Index til Englerullerne

Supplement 4.0  Engle fra Olderdags Overlevering

Supplement 4.1

 Gamle Testamente og Livets Træ

Supplement 4.2

 Ny Testamente og Kristendommens Engletro

Supplement 4.3

 De 3 Ordener i de 9 Hierarkier

Supplement 4.4

 Engle for de 7 dage, planeter, paladser

Supplement 4.5

 Engle for de 12 måneder og dyrekredsen

Supplement 4.6

 Engle for de 4-5 elementer

Supplement 4.7

 Faldne Engle

Supplement 4.8

 Skytsenglen

Forord til englerullerne

De tre supplementer, der overlevede frem til denne S.M.S.-overlevering, handlede om emner som optog de mennesker, der levede dengang, hvor S.M.S.-manifesteringen foregik, emner folk købte bøger om som de læste og diskuterede.

Blandt disse emner forblev "engle" nok det mest faste, genkommende og udholdende og afstedkom megen aktivitet over en bred vifte af tilgange: Fra de mest enkle og langt fra altid vederhæftige private forkyndere, der samlede menigheder omkring fremstilling af dem selv som budbringere fra Gud eller førende engle - lidt i oldgammel profetstil kendt fra for eksempel profeterne Moses og Muhammad. Der fandtes også indenfor de førende religioner sekter med særlig vægt på engle, og indenfor højmagik havde man jo altid påkaldt og besvoret engle og faldne engle i Guds navn. Også endelig det generelle verdensomspændende net af "new-age"-filosofi havde engle som et ofte genkommende motiv.

Blandt aktive oldforskere og alternative antikvarer havde interesseren for englene dertil en historisk dimension og en skriftmæssig -: Hvad siger de hellige skrifter og andre gamle overleveringer om englene? Blandt de mest virkeligt videnskabeligt vederhæftige (V.V.V.) autoriteter angående det spørgsmål stod Gustav Davidson og hans standard refereceværk indenfor læren om engle, angelogien - nemlig: "A Dictionary of Angles. Including the Fallen Angles", der udkom i 1967 e.v..

Angående en anden - for mange dén førende - standard reference til viden om englene: Bibelen, skal det her forordsmæssigt fastholdes; at Generalsekretæren - udfra et flertal af involveredes fællesbeslutning - valgte primært at benytte og citere den nye verdensoversættelse heraf, dels fordi denne verdensoversættelse faktisk fandtes på noget nær alle verdens sprog og endvidere blev bakket op af hele to tidsskrifter, der, mens man stadig trykte tidsskrifter, også udkom i masseoplag på stort set alle sprog og blev formidlet lige så gratis eller billigt som den pågældende Bibel.

Endvidere har Vagttårnets bibeludgave den store fordel, at overalt hvor originalmanuskripterne - både direkte i de hebraiske og oversat i de græske - bruger den teomagiske formular for Gud (Jod He Vau He også skrevet IHVH), ja, så anfører den ny verdensoversættelse dette navn: Jehova -: Heraf igen navnet på tilhængere af denne - den på dén vis største og mest fredelige kristne forkyndelse nogen sinde -: Jehovas Vidner, som også venligt leverede flere af deres ganske glimrende grundbøger (G.G.G.) til projektet, hvoraf måske især "Insight on the Scriptures" og bibelkonkordansen gjorde megen nytte.

Dog som det fremgår af indholdsfortegnelsen beskriver Englerullerne både de engle, der kendes fra de hellige skrifter, og de engle, der kendes i vestlig traditions visdom (V.V.V.). Og emnet synes simpelthen stadig uopslideligt.

Guds fred og god læsning -: