Supplement 4.6

ElementarEngle

Supplement 4.6A

Elementernes Engle

Supplement 4.6i

Luftelementets Engle

Supplement 4.6ia

Luftens Engle

Supplement 4.6ii

Vandelementets Engle

Supplement 4.6iia

Vandets Engle

Supplement 4.6iii

Ildelementets Engle

Supplement 4.6iiia

Ildens Engle

Supplement 4.6iv

Jordelementets Engle

Supplement 4.6iva

Jordens Engle

Supplement 4.6A

Elementernes Engle

LatinerKorsKube Desig: Per Olsen

Hos Seraferne fandtes det hellige tretal, den spirituelle dimensions højeste tone. I Keruberne  fødtes det firtal der blev formdannende for   forståelsen (F.O.F.) af den virkelige materielle  verden (V.M.V.).

Læren om de fire elementer, de fire karakterer blev først formuleret gennemført hos de gamle grækere for eksempel i Platons Timæus og Kriteas.

Den bagvedliggende opdeling af verden i de fire kompasretninger, de fire floder som flyder fra Edens Have, virker endnu ældre, kendes fra mange af de ældste bibellande, ja stort set fra alle kulturer.

Den folkelige tro overalt har tilsyneladende opdelt verden i disse fire punkter eller verdener, hvor folketroen ser luftens sylfider og fjerlette féer, vandfolkene fra nøkken til havfruen, ildens salamander, elverfolk og orker og jordens nisser og trolde.

Indenfor religionerne ses de fire i korset, i kinesernes store og lille yin og yang (Y.O.Y.) og de grundliggende Hsien i "I-Ching". Men også naturfolkene kender selvfølgelig til firedelingen for eksempel i indianernes medicinhjul og vikingerne solhjul.

Dog især efter den græske kulturblomstring, blev Platons og de andre klassiske filosoffers lære om de fire elementer almindelig i vesten og en integreret del af det jødiske og kristne livssyn.

I de fire traditionelle elementer: Luft, Vand, Ild og jord oplever derfor alle traditioner, som kender til engle, altså en del sådanne væsener. Alkymister og mystikere taler gennem hele middelalderen om elementalerne eller elementarerne, de lavere naturkræfter der danner de fire elementer.

Intet element regnes nogensinde for kun sig selv, den rene ild næres af jordens træ og driver vandet ud ved at gøre det til luft. På samme vis udrenser Herrens Ild profeternes syndige mund med Serafernes glødetænger uden at læberne svides, for de kerubiske dyr, eller de fire elementer slynger sig ustandseligt om hinanden og afleder forbrændingen som bliver rent spirituel ("Esajas 6:6-8").

ElementOpvækkende Engel Tegning & Design: Per Olsen

Elementernes Engle udgør et hierarki for sig selv. Samtidigt med at de i deres højere aspekter står som medlemmer af Engles Orden, og kan stå som medlemmer af andre Ordener i Hierarkierne, så findes der en mængde underklasser af elementarvæsener, som styres af disse højere englekræfter, selv om de ikke selv regnes for Engle.

Disse væsener kendes i folkesnakken verden over, og deres meget omfattende familier af væsener, regnes altså for eksistenser under Engles Ordens magt, hvorfor de ikke generelt hører til blandt de faldne mennesker eller de fordømte dæmoner. Nogle traditioner siger; at de stadig følger deres egen oprindelige pagt med Gud.

Da den kendte kristne renæssanceforsker Dr. John Dee i 1500-tallet brød igennem til englenes verden ved hjælp af sit kanaliserende trance-medium Edward Kelly, fik de dikteret en række skematiske tavler alle relateret til de fire elementer, og med en række ordener og systemer af engle. Disse engle kommunikerede i et sprog som Dr. Dee fromt døbte "enokiansk", altså efter Enok, den store apokryffe engleprofet. Enok, hvis skrift ikke kom med i de autoriserede bibler, men som stadig studeres i den jødisk-kristne tradition.

Hvor John Dee og Edward Kelly modtog budskaber fra englene i en nærmest gammeltestamentlig tradition, bragte englene nogle hundrede år senere den svenske videnskabsmand Emanuel Swedenborg et bud om det nye testamentes Vidunderlige Opfyldelse i det Kommende Paradis. Swedenborgs engle kaldte dette paradis for "Det Nye Jerusalem".

I grækernes forståelse findes der jo et femte element til de fire grundelementer, nemlig ånd, den hellige, guddommelige gnist som beliver de ellers døde fire materielle elementer. Med menneskets part i denne åndelige gnist, kan de behersker elementerne, og med denne part stræber efter Gud og det Tabte men Kommende Paradis.

Engles venner ser elementernes engle som bestanddele i alle fysiske forekomster, vækster og væsener udstyres med devaer, naturånder, intelligens undfanget fra Guds Skabermirakel.

Selve Guds Navn som Jehovah, dannes jo af fire hebraiske bogstaver, Jod, He, Vau og He og man taler om det firefoldige navn, Tetragrammaton. De fire bogstaver tilskrives ild, vand, luft og jord henholdsvis. Vandet og jorden udtrykkes altså symbolsk set nok så passende med samme bogstav å bland meget andet ogsom en formular for frugtbarhed og vækst.

Nedenfor samler et lille skema nogle få af de traditionelle betydninger tilskrevet de fire elementer fra moderne kabbalah, kristendom og esoterisk symbolik:

LatinerKors Tegning Carla Iacobone Design: PEr Olsen

 

Supplement 4.6i

Luftelementets Engle

Element:  
Luft - Gas

Luftens Element

Gudsnavn:  
Jehova

  Farve - Form - Figur:  
Blå - Cirkel - Oktaeder

Engel:  
Rafael  (Gud har helbredt)

Kvarter:  
Øst

4 verdener:
 Yetzirah (Formdannende)

Kortene:  
Sværd - Spar

Evangelist:
 Johannes (Ørnen)

Karakter:
 Sangvinsk

Korset:
 (Lodret) Nede

Miljø:  
Hedt-Fugtigt

Kraft:
 Svage Atomkræfter

Elementar:  
Sylfer, Alfer

Regneart:
 (*) Multiplikation

Stjernetegn:  
Vægt, Vandmand & Tvilling

R/DNA-base:  
Adenin

Supplement 4.6ia

Luftens Engle

Supplement 4.6ii

Vandelementets Engle

Element: Vand - Væsker

Vandets Element

Gudsnavn: Ehie Asher Ehie

  Farve - Form - Figur: Sølv - Halvmåne - Isokaeder

Engel: Gabriel (Gud min styrke)

Kvarter: Vest

  4 verdener: Briah (den kreative verden)

Kortene: Kopper - Hjerter

Evangelist: Matthæus (Mennesket)

Karakter: Melankolsk

Korset: (Lodret) Oppe

Miljø: Koldt-Fugtigt

Kraft: Elektromagnetisme

Elementar: Havfrue, Nøkke

Regneart: (:) Division

Stjernetegn: Krebs, Skorpion & Fisk

R/DNA-base: Cytosin

Supplement 4.6iia

Vandets Engle

Supplement 4.6iii

Ildelementets Engle

Element: Ild

Ildens Element

Gudsnavn: ADNI (Adonai)

  Farve - Form Figur: Rød - Trekant - Tetraeder

Engel: Mikael (Ligesom Gud)

Kvarter: Syd

  4 verdener: Atziluth (den arketypiske verden)

Kortene: Stokke - Klør

Evangelist: Markus - Løven

Karakter: Kolerisk

Korset: (Vandret) Højre

Miljø: Hedt-Tørt

Kraft: Stærke Atomkræfter

Elementar: Salamander, Lyselver

Regneart: (-) Subtraktion

Stjernetegn: Vædder, Løve & Skytte

R/DNA-base: Guanin

Supplement 4.6iiia

Ildens Engle

Supplement 4.6iv

Jordelementets Engle

Element: Jord - Fast stof - Masse

Jordens Element

Gudsnavn: A.G.L.A.
(Ateh geburah Le´olam Adonai)

  Farve - Form - Figur: Gul - Kvadrat - Terning

Engel: Auriel (Guds lys)

Kvarter: Nord

  4 verdener: Assiah (den materielle verden)  

Kortene: Mønter - Ruder

Evangelist: Lukas - Tyren

Karakter: Flegmatisk

Korset: (Vandret) Venstre

Miljø: Koldt-Tørt

Kraft: Tyngdekraft

Elementar: Nisser, Trolde

Regneart: (+) Addition

Stjernetegn: Stenbuk, Tyr & Jomfru

RNA-base: Urasil
DNA-base: Thymin

Supplement 4.6iva

Jordens Engle