A2 Liste med UFOnedstyrtninger & militære/civile observationer

Her har teksten en liste over nogle få af de tidlige og bedst kendte UFOobservationer foretaget af såvel militære og andre "officielle" instanser som af almindelig mennesker fra de tidlige beretninger i 1800-tallet e.v.frem til 1970erne e.v. - Listen kan sagtens fortsættes i noget nær det uendelige, men koncentrationen ligger omkring nogle få velkendte typiske tidlige observationer frem til UFO-fænomenets synliggørelse verden over efter piloten Kenneth Arnolds observation den 24/6-1947 e.v. over Washington og de påfølgende godt 30 år frem til den Harmoniske Konvergens 1987 e.v. og gennem de store S.M.S.-manifesteringsår, efter hvilke frekvensen af rapporterede UFOfænomener faldt drastisk og ganske ofte bragte let falsificerbare beretninger, på samme vis som antallet af "officielt sanktionerede" observationer fra Arnold og frem til omkring 1953 e.v. betegner et højdepunkt i solide UFO-sager.  

Den liste teksten her bringer repræsenterer hvad "almindelige" og "specielt trænede" jordmennesker faktisk havde fortalt i sager, mest sådanne hvor UFOforskerne havde arbejdet ihærdigt med at få sandheden frem (F.S.F.) og har måttet lade sagen stå åben.

 Hvornår skete det? Hvad så de? Hvad kan man måske komme til at se?

Alle tre kendte fup-optagelser

Supplement 2.3A1

Lidt om kilderne

Blandt kilderne: Timothy Good "Above Top Secret" og "Beyond Top Secret". Udvalgte sager fra Jacques Vallees "Passport to Magonia" med det omfattende databasekatalog: "A Century of UFO Landings", hvor der findes tusindvis af veldokumenterede sager. Også LeRoy Pea kendes som en meget omfattende kilde, blandt andet også i URECAT (OFU Related Entities Catalouge med1000er af observationer fra hele verden (heller ikke disse mange observationer -  hverken de åbne eller beviseligt falske - medtages her,men kanlet findes i litteraturen og på Internettet), se eventuelt hovedkilden i James W. Moseley "UFO Crash Secrets at Wright/Patterson Air Force Base". Teksten her har en stjerne, "*", ud for de tilfælde som vedrører deciderede UFOnedstyrtninger.

Supplement 2.3A2

Repræsentativt mindre udvalgt liste over militære/civile observationer & nedstyrtninger

1896 e.v. Zermatt. Schweiziske alper. Den unge Aleister Crowley observerer to små nisselignende væsener under en bjergbestigning med sin fætter. Fætteren ser dem ikke. "Jeg så dem så tydeligt, som jeg nogensinde har set noget; der var intet spøgelsesagtigt eller halvgennemsigtigt ved dem.". ("Magick Without Tears" p. 358 også i Vallee p. 181).

17/4-1897 e.v. * Aurora Texas. Et UFO falder ned i en vindmølle, liget af en lille udenjordisk grøn mand siges fundet på ulykkesstedet og begravet på den lokale kirkegård, fartøjet rummede papirer med hieroglyffer. Senere afsløres denne nedstyrtning som et fupnummer for at skaffe omtale og gæster til en lille hendøende by, men nyere undersøgelser af McDonell Air Craft Company har bragt en særlig metallegering for dagen. Der findes en populær film om denne sag: "Aurora".

6/5-1897 e.v. Hot Springs, Arkansas USA. To ridende politifolk, Sompter og McLenora, følger efter et stort lys i himlen, indtil hestene ikke mere vil. De ser to mænd med lygter. Lovens håndhævere greb straks til riflerne, råbte de fremmed an og fik at vide, at de stod i færd med at krydse landet i et flyvende fartøj. UFOen målte godt 20 meter og kunne ses i lysningen. De fremmede fortog opsamling af regn beskyttet af en kvinde med paraply, den ene af UFOnauterne som havde skæg forslog politifolkene at de fløj med til et sted hvor det ikke regnende.

30/-1908 e.v. Podkamennaia Toungouska. Rusland. Uforklarlig eksplosion på steppen der i styrke svarede til en atomsprængning og somme tider forklares som et interstellart fartøj, der stytede ned.

22/12-1909 e.v. * Avislæsere fra New York til Chicago forbløffes med rapporter om enormt luftfartøj som fløj over landet og ses at tusinder. Det styrter ned vest for Chicago men findes aldrig. Historien kom på forsiden af landets største aviser.

Juni 1914 e.v. Hamburg. Tyskland. Gustav Herwagen ser fra døren til sit hus et skinnede cigarformet objekt med oplyste vinduer. Nær objektet fandtes fire eller fem dværge godt 1,20 meter høje og iført en lys dragt. Så snart han gik nærmere, forsvandt de ind i objektet, som straks steg lodret til vejrs.

August 1914 e.v. Georgian Bay, Canada. William J. Kiehl og syv andre ser et sfærisk fartøj på vandoverfladen. På dækket to små mænd iført purpurgrøn dragt. De havde travlt med en slange, som de sænkede ned i vandet. På den anden side sås tre mænd i lysebrune dragter med firkantede masker til skulderen. De forsvandt straks ind i fartøjet, undtagen en dværg iført snabeltyrkersko som blev udenfor, mens fartøjet forsvandt. Han blev nok senere zappet op, eller han kom fra et andet skib.

21/8-1915 e.v. Gallipoli, Tyrkiet. Et regiment soldater siges forsvundet i en smuk hvid sky under hård kamp i Dardanellerne, de forsvandt for altid. Det vides dog, at denne historie startede med en novelle af Arthur Machen, en novelle der så siden blev aftrykt i andre aviser som sandheden, ja vidner i massevis meldte sig. Machens ven Aleister Crowley afslørede dog sandheden i skriftet "Three Great Hoaxes of the War". Den dag i dag regner mange UFOforskere dette for en klassisk abduktion. Og millioner af mennesker tror på englene over Mons i første verdenskrig en anden af Machens fantasier.

Oktober 1917 e.v. Youngstown, Pennsylvania USA. Den 17 år gamle John Boback ser langs jernbanesporet mellem byen og Mount Braddock et tallerkenformet objekt, med en platform og en række lys, som hviler på marken godt 30 meter til venstre. Han kiggede et par minutter, indtil det langsomt lettede med en hvinende lyd. Størrelsen som en almindelig bil (anno 1917 e.v.) og toppen havde en kugleform med lange vinduer hvorigennem skikkelser kunne iagttages.

9/9-1922 e.v. Barmouth Wales, England. John Morris og William Janes så en UFO forsvinde så langsomt ned i havet, at de troede, at det drejede sig om et fly, senere fandt man intet på stedet.  

1922 e.v. Donegal County i Irland. Soldater kæmper mod UFO som vinder og forsvinder, ifølge IRA manden, Lawrence Dradley i et brev til "Watford and West-Hersts Post" den 30/4-1964 e.v..

12/6-1929 e.v. Lewis Brosseau, 20 år gammel så på hjemvejen kl. 23 et mørkt objekt med gule lys som forskrækkede hans hest. Indenfor 6 meter af objektet løb fem seks dværgeagtige figurer frem og tilbage. Han hørte deres skingre barnlige stemmer og så så den godt 15 meter store og 5 meter høje UFO forsvinde med en maskinagtig lyd og et ildglimt.

Juli 1929 e.v. Robsart, Canada. Fire person blandt disse Einar Rostivald så en kæmpe lyskugle med et kraftigt farveskær i luften 25 kilometer fra Robsart. Den landede langsomt og forsvandt gradvis efter at have oplyst landskabet i en halv time. Se eventuelt om earth-lights andetsteds i S.M.S.-rullerne.

Sommer 1933 e.v. Chrysville, Pennsylvania, USA. Om morgenen ser en mand et svagt violet lysskær over en mark mellem Chrysville og Morristown. Han opdagede et ovalt formet objekt 3 meter i diameter og 2 meter tyk, med en hvælvet åben dør, inde i fartøjet så han mange lys men ingen UFOnauter, han huskede duften af amoniak.

1933-1934 e.v. * Ubatuba, Brasilien. Vidner på en strand siges at have set en tallerken dykke og eksplodere, idet den overdækkede området med sølvfragmenter af rent magnesium. Sagen studeredes i mange år, ved flere laboratorier, indtil al sølvmaterialet forsvandt.

26/2-1942 e.v. Los Angeles. USA. Militæret forsøger at skyde UFO ned over Los Angeles. 37. brigade skyder 1430 salver ammunition. Ingen kommer til skade, ingen UFOcrash.

12/8-1943 e.v. USA. Under Philadelphia-eksperimentet siges en UFO at blive låst fast med skibet "The Eldridge". Både UFO og båd haeng fast i det tid-rum-vindue eksperimentet efter sigende havde åbnet.

September 1943 e.v. Oncativo, Argentina. Navaro Ocampo så på vejen mellem Rosario og Cordoba et stort tallerkenformet objekt på jorden, 500 meter til venstre for vejen. Det lyste blågrønt, havde en fløjtelyd, steg 100 meter op i luften og forsvandt med stor hastighed. En mystisk metalblok siges fundet på stedet.

1944 e.v. Hawaii. USA. En anonym ingeniørsoldat indberetter en landet UFO på stranden ved Kaneohe Oahu i Hawaii. Fartøjet beskrives som en klassisk UFO med spinnende skiveform og en ophøjet kuppel i midten.

1945 e.v. Habbebishopsheim, Tyskland. En amerikansk soldat ser et tallerkenformet objekt, styrtdykke, skælve og lande. Stedet kunne ikke findes i mørket, hændelsen fandt sted 35 kilometer nordvest for byen.

Marts 1945 e.v. Aleutian Islands. 14 søfolk ombord på et amerikansk armeret transportskib, Delarof, ser en mørk sfære stige op af havet, følge en krum bane og flyve væk efter at have kredset om skibet.

Marts 1945 e.v. Belfast, Maine, USA. En jæger observerer et aflangt objekt, som tiltede mod jorden og brasede ind i nogle træer for enden af en lysning. Det enorme fartøj syntes uskadt, mens det kort hvilede på jorden, og så atter steg op, med en snurrende lyd, begyndte at spinde, og udløste en regn af fine sølvtråde, inden det steg lige op og forsvandt.

4/9-1946 e.v. USA. Et tophemmeligt dokument spredes af militær- og flådeofficerer. Der findes nu mere end 800 dokumenterede rapporter om UFOaktiviteter i perioden især fra Sverige.

Januar 1947 e.v. Arizona. USA. To anonyme marinesoldater indberetter at de har set militæret vogte en nedstyrtet UFO i Superstition Bjergene vest for Globe i Arizona. Fartøjet beskrives som en klassisk UFO: skiveformet, godt 10 meter i diameter og med en kuppel på toppen.

Maj 1947 e.v. Spitzbergen, Norge. En rapport fra journalisten Dorothy Kilgallen fastslår, at engelske videnskabsmænd og menige fra flyvevåbnet udgravede vraget af et mystisk flyvefartøj. Militæret anerkendte dets udenjordiske herkomst og rapporterede om 17 døde UFOnauter. Kom som en lille endags notits i de amerikanske aviser.

10/6-1947 e.v. Douglas, Arizona, USA. Coral Lorenzen ser kl. 23:00 et lys stige op fra jorden på det mexicanske område. Det antog afgjort en sfærisk form og forsvandt på mindre end ti sekunder blandt stjernerne. Coral Lorezen stiftede senere sammen med sin mand, Jim, APRO, Aerial Phenomena Research Organization, den første videnskabeligt orienterede UFOorganisation.

21/6-1947 e.v. Spokane, Washington, USA. Otte tallerkenformede genstande på størrelse med et hus, observeres kl. 11:50 flyve med 1000 kilometer i timen. En civil kvinde så det som en bevægelse af faldende blade, der landede foran 10 vidner på kysten ved Saint Joe River i Idaho.

21/6-1947 e.v. Maury Island, Tacoma Washington USA. Harold A. Dahl og andre påstår at have set seks dækformede objekter 30 meter i diameter, metalliske med mørk åbninger over Puget Sound. En af objekterne eksploderede og overdængede vidnerne med metalliske stykker. Anset officielt for et svindelnummer.

24/6-1947 e.v. Washington, USA. Den klassiske første officielle UFO sag, hvor piloten Kenneth Arnold rapporterede at have set 9 "flyvende tallerkener" (som han kalder dem) i formationsflyvning over Mount Rainier, han anslår deres størrelse til 15-20 meter.

2/7-1947 e.v. Magdalene i New Mexico. Barnett ser en skinnende genstand i ørkenen, et tallerkenformet fartøj godt 9 meter i diameter. Han påstår også at have set døde kroppe omkring ulykkesstedet, de så ikke menneskelige ud, kun godt en meter høje og i sølvfarvede rumdragter. Han siger endelig at hele stedet vogtedes af militæret.

4/7-1947 e.v. Roswell. USA. Under tordenvejret hører farmeren Brazel et stort brag. Næste dag finder han vragdele på sit område. Underretter sheriffen i Roswell, som har en fast aftale med basen om at underrette den om nødvendigt.

7/7-1947 e.v. Det siges, at der denne dag blev givet tilladelse til en operation som skulle samle vragdelene fra et UFOstyrt nordvest for hærens Roswell base i New Mexico. Den senere så veldokumenterede Roswell sag.

8/7-1947 e.v. Muroc Airfield, Kalifornien, USA. En major i luftvåbnet ser et metallisk objekt, som vibrerer, lande og stige op igen. Samtidigt ses den af en kaptajn i Rodgers Dry Lake.

8/7-1947 e.v. Avisen "The Roswell Daily Record" citerer major Jesse Marcel for, at der har fundet et UFOstyrt sted. General Ramey udtrykker i et senere frigivet dokument bekymring for offentlighedens viden om sagen og organiserer dækhistorien om vejrballonen.

10/7-1947 e.v. Ifølge et frigivet papir fra FBI organiserer General George F. Schulgen en komite af videnskabsfolk, som skal undersøge fænomenet. De fastholder, at hverken hæren eller flåden står bag fænomenet.

12/7-1947 e.v. Et senere deklassificeret dokument rummer Kenneth Arnolds argumenter for, at han ikke så en luftspejling, som man påstod (se 24/6-1947 e.v.).

15/7-1947 e.v. I et frigivet FBI dokument fra denne dag findes en håndskreven note af den dengang aktuelle leder af forbundspolitiet, J. Edgar Hoover, som kræver: "... fuld adgang til de opsamlede fartøjer. For eksempel i Soc. sagen snuppede Hæren det og ville ikke lade os få det til en foreløbig undersøgelse." (Soc-sagen: Socorro i New Mexico se den 4/3-1948).

Juli 1947 e.v. En rapport, som i 1976 e.v. blev frigivet under informationsfrihedsloven, fastslår FBI og hærens efterretningsvæsen at UFO fænomenet må kaldes virkeligt. "Noget flyver rent faktisk rundt". Det besluttes efter sigende at holde alle oplysninger om emnet hemmelige.

14/8-1947 e.v. Raveo, Italien. En berømt sag hvor R.L. Johannis ser en tallerkenformet genstand på jorden og to dværge mindre end en meter høje, i mørkeblå dragt med rød krave og bælte, overdimensionerede hoveder, grønne ansigter, fremspringende øjne uden øjenbryn og vipper, men omgivet af en ringformet muskel, og med otte fingre der mindede om rovfugleklør. De havde en art hjælme på. Fra midt på deres bælte flød en tåge og vidnet fik kvælningsfornemmelser og følte en elektrisk fornemmelse.

23/9-1947 e.v. I et hemmeligt briefing dokument til Brigadegeneral George Schulgen fra generalløjtnant Nathan F. Twining (der siges at deltage i MJ-12 gruppen som "MJ/J-4" (se mere herom i den tilstødende liste her i UFO-rullerne) fastholdes det, at "Flyvende tallerkener er virkelige", og at de har de senere så velkendte overlegne tekniske muligheder. Brevet rundsendes til mange kontorer og hemmelige grupper i USA.

24/9-1947 e.v. Denne dag siges det, at den amerikanske præsident Harry Truman nedsætter MAJORITY-12 gruppen (MJ-12). Herefter findes der en politik, som fastholdes i årene herefter: Alle UFOsager undersøges grundigt og hemmeligt, men gøres offentligt til grin; alle beviser konfiskeres og vidner bringes mere eller mindre godvilligt til tavshed.

2/10-1947 e.v. * Cave Creak, Arizona USA. Der vides ikke meget om dette styrt, men et vidne lever stadig i Prescott i denne stat.

30/11-1947 e.v. I et tophemmeligt dokument fastsætter Doktor Bronk og hans medarbejdere termen EBE (Extra(terrestrial) Biological Entities) altså Udenjordiske Biologiske Væsener. Det siges også at man allerede den 19/9 samme år har fastslået, at de små tallerkener må komme som rekognosceringsfartøjer fra langt større moderskibe.

30/12-1947 e.v. Det tophemmelige Project SIGN dannes for at finde ud af den teknologiske know-how bag de opsamlede fartøjer.

1948 e.v. Swastika, Canada. Mister Gailbraith ser to gange et objekt lande. Første gang et tallerkenformet fartøj med en menneskelignende skikkelse, anden gang et cigarformet fartøj med tre skikkelser ombord.

7/1-1948 e.v. Den tragiske Mantell sag: først ser nogle patruljerende politifolk i nærheden af Maysville Kentucky en UFO på himlen, de underretter straks luftvåbnets Godman-base om fænomenet. Klokken 13:45 ser sergent Quinton Blackwell det på himlen med de blotte øjne, klokken 14:20 ser basens kommandant, oberst Guy Hix UFOen i kikkert. Klokken cirka 14:40 går Kaptajn Thomas Mantell og fire fly fra hjemmeværnet op mod fænomenet, der af politiet beskrives som godt 75 meter i diameter. Lige inden den modige kaptajn Mantell og hans fly forsvinder i godt 10,000 meters højde siger han: "... det ligner et metallisk objekt ... enormt stort ... lige foran og en smule oppe ... jeg prøver at komme nærmere for at få et bedre udsyn ..." - så eksploderede hans F-51 fly.

13/2-1948 e.v. * UFOnedstyrtningen i Aztec, New Mexico. En meget omdiskuteret sag hvor 16 meget små EBE humanoider siges fundet døde om bord på en UFO. Der findes forskellige uafhængige vidner og det påstås af nogle heraf arresteres for at sælge "værdiløst" materiale fra UFOet. Efter sigende deltager MJ-12 og førende forskere og doktorer i opklaringen af denne sag, blandt andet computersystemernes teoretiske fader John von Neumann, atombombens fader J. Robert Oppenheimer, Detlev Wulf Bronk, Horace Buelee van Valkenburgh, Jerome C. Hunsaker alle under ordre fra MJ-12. Mange forsøger at kalde denne sag for svindel, men William Steinman og Wendelle C. Stevens havde i deres bog ('UFO Crash at Aztec') argumenteret klart og logisk, - samt opbakket af mange frigivne dokumenter, - for at et eller andet skete der.

4/3-1948 e.v. * Socorro, New Mexico, USA. I nærheden heraf styrter en UFO ned, som meget ligner fartøjet fra Aztec (13/2-1948 e.v. eller - 25/3-1948 e.v.) ifølge en tidligere menig i hæren.

25/3-1948 e.v. * Endnu et UFOstyrt i nærheden af Aztec i New Mexico, i følge Hammilton. Førstehåndsvidneberetninger findes. Historien går om, at en traditionel tallerken - godt 30 meter i diameter - styrter ned i Hart Canyon. Der blev erklæret en såkaldt "Red Alert", hvor hærens opsamlingshold fra Durango, Colorado indsattes. UFOet styrtede efter forskernes oplysninger ned på grund af en meget stærk radarstation i dette område. Ejeren af de marker, hvor nedstyrtningen foregik, blev svoret til at holde tæt med hændelsen.

1948 e.v. Kaptajn "Posty" Postlewaite med Top Secret klassifikation, ser et tophemmeligt budskab fra hærens tredje hovedkvarter i Atlanta til generalkommandanten for White Sands. Budskabet omtaler et UFOstyrt, fartøjet beskrives som 30 meter i diameter og 9 meter højt ved kuplen i midten. UFOnauterne ombord beskrives som lidt over en meter høje, med store hoveder og alle døde. Skroget beskrives som papirtyndt men ikke til at stikke hul i eller rive over.

10/6-1948 e.v. * White Sands i New Mexico. Videnskabsfolk som sporer et testmissil opfanger pludseligt to små runde UFOer som flyver om kap med missilet. Kommandanten McLaughlin modtager rapporter fra fem forskellige observationsposter, som alle har observeret de to UFOer.

1/7-1948 e.v. Major Hammer fra Rapid City luftbasen rapporterer 12 tallerkener over basen: Ovalformede og godt 30 meter i diameter. Høj hastighed, manøvrer som ikke kan foretages med fly, forsvinder i en vinkel på 30-40 grader op i luften.

17/7-1948 e.v. Luftvåbnets base i Kirtland rapporterer 7 UFOer i nærheden af San Acacia, New Mexico. De befandt sig godt 6000 meter oppe og fløj formationsflyvning hurtigere end noget fly kunne dengang.

25/7-1948 e.v. To piloter i Eastern Airlines ser et stort vingeløst objekt, der minder om en V-2 raket, flyve meget hurtigt og højt oppe. De ser den fire gange, inden den forsvinder.

August 1948 e.v. * Laredo, Texas, USA. 4 officerer bevidnede at en genstand styrtede ned og at lig blev bjærget godt 60 kilometer syd for Laredo. Oplysningen kom fra en NBC-søsterstation i Chicago, som havde historien fra en kilde i en militær efterretningstjeneste.

3/8-1948 e.v. Over Moskva ses denne raket/UFO fra 25/7-1948 e.v. igen nogle dage efter.

12/9-1948 e.v. Piloten og co-piloten i en Pan Am flyver på vej til Honolulu ser et blåhvidt lys nærme sig, det skifter til to rødglødende lys da observationer slutter. Igen ufattelige hastigheder.

1/10-1948 e.v. Løjtnant George F. Gorman fra North Dakotas hjemmeværn ser en UFO under sig, mens han patruljerer i sin F-51 jager. Piloten optager forfølgelsen, men UFOen flyver hurtigere, højere og bedre end F-51 flyet, så piloten taber kontakten.

15/10-1948 e.v. Igen driller en raketformet UFO militæret denne gang i Japan, hvor en F-61 "Black Widow" jagerflyver opdager objektet på sin radarskærm, men hverken kan flyve hurtigt eller højt nok til at opnå kontakt.

18/11-1948 e.v. Over luftværnets Andrews base ser løjtnant Henry G. Combs klokken godt 22 en ovalformet UFO, mens han flyver i et T-6 fly. UFOen flyver igen så hurtigt, præcist og højt at forfølgelse bliver umulig. Denne observation kendes som nummer 207 i Blue Book arkivet, og indgik i Project SIGN (se eventuelt igen den 30/12-1947 e.v.).

23/11-1948 e.v. I et frigivet dokument melder en tysk kaptajn i luftvåbnet, som Project SIGN vurderede: "erfaren pilot og fuldstændig troværdig" en cirkulerende rødt lysende UFO igen klokken godt 22. Piloten fløj i en F-80 maskine over den amerikansk luftbase ved Fursten-Feldbruck, han havde observeret UFOen på såvel sin radar som visuelt. Igen kunne det konstateres, at UFOen kunne accelerere sin fart uden støj og anstrengelse fra lav hastighed til en fart hinsides hvad menneskeskabte maskiner dengang formåede.

10/12-1948 e.v. Denne dag udstedes den berømte "TOP SECRET Air Intelligence REPORT No. 100-203-79".

December 1948 e.v. Projekt SIGN bliver til Project GRUDGE med kodenavnet "Project BLUE BOOK", som bliver forbindelsen mellem MJ-12 og GRUDGE. Luftvåbnet står bag BLUE BOOK, som ender med officielt at afvise UFOfænomenet som alvor.

13/1-1949 e.v. I et fortroligt dokument fra oberst Eustis L. Poland skrives der om, at de mange observationer af "ukonventionelle luftfartøjer" over baserne i New Mexico kan hænge sammen med, at "en fremmed magt" overvåger militæret med "super-stratosfæriske anordninger" (senere måske blot: satellitter) skabt således, at de går i stykker og opløsning, hvis de opdages.

31/1-1949 e.v. I et fortroligtstemplet budskab til hærens øverste ledelse berettes det, at godt 30 mennesker dagen før har observeret en UFO. Der findes i følge dette dokument mere end 100 veldokumenterede observationer af denne UFO i en lang række stater fra El Paso, Albuquerque, Alamogordo, Roswell, Socorro og andet steds. Budskabet ender med at love at undersøge, om UFOet styrtede ned og i så fald hvor.

31/1-1949 e.v. I et senere frigivet memorandum fra direktøren for FBI fastholdes sagens alvor, man har klassificeret UFOsagen som "TOP SECRET af efterretningsofficerer i såvel hæren som luftvåbnet". Memorandummet omtaler også sagen fra den 25/7-1948 e.v. og 10 andre observationer over Los Alamos i New Mexico. Denne besked går rundt til alle baser i området, låget skrues nu helt tæt på.

Februar 1949 e.v. Pucusana, Peru. Den anonyme C.A.V., som arbejder for et oliefirma, observerer en skinnede tallerken klokken 16:30 over vejen til Lima. Han gik hen imod den i ti minutter og ser tre figurer komme ud, da han befandt sig 20 meter borte. De lignede mumier med stive sammenvoksede ben og een stor fod der gled hen over jorden. De havde en art nubret hud og spurgte vidnet, hvor de befandt sig, diskuterede en tid lang med ham og tog ham med på en tur i deres fartøj.

Februar 1949 e.v. Project SIGN afgiver sin endelig rapport, professor George Valley fra MIT fremsætter de berømte betragtninger, som mange senere regner for sande: "Hvis der er en ekstraterrestrisk civilisation, som kan fremstille de objekter, der rapporteres om, så er den sandsynligvis langt foran vores ... en sådan civilisation kunne måske iagttage, at vi på jorden nu har atombomber og udvikler raketter for fuld fart. Når man tager menneskehedens forhistorie i betragtning, ville de nok være alarmerede. Vi bør derfor forvente i denne tid frem for andre at opleve sådanne besøg.". UFOkontakterne, så som George Adamski, skal netop fremhæve dette synspunkt, der stadig kendes fra mange kanaliseringer.

4/2-1949 e.v. I et fortroligtstemplet budskab til hærens personel dateret den 31/12-1949 e.v., godkendes UFOnedstyrtningsgrupperne.

17/2-1949 e.v. Frankrig, hvor vides ej. Alain Berard ser om natten et stort lysende objekt lande med et grønt lyn på en af hans marker. Da han nærmede sig så vidnet tre figurer med stumpede korte ben, tilsyneladende uden hoved. Han skød bange på dem tre gange, og objektet forsvandt et øjeblik efter.

22/5-1949 e.v. Sekretæren i MJ-12, James Vincent Forrestal (MJ/J-3) springer ud fra 16. etage i et psykiatrisk hospital, hvor han holdes fanget efter et nervesammenbrud, efter sigende skabt af de besøgende, som har bevist deres parapsykologiske magt ved at flytte ham rundt i tid og sted. Andre kilder påstår at Forrestal havde fået en stor dosis LSD i forbindelse med MKULTRA projektet, som beviseligt eksperimenterede med at give uanende personer dette stof verden over (også senere i Danmark med den berygtede sag fra Frederiksberg Hospital i 1960´erne e.v.). Myterne siger at forsvarsminister Forrestals sidste ord lød: "Vi bliver invaderet!". Først den 1/12-1950 e.v. erstattes han i efter myterne i MJ-12 af General Walter B. Smith.

19/8-1949 e.v. * Death Valley, Kaliforien, USA. To skattejagere, Mace Garny og Buck Fitzgerald, påstår at have set et fartøj styrte ned/lande i ørkenen, godt 8 meter i diameter. To dværge kom ud fra fartøjet, men forsvandt i klitterne, da de blev forfulgt. Objektet lettede siden igen. Den lokale avis i Bakersfield bragte nyheden på side 13 den næste dag.

1949 e.v. * Mexico City, Mexico. Salgschef Roy L. Dimmick fra Los Angeles, taler med en mand fra Mexico og en fra Ecuador, som siger de har set en tallerken styrte ned nær Mexico City.

16/1-1950 e.v. I et klassificeret memorandum for personel i luftvåbnet berettes der om en radarstation i New Mexico, som observerer to UFOer, der falder ned. Der findes to besætningsmedlemmer i hvert fartøj, det ene smadres og UFOnauterne brænder op, men det andet stod uskadt tilbage og UFOnauterne beskrives som døde men velbevarede. UFOerne beskrives som todelte, et cockpit godt 2 meter i diameter, og en ring nedenunder godt 6-7 meter i diameter og lidt mere end en halv meter i tykkelse.

22/1-1950 e.v. Den berømte velunderbyggede sag fra Kodiak, Alaska, hvor et patruljefly fra den amerikanske flåde - med løjtnant Smith ved pinden - to gange fanger radarspor efter en UFO. Piloten får over radioen at vide, at ingen kendt trafik skulle befinde sig i området. Klokken tre om morgenen ser skibsføreren Morgan, der holder vagt på USS Tillamock, også denne UFO, der bevæger sig så hurtigt, at det efterlader en lang streg på radarskærmene. Da UFOen vender på en femøre i luften og flyver direkte mod Smith, får han kold sved på panden, UFOen flyver dog i sidste øjeblik udenom og forsvinder.

31/1-1950 e.v. I et memorandum anerkender direktøren for FBI sagen fra 25/7-1948 e.v., også den 6/1-1949 e.v. blev dette UFO observeret nær Los Alamos i New Mexico. Bekymret lægger man strå til SIGN-rapportens konklusion (se februar 1949 e.v.), at observationerne synes koncentrerede omkring militære installationer i denne del af Amerika.

22/3-1950 e.v. Et frigivet FBI memorandum beskriver tre tallerkener samlet op i New Mexico. Hvert UFO med tre døde UFOnauter om bord. Igen giver man radarinstallationer skylden for ulykken.

April 1950 e.v. * Argentina. E. C. Bossa finder en tallerken og fire små ufonauter i et afsidesliggende område af landet. Han vender tilbage med en ven næste dag og finder kun en dynge varm aske. En cigarformet genstand blev set i et kort glimt flyve over området i stor højde.

2/7-1950 e.v. Steep Rock Lake, Canada. En mand og hans kone ser en dobbelt tallerken med portåbninger og en roterende antenne, som sætter sig til hvile på søens overflade. 10 skikkelser godt 1,20 meter høje og klædt i en skinnede dragt dukker frem og går på dækket som en art robotter: "idet de skifter retning uden at dreje deres kroppe". Deres ansigter kunne ikke ses. En af dem havde en rød kasket havde mørkere arme og ben og "lignede deres leder". De sænker en slange ned i søen og tager så afsted. Fiskere rapporterede senere, at der dannedes grønt mos på søen. Observationen minder på en mærkelig måde om sagen fra august 1914 e.v..

4/12-1950 e.v. I et fortroligtstemplet memorandum fra oberstløjtnant Mildren til major Carlan anføres det at en UFO siden 30/7-1950 e.v. observeres over atomkraftværket i Hanford. FBI og andre sættes på sagen, men kan ikke gøre noget, atomenergikommissionen fortsætter undersøgelser (her starter måske den myte man kender fra kvæglemlæstelserne se eventuelt rullen herom her i UFO-rullerne).

15/9-1950 e.v. Den berømte note fra canadieren Wilbert Smith til sit hjemlands transportministerium. Den berømte videnskabsmand doktor Robert Sarbacher har afsløret, at myterne om flyvende tallerkener som fremsat i Frank Sculleys bog "Behind the Flying Saucers" taler sandt, man føler sig (jævnfør juli 1947 e.v. og 31/1-1949 e.v.) sikker på, at de kommer fra udenjordiske kilder. Og så den berømte sætning der gjorde Smiths brev til en UFOklassiker, da det blev frigivet: "Emnet er den højst klassificerede hemmelighed i de Forenede Stater; to points højere end udviklingen af brintbomber." (altså: "ABOVE TOP SECRET", "COSMIC TOP SECRET", "TOP SECRET/MAJIC" og lignende).

6/10-1950 e.v. I et fortroligstemplet memorandum fra den femte hærdivisions hovedkvarter røbes det, at fotografen John de Reneaux tog billeder af UFOen, som styrtede ned nær Aztec i New Mexico (se eventuelt den 13/2-1948 e.v.). Da hæren ville beslaglægge filmen, gav han dem en anden, og nægtede nu hårdnakket at kende til sagen.

6/12-1950 e.v. Endnu en flyvende tallerken falder ned i El Indio-Guerrero området. UFOen fragtes til en base i Sandia, New Mexico. Luftvåbnet overtager og mørklægger sagen.

10/2-1951 e.v. Endnu en kendt UFOsag. I fly nummer 125 fra Keflavik i Island ser løjtnant Graham E. Bethune fra den amerikanske flådereserve en kæmpestor UFO, godt 100 meter i diameter, med et rødt-orange farveskær og en ufattelig hastighed. UFOen vender om, da den nærmer sig Bethunes fly.

19/6-1951 e.v. Sønderborg, Danmark. Ved middagstid hører mekanikeren Joseph Matiszewski en fløjtende lyd og ser et objekt lande i en eng. Da han kommer godt 15 meter nær, blev han paralyseret og bemærkede at fugle holdt op med at synge, og køerne syntes ude af stand til at røre sig. Frem fra genstanden dukker fire smukke mænd, som havde brun hud og bar sorte skinnede dragter og gennemsigtige hjelme. Desuden udskilte otte genstande sig fra fartøjet og svævede over det. Andre mænd inde i fartøjet og på dækket synes at reparere det, hvorpå genstandende fløj 100 meter op i luften og forsvandt ud af syne, først da ophævedes lammelsen.

9/7-1951 e.v. Piloten løjtnant Kinmon ser og rapporterer en UFO. Dagen efter udsender luftvåbnets base i Robins, Macon en efterretningsrapport hvor UFOen beskrives, den lignede de fleste andre, drejede med uret rundt, lyste hvidt, havde afrundede hjørner, kuppel i midten, kun 3-5 meter i diameter, skabte luftstrømme. Kameraet i flyets næse virkede efter sigende ikke, så Kinmon fik derfor ikke optaget nogle billeder.

10/9-1951 e.v. Et hemmeligstemplet dokument fra luftvåbnets efterretning fortæller, at major Ballard og løjtnant Rogers, som fløj i en T-33 maskine, så en UFO, der fløj meget hurtigere end de kunne. Radarstationen ved Fort Monmouth sporede den samme UFO.

Oktober 1951 e.v. Project GRUDGE standses. Pentagon sender kaptajn Edward J. Ruppelt ind for at mørklægge sagen.

21/10-1951 e.v. En efterretningsrapport fra luftvåbnet beretter, at en civil pilot (navnet overstreget på det frigivne dokument) med 14 års erfaring, fra sit Navion fly observerede en skinnende UFO, som forsvandt med enorm hastighed nær Battle Creek, Mississippi.

Marts 1952 e.v. Kaptajn Ruppelt omdøber Project GRUDGE til Project BLUE BOOK, som ender med at afvise hele UFOfænomenet. I UFOkredse opstår heraf myterne om andre "bøger" "YELLOW BOOK", "ORANGE BOOK", "GOLDEN BOOK" og lignende som i modsætning til BLUE BOOK har grundige, sandfærdige rapporter, der dog ikke frigives officielt.

1952 e.v.? I et frigivet men ikke dateret CIA memorandum, skriver CIA-direktøren general Walter B. Smith (MJ/J-3 se eventuelt 22/5-1949 e.v.), at flyvende tallerkener har betydning også for psykologisk krigsførelse. Herfra stammer måske UFOmyterne om, at hele UFOfænomenet udgør et røgslør over helt andre fænomener, og først og fremmest stammer fra eksperimenter med, hvordan mennesker reagerer på højst mærkværdige oplysninger (såkaldt "high strangeness").

10/5-1952 e.v. I en tjenstligtstemplet rapport fra flyvevåbnets efterretningskontor beskriver oberst William L. Travis, hvordan der klokken 20:30 nær byen Paphos ved Cypress observeres en UFO, der rejser sig fra havoverfladen og forsvinder i himlen. UFOen beskrives som cirkulær og lysende og observeres af blandt andet en berømt (ikke navngiven) engelsk videnskabsmand, som deltog i en større gruppe, hvor alle rapporterede det samme syn.

4/6-1952 e.v. I en frigivet tjenstligtstemplet efterretningsrapport fra det amerikanske flyvevåben berettes det, at to piloter i hvert sit Sabre fly havde øjenkontakt ved dagslys med en UFO. Alle navne tilbageholdes, men basens kommandør beordrede kaptajn Ruppelt til at ødelægge rapporten, ifølge Ruppelt selv.

19/7-1952 e.v. Ved luftvåbnets Andrews base nær Washington D.C. observerede den ledende radaroperatør Harry Barnes, og radarofficererne Howard Cocklin og Joe Zacko en formation på syv UFOer. Først troede radaroperatør Ed Nugent, at det drejede sig om militære fly, men pludseligt accelererede to af dem med en hastighed, fly ikke formår. (Dette beskrives i filmen "Earth versus the Flying Saucers"). Andrews basen sporede også disse UFOer, mens de fløj ind over det Hvide Hus. Heraf måske også myten om, at hvis UFO virkelig fandtes, ville de lande foran det Hvide Hus (se eventuelt også 20/2-1954 e.v. + sagen om Thor Valiant).

14/8-1952 e.v. * Ely, North Virginia, USA styrter en tallerken ned. Efter beretningerne bjærges 16 ufonauter.

1953 e.v. * Brady, Montana, USA. C. M. Tenneyser ser et ovalt objekt følge sin bil på strækningen mellem Great Falls til Conrad, mens ildkugler faldt ud over vejen. Senere samme dag blev han ringet op af en oberst fra Malmstrom Luftbasen, som inviterede ham til basen klokken ti næste formiddag. I et rum uden vinduer i et afspærret område blev han bedt om underskrive en erklæring. Han påstår at have set to mænd bære to vaskeposer med udenjordiske menneskelignende lig.

20/5-1953 e.v. * Kingman, Arizona, USA. En ingeniør, som reporterede denne hændelse, påstår, at en eller to kroppe opsamledes. Vidnet kørte i en mørklagt bus fra testområdet i Nevada til nedstyrtningsstedet. Fartøjet lå nedgravet i sandet i en skrå vinkel. Vidnet skulle afgøre tallerkens bane og hastighed. Den ovale tallerken målte 10-11 meter betod af et aluminiumlignende materiale og sank godt en halv meter i jorden. Der fandtes to drejestole og adskillige instrumenter i den ovale kabine. En mørklødet død 1,2 meter høj ufonaut blev bjærget i sin sølvskinnende dragt uden hjelm. Vidnets underskrevne edserklæring blev frigivet af UFOforskeren Ray Fowler i april 1976 e.v..

26/7-1953 e.v. Hastebudskab til Luftforsvarskommandoen i USA: syv UFOer observeret over Perrin Tower i Texas. Ses visuelt af beboere i Denison og Sherman, Texas.

(Sen)Sommer 1953 e.v. Der udstedes en række hemmelige dokumenter, regulationer og lignende, som UFOforskere ikke kan få frigivet i læsbare versioner; heraf myten om at der efter en hektisk krig fra 1947 e.v. og frem til 1953 e.v. blev indgået en fredsaftale, der tvang UFOnauterne til at holde sig fra militære og atomare installationer og at bruge "cloaking devices" (sløringsteknologi), hvilket igen - efter disse myter - førte til faldet i "officielt sanktionerede" observationer, som modydelse påstår disse myter, at UFonauterne fik lov til at foretage genetiske eksperimenter med udvalgte mennesker og dyr (se evenuelt rullerne om "Cattle-Mutilation og "Abduction")

Vinter 1953 e.v. Salisbury Plain, England. Flyverløjtnant C.G. Townsend-Withers fløj ret højt med et eksperimentelt fartøj, da han på sin eksperimentelle radar så, at en UFO fulgte hans færd. Den videnskabelige officer gik i kanontårnet for at se UFOen med sine egne øjne, og så en tynd, rund skiveform med to halefinner, metallisk og enormt stor, uden udstødning eller nogen form for støj. De prøver at flyve fra den men forgæves. Den gentager det kendte nummer med at anlægge en kollisionskurs, som den i sidste øjeblik undviger fra, så forsvinder den.

8/12-1953 e.v. CIA, som netop dannes og i denne tid opnår magt, kan konstatere, at der ses færre UFOer, at hysteriet synes ved at dø ud, og at strategien med at gøre observatører til grin og at bortforklare hændelserne som naturlige fænomener tilsyneladende virker.

6/2-1954 e.v. Fortroligtstemplet dokument til flyvevåbnets personel fra kommandanten ved Carswell basen i Texas beretter, at en UFO med et langt skrog, ellipseformede vinger, haleplan og uden synlige fremdriftsmidler observeredes over basen. Den beskrives som større end et B-36 fly, uden egentlig hale, uden udstødning og lyd. Den passerede direkte over kontroltårnet og blev set af alle i tjeneste den dag. Dokumentet blev sendt rundt til en række andre af luftværnets baser i området.

20/2-1954 e.v. Dette angives som den formodede dato, hvor den amerikanske præsident Eisenhower skulle have besigtet de indsamlede UFOer og de konserverede lig af UFOnauter i Wright-Patterson Air Force basens berømte "Hangar 18". Andre myter siger, at der den dag (eller året før) blev undertegnet en kontrakt med et folk fra rummet (se keventuelt rullen om MJ-12 og "de grå"). Samme dag styrtede endnu en UFO ned i ørkenen nær Bandelier, New Mexico, denne gang med fire døde ufonauter om bord. Lidt over en meter høje, med store æggeformede hoveder, ingen hjelm, tætsiddende sølvfarvede dragter. Tallerkenen og ligene opbevares efter myterne i Hangar 18, som senere udbygges til at omfatte 9 etager over jorden og 11 etager under jorden udstyret med de mest avancerede køleanlæg, computersystemer og så videre. I det såkaldte "blå rum" opbevares genstande, som efter myterne vises til personer med et behov for at vide ("need to know"). Dette rum prøvede senator Barry Goldwater, der som tidligere chef for senatets efterretningskomite havde en TOP SECRET klassificering i ryggen, at komme ind i. Han fik - trods gentagne forsøg - aldrig adgang, men man lovede ham, skriver han i et brev dateret 28/3-1975 e.v., at informationerne lidt efter lidt ville sive ud til befolkningerne verden over - sker det mon her og nu???

12/8-1954 e.v. Hastebudskab fra CIA: Oplyst UFO hænger over Maxwell basen i Alabama. To helikoptorer bemandet af R.T. Wade og U.S. Tarma observerede UFOen men fik ikke kontakt, og den forsvandt. Samme dag udstedes en ny opdateret version af regulering for UFOrapportering (AFR 200-2, Aug. 26, 1953 e.v.) underskrevet af Nathan F. Twining (MJ/J-4) leder af luftvåbnet.

1954 e.v. Project SIGMA, som skal forsøge at kommunikere med UFOnauterne etableres (beskrevet i filmen "Nærkontakt af tredje grad"). Bliver et separat projekt i 1976 e.v., og står efter sigende stadig bag alle kommunikationer med de besøgende og andre udenjordiske intelligenser. (Se eventuelt listen over påståede UFOrelaterede projekter og grupper her i UFO-rullerne).

Foråret 1954 e.v. * Mattydale, New York, USA. I forstaden Syracuse klokken tre om natten så en informationsspecialist og hans kone et 6-7 meter stort objekt blive undersøgt på jorden af nogle mænd, som fotograferede. Næste dag fortalte en officer dem, at det drejede sig om en militær hemmelighed, og senere benægtede politiet at hændelsen overhovedet havde fundet sted.

29/6-1954 e.v. En engelsk BOAC Strato Cruiser på vej over Atlanterhavet ser en stor cigarformet UFO med seks mindre UFOer omkring sig. Førsteofficeren Lee Boyd, navigatøren kaptajn H. McDonnell og kaptajnen James Howard observerer fænomenet i et kvarter. Så sætter kaptajn Howard sig i radioforbindelse med Goose Bay i Canada for at få en backup eskorte, hvorefter de små UFOer forsvinder ind i moderskibet, som igen forsvinder med utrolig hast. Da de lander bliver de "debriefed" af efterretningsofficerer (: I så ingenting, I siger ingenting og så videre, se eventuelt standardformularen herom, beskrevet andetsteds i UFO-rullerne) og deres luftfartøjsjournal konfiskeres af det amerikanske flyvevåben.

14/7-1954 e.v. Det berømte (frigivne) memorandum til general Nathan F. Twinning (MJ/J-4) som viser, at der faktisk foregik et møde i en gruppe kaldet "MJ-12", som mødes den 16/7-1954 e.v. med præsident Eisenhower. 

23/8-1954 e.v. Det kanadiske luftværns dobbelt jet CF-101 oplevede en UFO nær Ajax, Ontario og piloten måtte springe ud, da maskinen blev umulig at kontrollere. Dette skete ved Lake Ontario, der kendes som et UFO hot-spot.

August 1954 e.v. Luftmarskal Lord Downing - leder af det engelske luftvåben, Royal Air Force (RAF) under anden verdenskrig - udtaler: "Naturligvis er de flyvende tallerkener virkelige! Og de er interplanetariske!".

14/10-1954 e.v. Fra North Weald luftvåbensbasen i Essex, England meldte Flyverløjtnant Jimmy Salandin, at han hen på eftermiddagen, cirka 16:15, fra sit Meteor jetfly observerede tre UFOer, en guldfarvet, og to sølvlysende. Den ene sølvlysende beskrev han som to sammenklappede tallerkener med en kuppel både foroven og forneden. Denne UFO fløj igen på kollisionskurs men undveg i sidste øjeblik.

23/2-1955 e.v. Den berømte sag hvor den engelske Lord Mountbatten og hans ven Frederick Briggs underskrev et edsvorent dokument, som fastholdt, at de havde haft en nærkontakt af tredje grad. UFOnauten lignede et menneske med mørk dragt og hjelm. UFOnauten kom og forsvandt igen gennem en cylindrisk søjle i midten og de to mænd observerede nogle porthuller omkring fartøjets midte, der lyste op med blåt skær, da UFOen forsvandt.

7/3-1955 e.v. Et medlem (navn strøget i dokumentet) fra Redningshold nummer 4 ved basen i Roswell, New Mexico, bliver fyret for at have fortalt sin sergent om sin deltagelse i en TOP SECRET opsamling af en nedstyrtet UFO den 12/4-1954 e.v..

Juli 1955 e.v. * Sverige. Danskeren John La Fontaine fortæller at han har mødt en mand som hævder at have set en cigarformet UFO styrte ned i denne periode. Det foregik i Sveriges mørke skove, en døende UFOnaut talte med vidnet. (Se gennemgangen af sagen andetsteds i UFO-rullerne her)

12/7-1955 e.v. Todos M. Odarenko fra luftværnsbasen i Pepperrel, Newfoundland underskriver en UFOrapport, som beretter, at en pilot i tankskibsflyver (KC 97) og radarstationen på jorden målte nøjagtig den samme position for en UFO. Observationen forløb uforstyrret i 49 minutter.

9/10-1955 e.v. Endnu en kendt udtalelse fra en topmand i militæret. Denne gang general Douglas MacArthur som udtaler: "Verdens nationer vil blive nødt til at forene sig - for den næste krig vil blive en interplanetarisk krig. Jordens nationer må en dag skabe en fælles front mod angreb fra fjendtligsindede folkeslag og væsener fra andre planeter.".

Midt på 1950 e.v. Birmingham, Allabama, USA. En helikopterpilot hævder at have transporteret døde ufonauter til en ventende flyvemaskiner på Maxwell Luftbasen. Nedstyrtningsområdet blev afspærret.

Efterår 1956 e.v. Endnu en kendt sag ved luftvåbnets base Castle, Kalifornien. To piloter (deres navne strøget) fløj i F-86 fly i nærheden af Modesto, efter at civile havde rapporteret om UFOaktivitet. De kaldtes pludselig tilbage, da UFOen nu befandt sig over basen. De forsøgte så at få kontakt med UFOen, som hele tiden undflyede dem, endelig landede de, da deres brændstof slap op. Senere fortalte basens presseofficer de lokale, at piloterne havde jagtet ænder eller gæs! Her efter bliver det småt med amerikanske UFOrapporter af denne type, hvor trænede observatører, ofte støttet af radar observerer UFOfænomener, og i traditionen efter J.A. Marcel (se eventuelt den 7/7-1947 e.v. og rullen om Roswell) erklærer militæret nu rask væk, at deres toptrænede folk ikke kan genkende månen, Venus, gæs, luftspejlinger, vejrballoner og så videre, når de dummer sig og rapporterer UFOobservationer.

2/11-1957 e.v. En berømte serie observationer i Levelland, Texas, hvor mange forskellige uafhængige vidner rapporterer. Sherif Weir Clem sendes ud for at undersøge civile rapporter, og ser en rødglødende oval krydse over vejen i luften. Vidnet Ronald Martin ser en UFO foran sin lastbil, den skifter fra rødglødende til blågrøn og hans lastvogns elektriske system sætter ud. Indenfor nogle få timer rapporterer en af hærens jeeppatruljer en æggeformet UFO, som hænger over den bunkers i White Sands, New Mexico, hvor de første atombomber bragede. Observationerne fortsætter i flere uger, og til slut tæller sheriffen vidner i hundredvis.

5/11-1957 e.v. UFOforskerne finder ud af, at Project BLUE BOOK ikke tager sagen seriøst, da kun én forsker fra denne gruppe kommer til Levelland og kun interviewer to personer, som havde oplevet at deres biler gik i stå. Rapporten konkluderer, at fænomenerne skyldes en "temmelig kraftig elektrisk storm", som fik befolkningen til at finde på de mest utrolige historier.

12/11-1957 e.v. Udsender FBI en statusrapport som konkluderer, at de mange UFOobservationer i USA skyldes, at folk lader sig rive med at den russiske rumsonde Sputnik I som blev opsendt den 4/10-1957 e.v..

16/1-1958 e.v. Trinidad, Carribien. Den berømte observation over øen Trinidad. Fartøjet fløj frem og tilbage over nogle bjergtoppe, set og fotograferet af nogle videnskabsfolk. Regnes for uforklaret.

1959 e.v. * Frdynia, Polen. Et objekt reporteres nedstyrtet i havnen. Dykkere bjærgede skinnende metalstykker som blev undersøgt på den polytekniske læreanstalt og af den polske flåde. En del af materialet rapporters savnet og nogle dage senere fandtes en lille ufonaut på en nærliggende strand, liget sendtes til Rusland. Rapporteret af Ion Hobana en videnskabelig skribent fra Rumænien og Julien Werberg en belgisk forelægger.

Marts 1960 e.v. New Paltz, New York USA. Lokale politifolk fangede en lille udenjordisk uden for hans fartøj, mens to medpiloter undslap. Den udenjordiske blev overgivet til CIA og døde 28 dage senere.

1961-1963 e.v. En anonym radiooperatør lader UFOorganisationen MUFON vide, at project REDLIGHT, som efter sigende skal testflyve de opsamlede UFOer, arbejder i hemmelighed i "Område 51" (Area 51) et sted nær luftvåbnets base øst for Nellis i Nevada. (Se eventuelt kapitlet om Area 51 i den pågældende UFO-rulle). UFOen blev efter sigende overført fra Edwards basen (se eventuelt den 20/2-1954 e.v.). Herfra stammer altså beretningerne om Area 51.

April 1962 e.v. Flyveleder P.J. (initialer navnet tilbageholdt af sikkerhedshensyn) som arbejdede for luftvåbnet, ansættes ved Wright-Patterson basen og går ved et uheld ind i en hangar, hvor han ser en UFO spændt op til nærmere undersøgelse og bevogtet af otte sværtbevæbnede soldater. En vogter bevæbnet med en maskinpistol beordrer ham ud af vagten øjeblikkeligt, han har naturligvis "ikke set noget". Han vender senere tilbage til sin egen base ved Myrtle Beach, South Carolina.

1965 e.v. Fra dette år stammer en af de første beretninger fra militærfolk, der påstår at have mødt levende udenjordiske væsner holdt fanget af militæret i USA. Denne (anonyme) person besøgte Luftvåbnets museum i Ohio i forbindelse med sit arbejde for regeringen, og kom ved et uheld til at gå ind i et forbudt område, hvor han pludselig stod overfor en godt 1½ meter høj rumvæsen med blå hud, et stort hoved, med store øjne, ingen tydelig næse, en smal mundsprække, som ikke bøjede knæene når det gik, kort skrevet den traditionelle, mytiske "grå", når den netop har optaget ernæringsstoffer (og derfor bliver blågrøn). Vidnet erfarede senere gennem en pensioneret luftværnsoberst fra Wright-Patterson basen, at der fandtes mindst to levende udenjordiske fængslet i et kunstigt levemiljø, se også myterne om Krll. Obersten sagde også, at en topersoners UFO faldt ned i nærheden af Whitewater søen i Indiana på grund af elektriske forstyrrelser i luften.

November 1965 e.v. * Kansas. USA. Soldaten Aaron Kaback stod vagt ved 2 tiden om morgenen i Fort Riley, Kansas, da den vagthavende officer dukkede op og beordrede ham og tre andre officerer ind i en jeep, som kørte ud i et fjernt område, hvor en stor oval UFO lå død hen. Den målte cirka 10-20 meter i diameter, havde en halefinne og et udstødningshul eller noget lignende under halefinnen. En militær helikopter hang over nedstyrtningsstedet. De vogtede UFOen i godt 2½ time, og havde bagefter "hverken set noget eller deltaget i noget".

Januar 1967 e.v.* Missouri, USA, U.S. Testing Company modtager fra en person ved navn Loftin en tallerken på godt en lille meter.

1/3-1967 e.v. Den kendte sag hvor generalløjtnant Hewitt T. Wheless fra luftværnet udsender en besked til alle militærets afdeling, hvoraf det fremgår, at personer der udgiver sig som militære officerer generer og truer civile vidner til UFOobservationer og ødelægger deres beviser såsom fotos og lignende. Forløberne til de siden så berygtede Men in Black (MIB), som medieindustrien sidenhen gjorde til komiske helte.

3/7-1967 e.v. En anonym officer fra hundekorpset med den imponerende klassifikation "ALPHA RED TOP SECRET CRYPTO" fra San Diego, påstår, at han og hans hunde blev transporteret næsten tre timer til et ukendt sted i ørkenen, hvor de vogtede en nedstyrtet UFO. Fartøjet helt efter læsten: godt 10 meter i diameter, metallisk, kuplet foroven, ingen vinduer. Han så også store transportable kølemaskiner, tomme sække til lig, og mænd som arbejdede med forskellige tekniske instrumenter.

September 1973 e.v. En anonym instruktør, R.K. fra flådebasen ved Great Lakes, påstår, at han på en kurérmission til basens chef så en traditionel UFO, 9-10 meter i diameter og 3-4 meter i højde. Sølv-blåt skinnende. R.K. påstår, at denne UFO blev skudt ned med et missil tredje gang den fløj over en flådebase. Den sank mellem Hawaii og USA, og blev samlet op af en Glomar Explorer sendt til Hawaii og så til Chicago.

17/5-1974 e.v. * Chili, New Mexico, USA. Et hold fra luftvåbnet hævdes at have fjernet en 20 meter bred metalgenstand fra et nedstyrningsområde og bragt det til Kirtland Luftbasen.

25/8-1974 e.v. * Chihuahua, Mexico, Syd-Amerika.

9/11-1974 e.v. * Carbondale, New Jersey, USA et glødende objekt faldt ned i en lille sø udenfor byen. Tre unge så det styrte klokken 19.30 lørdag aften. De så et gulligt-hvidt lysskær under vandet, som bevægede sig til et punkt godt 8 meter fra kysten. Drengene blev tilbageholdt i en politibil i tre timer, mens en del køretøjer med projektører og kraner fjernede en tallerkenformet genstand, og anbragte den på en lukket lastvogn. Den følgende mandag samlede man en jernbane lanterne og et batteri op fra søen, og myndighederne udnævnte det hele til et svindelnummer.

13/8-1975 e.v. En af de tidligste såkaldte "abduktionsberetninger" fra militæret, stabssergenten Charles L. Moody fra luftværnet, som sent om aftenen tog ud for at observere meteorer. I klassisk stil satte hans motor ud, da han prøvede at flygte fra en UFO landet foran ham. Han hørte en høj hvinende lyd fra UFOen, så skyggefigurer i den og følte sig lammet, hvorefter UFOen forsvandt. Da han kom hje,m opdagede han at han manglede 1½ time: han kom alt for sent hjem (såkaldt "missing time" altså manglende tid). Han opdagede et lille nålemærke over sin rygsøjle og fik udslet. Med tiden kom han i tanke om, hvad der skete under den manglende tid: om bord på UFOen havde han mødt de velkendte hvid-gråskinnede udenjordiske, med deres store hoveder og øjne, deres små sprækkemunde, stive lemmer og maskeagtige ansigtstræk. Se om Abduction andetsteds her i UFO-rullerne.

19/9-1976 e.v. Teheran, Iran. En stor velunderbygget sag, hvor F-4 Phantom jagerfly blev sendt op.

&.c.