Sætningsskemaerne

SYNTAKS

Sætningsledsdannelse

Side 0

Side 1

Side 2

Side 3

Definition: syntaks:

Ledsætningsdannelse

Side 0

Side 1

Side 2

Side 3

(syn+tak-s) græsk syntaksis efter syn- 'sam-' + en afledning af tássein, táttein 'opstille', 'stille' heraf 'sammenstilling', 'opstilling' heraf i sprogvidenskaben:

syntaks: 1 & 2

1 læren om ordføjning til led med (rimeligt) faste pladser i sætningsskemaets systemer
2 læren om sætningsbygning gennem sam-, side- & underordning af hel- & ledsætningsudsagn & ytringer, med (rimeligt) faste pladser i sætningsskematikkernes systemer

Sætningsskematikkerne 

Det almene sætningsskema

Forfeltet F(-)

Ekstra forfelt EF(vna/VNA)

Centralfeltet (vna)

Centralfeltets letledsplads (vnleta)

Centralfeltets negationsplads (vnaneg)

Centralfeltets negationsplads (vnletaneg)

Slutfeltet (VNA)

Slutfeltets ekstra tungledsplads

Ekstra bagfelt EB(-)

Den sideordnende forfeltsforbinder (Ks)

Den sideordnende bagfeltsforbinder (ks)

Den underordnende forfelts forbinder ku

Helsætningens underordnende bagfelts forbinder Ku

Ledsætningens underordnende forfeltsforbinder ku

SÆTNINGSSKEMAET bestående af sine grundled: F(-) (vna)(VNA) 
FORFELT F() CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
(a) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Faktisk kan man nemt forstå grammatik nu

Sætningsskemaet

Det almene sætningsskema

SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             

Dette skema blev systematiseret af Diderichsen og om end langt fra alle ytringer umiddelbart kan indskrives i dette skema og dets underskemaer, så giver sætningsskemaet em glimrende referenceramme for grammatiske fortolkninger af en lang række almene udsagn og udsagnsmåder. Især Erik Hansen og Ole Togeby har arbejdet videre med sætningsskemaet.

Men man har som grammatiker naturligvis moret sig med at skabe perfekte sætninger, hvor alle pladser har et og kun et ord.

For eksempel:

SÆTNINGSSKEMAET bestående af sine grundled: F(a) (vna)(VNA) 
FORFELT F() CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
(a) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Faktisk kan man nemt forstå grammatik nu
SÆTNINGSSKEMAET bestående af sine grundled: F(-) (vna)(VNA) 
FORFELT F() CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
(a) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Egentlig har jeg altid elsket Hende alligevel
SÆTNINGSSKEMAET bestående af sine grundled: F(-) (vna)(VNA) 
FORFELT F() CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
(a) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Grundliggende burde mennesker altså elske hinanden altid
Altså burde mennesker altid behandle hinanden ordentligt

Men rigtig mange almene udsagn opstår netop ved at man flytter lidt rundt på et par ord hvis tomme plads netop indeholder den udtrykte betydning.

For eksempel:

SÆTNINGSSKEMAET bestående af sine grundled: F(n) (v-a)(VNA) 
FORFELT F() CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
(n) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Man kan ... nemt forstå grammatik nu
Du kan ... sagtens lære det  
Man kan     lære det  
SÆTNINGSSKEMAET bestående af sine grundled: F(N) (vna)(V-A) 
FORFELT F(N) CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (V-A)
(N) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Grammatik kan man nemt forstå ... nu
Det kan man let lære ... herefter
Det kan man   lære ...  
SÆTNINGSSKEMAET bestående af sine grundled: F(a) (vna)(VNA) 
FORFELT F() CENTRALFELT (vna) SLUTFELT (VNA)
(a) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Faktisk kan man nemt forstå grammatik nu

 

Forfeltet F(-)

SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             

 

I princippet opdeles verdenssprogene jo i nogen grad efter på hvilke pladser de tre mest grundliggende typer ord sættes. Altså - som på dansk: subjekt - verbum - objekt (= Per skriver bogen), på dansk kommer udsagnsordet i almindelige udsagn som nummer to (her 'skriver'), dansk har altså en S(ubjekt) V(erbum) O(bjekt) SVO-struktur, også kaldet et V2-sprog (verbe 2) fordi udsagnsordet kommer som nummer to i det mest almindelige udsagn. Andre sprog har en SOV-struktur, igen andre en OSV-struktur.

Men da man nu varierer sproget har sætningsskemaet ikke altid den handlende person (subjekt) på den første plads, derfor kalder man den første plads for 'Forfeltet' for i det felt kan man anbringe både navneord, biord og også (når man spørger) udsagnsord.

For eksempel:

SÆTNINGSSKEMAET Navneord, grundled flyttet frem i forfeltet
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(n) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Per skriver ---        
Bogen kommer --- snart      

 

SÆTNINGSSKEMAET Biord flyttet frem som betydningsunderstreger i forfeltet
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(a) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Snart kommer bogen ---      
Længe skrev han ---      

 

SÆTNINGSSKEMAET udsagnsord flyttet frem for at spørge i forfeltet
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Kommer --- bogen snart?      
Skriver --- Per?        

 

SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             

 

Ekstra forfelt EF(vna/VNA)

SÆTNINGSSKEMAET: Ekstraforfelt til (n/N) & (a/A)-emfase
EKSTRA FORFELT FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA)  (vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
               

 

SÆTNINGSSKEMAET: Ekstraforfelt til (n/N) & (a/A)-emfase
EKSTRA FORFELT FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA)  (vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Bogen, altså den skriver ...     Per  

 

Centralfeltet (vna)

SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT

CENTRALFELT

SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             

Centralfeltets letledsplads (vnleta)

SÆTNINGSSKEMAET med letledsplads for proadverbial (Npa) fremrykning og tvunget tomt (V)
FORFELT

CENTRALFELT

SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) proadv (p) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
            -  

Centralfeltets negationsplads (vnaneg)

SÆTNINGSSKEMAET med negations felt (neg) (eller ekstra (a) bagfelt)
FORFELT

CENTRALFELT

SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) negation (neg) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
               

Centralfeltets 2 ekstrapladser (let) + (neg)

SÆTNINGSSKEMAET med proadverbial letledsplads og negation 
FORFELT

CENTRALFELT

SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) proadverbial (p) adverbial (a) negation (neg) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
                 

 

Slutfeltet (VNA)

SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT

SLUTFELT

(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             

Slutfeltets ekstra tungledsplads

SÆTNINGSSKEMAET: slutfeltet med eftersat tungledsplads
FORFELT CENTRALFELT

SLUTFELT

(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A) tungled (vna/NA)
               

Ekstra bagfelt

SÆTNINGSSKEMAET: Ekstra bagfelt (EB) til (n/N) & (a/A)-emfase
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT EKSTRA BAGFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A) (na/NA)
               

For- og efterbindingsfelterne

Sideordning:

Sætningsskemaets sideordnende forfeltsforbinder (Ks)

SÆTNINGSSKEMAET med sideordnende forbinderfelt (Ks)
BINDEFELT FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
konjunktion (Ks) (vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
og således elskede Gud altså   verden  

Sætningsskemaets sideordnende bagfeltsforbinder (ks)

HELSÆTNINGSSKEMAET med underordnende forbinderfelt (ks)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT

BINDEFELT

(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A) konjunktion ks
Skriver ... du aldrig   bogen   og

Underordning:

Helsætningens underordnende bagfeltsforbinder ku

HELSÆTNINGSSKEMAET med underordnende forbinderfelt ku
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT

BINDEFELT

(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A) konjunktion ku
py-ha sagde manden       nu så:

 

Definition: Helsætningen tilbagebliver når alle ledsætninger sorteres fra

HELSÆTNINGSSKEMAET med underordnende forbinderfelt ku
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT  
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A) forbinderfelt ku
py-ha har man gerne sagt   herom for:

 

Ledsætningens underordnende forfelts forbinder ku

Definition: Ledsætningen indgår som led i en anden ledsætning eller blot som led i en helsætning

LEDSÆTNINGSSKEMAET med underordnende forbinderfelt (ku)
BINDEFELT CENTRALFELT SLUTFELT
konjunktion (ku) nominal (n) verbal (v) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             

 

Sætningsklassikere skematisk skanderet (S.S.S.) 

SÆTNINGSSKEMAET Ole Togeby (bogtitel 1)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Fungerer ... denne     sætning?  
SÆTNINGSSKEMAET Ole Togeby (bogtitel 2)
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
- Fungerer denne     sætning?  
SÆTNINGSSKEMAET start, central, slutadverbial om tid
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Begyndelsesvist har vi fortsat elsket Gud ustandseligt
SÆTNINGSSKEMAET start, central, slutadverbial om tid
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Før tid har Gud forsat elsket os igen
             
SÆTNINGSSKEMAET Erik Hansen i Dæmonernes Port
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Gentlemen foretrækker       blondiner  
SÆTNINGSSKEMAET Erik Hansen i Dæmonernes Port
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Gentlemen foretrækker blondiner        
SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Sprog og noder hører (de) sammen      
SÆTNINGSSKEMAET efter ukendt
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
De gamle får       lever  
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
De gamle   fåt   lever    

 

SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             
SÆTNINGSSKEMAET 
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             
SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             
SÆTNINGSSKEMAET 
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Lever ...   kun     i dag!
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Lever   ... kun     i dag!
Lever     kun   ... i dag!
SÆTNINGSSKEMAET efter Oswald Helmut
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
Den   næste     dør  
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
den næste   dør        

 

 

 

SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             
SÆTNINGSSKEMAET 
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             
SÆTNINGSSKEMAET
FORFELT CENTRALFELT SLUTFELT
(vna/VNA) = verbal (v) nominal (n) adverbial (a) VERBAL (V) NOMINAL (N) ADVERBIAL (A)
             

 

Symetrier:

for eller bag

EF ekstra forfelt  EKSTRA BAGFELT (VNA(EB)
EF(-)F()(vna)(VNA) F()(vna)(VNA)EB(-)

bindefelter

samordnings forbinder & BAGBINDER

K(sf)F(-)(vna)(VNA) F()(vna)(VNA)k(sb)

underordnings forbinder & BAGBINDER

F(K(ub))(vna)(VNA) F()(vna)(VNA)K(ub)

præ-& post-adverbielt

præ- & postadverbielt letled eller nægtelse F(-)(vnpaneg)(V-A)

F(-)(nvaneg)(VNA) F(-)(nvpa)(V-A)

præ- & postadverbielt letled & nægtelse F(-) (vnpaneg)(V-A)

F(-)(nvpaneg)(V-A)

præ- & postadverbielt letled & POSTADVERBIALT TUNGLED

F(-)(nvpa)(V-A) F()(vna)(VNAP)