Manual 5iii

Ifa version S.M.S.

Manual 5iii0  Om Ifa - version S.M.S.
Manual 5iiiA Ifa - Afrikansk figurgenereringstekniks arbejdsform (A.F.A.)  
Manual 5iiiB Fællesdrømt IndsigtsTranceIntuitions Figurdannelse (FD.ITI.FD.) 
Manual 5iiiC Navnkundige Ifa-brugergrupper
Manual 5iiiD Lidt om indsigterne bag IFA version S.M.S.

Manual 5iii0

Om Ifa - version S.M.S.

Så vidt, så bredt nåede den europæiske tradition, med de 16 geomantiske figurer og den udvidede læsning af dem i de 12 huse; mens man sydpå tænkte i andre baner. Her havde man i afrikanske stammer ganget de 16 figurer med hinanden og skabt 256 dobbeltfigurer, oktakrammer, blandt andet kaldet odu, for eksempel Skinner p. 66ff.

Hver figur har altså 15 kombinationer med de øvrige figurer, og endelig en 16. kombination med sig selv. I den afrikanske folketradition (for eksempel i Skinner og Fatunmbi) husker præsterne tusinder af vers (også kaldet odu), flere for hver af de 256 mulige kombinationer af 16 * 16.

Manual 5iiiA

Ifa - Afrikansk figurgenereringstekniks arbejdsform (A.F.A.)

Hvor araberne brugte en stav i støvet (S.I.S.), blev Ifa, eller afrikansk figurgenereringstekniks arbejdsform (A.F.A.) oprindeligt:

  1. at holde 16 palmenødder i venstre hånd

  2. så at give et let slag med ét fra højre hånd på venstre underarm

  3. samt en hurtigt griben af de accelererede palmenødder, med højre hånd

  4. eller på en bakke af sand

 

  1. Antalet lige eller ulige af flyvske nødder

  2. afgører så om den første linie består af lige eller ulige, altså én eller to prikker.

  3. Dette gøres otte gange med passende rituel,

  4. herefter ligger en af de 256 figurer genereret og tolkes nu

(Se Skinner for dokumenteret og udførlig redegørelse for de kendte teknikker og Fatunmbi for en indviet tolkning)

I nyere tid, mens araberne og europæerne begyndte at bruge pen, blæk og papir, begyndte man at kaste én knuderække med et dobbelt antal roterende strandskaller. Skallerne med en tydeligt forskellig over og under flade og der findes så to knuderækker på hver fire skaller. Man roterer og kaster nu knuderækken, og de otte skaller danner så tilsammen én odu figur på 2 * 4 linier med enten lige eller ulige, altså op og ned på skallerne. Dette giver en hurtig metode, som skaber en hel figur med én operation.

Manual 5iiiB

Fællesdrømt IndsigtsTranceIntuitions Figurdannelse (FD.ITI.FD.) 

Udover at besidde en verbal skat af kvad fortalt og ihukommet over årene, bruger præsterne fællesdrøm og trance for at begribe en given figurs rette tolkning i en given situation.

For Fatunmbi bliver den trancetilstand P.S.P. Potentissima Spiritualis Possessio, også kaldet: Acerrima Occupatio Animorum (A.O.A.), altså GjalderRitens udadvendte ekstaseform, noget han beskriver med den amerikanske traditionelle term "Orisha"trance, han skriver ('Iwapèlé. Ifá Quest' ibid p. 53):

"Besættelse optræder i almindelighed i de forenede stater som en ekstatisk oplevelse associeret med sang og dans til ære for Orisha.". a  

Og i sit vokabular (ibid p. 187) definerer Fatnumbi:

"Orisha  Ånd af en Særlig kraft i Naturen, med betydningen "Udvalgt Hoved.".".b

Den S.M.S.-erfarne læser genkender tydeligt, at han henviser til samme type rancetilstand som beskrevet under GjalderRite og som den manifesteres i de afroamerikanske udlæggere af Voodoo, men her over for sætter han altså en mere oprindelig, og mindst lige så vigtig, oldafrikansk Vala Tranceagtig Virkelighed (V.T.V.), en tilstand af divinarisk, orakular art (op. cit.):  

"Den besættelse jeg har overværet i Ifá ceremonier i Afrika fremtræder forskelligt fra Orisha besættelse. Det er en meget mere forfinet overgang som kaldes orí tútù eller kølig besættelse (: cool headed possession). a  

Manual 5iiiC

Navnkundige Ifa-brugergrupper

Yorubafolket, som står stærkt i Afrika (og mere handlede med sorte slaver end de selv blev sådanne), blev ikke så dominerende en stamme i Caribien, at den dannede sit helt eget sæt loa og rite (se eventuelt Scripta Magica Selecta (S.M.S.) kapitel 2).

Til gengæld regnes dette folk, Yorubaerne, i dag (ved slutningen af det første århundrede jævnfør note 1 til Kapitel 1) vigtigt i tilførsel af afrikanske rødder for den sorte (altså: afro-negroide) religion af Fatunmbi (ibid p. 172) opsumeret som :

Faktisk kendes Ifa religionens spådomsredskab, odu'erne, de 256 oktagrammer eller dobbelt kvadrogrammer, overalt i Voodooområdet, mens såvel Skinner, den europæiske videnskabsmand, som Fatunmbi, den rodsøgende amerikanske praktikant, peger alvorligt på især afrikansk, yourubisk kultur, som det sorte input i en fællesverdens enhedskulturs, heriblandt med odufigurerne som en art "I-ching" (se eventuelt andetsteds her og der i disse ruller).

Præsterne forhold sig stadig hemmelighedsfulde med deres kvad, måske også fordi hver enkelt brygger videre på sine stumper af det samlede system. Fatunmbi giver i sine for den interesserede højst læsværdige bøger for eksempel kun ét kvad, samt en generel beskrivelse af de 16 dobbelt figurer, altså de 16 hvor de to kvadrogrammer viser samme figur, også kaldte ved figurens navn, efterfulgt af ordet "meji" eller "dobbelt" på yorubisk, inden da dertil to forhold: kilden Fatnumbi røbede (ibid p. 66): 

 "Hele systemet i Ifá har at gøre med bevarelsen og udforskningen af de åndelige kræfter som inkarnerer gennem Odu." ... (ibid p. 67): "Odu bruges også til at katalogiserer den enorme mængde urter, planter, og træer der bruges som medicin, føde supplementer og til kosmetik.". b

Systemet fungerer altså som med

og så videre og så videre jævnfør foregående ruller med et sæt logiske tegn, hvis systematik og konnoteringer danner "HuskeFormsHologrammet" (HFH) for folkelig visdoms forstand (F.V.F.).

Manual 5iiiD

Lidt om indsigterne bag IFA version S.M.S.

At de fire linier danner markører for bølge (2) eller partikel (1) i de fire hjernebølger og så videre, aktiv, passiv og så videre jævnfør foregående og omstående punkter blev ikke blot en bibemærkning (B.E.B.) omend ikke et mindre betydningsfuldt faktum, som den S.M.S. ivrige dengang som sikkert senere (S.S.S.) må og måtte indordne sig under interessesens faktuelle indsigt (I.F.I. også kaldet IFI).

År tilbage arbejdede spirende C.N.C. grupper (på grundlag af Skinners grundbog) intensivt med Dafa, (Ifátroens divinering af odu, eller betydningskernen i de 256 figurer). De udarbejdede i den sammenhæng et sæt korrespondencer i moderne nordvestlig magisk tradition, både som rekompensation for de svært fremskaffelige, og ikke let tolkelige oduvers, og som selvstændigt supplement til traditionen (den uudtømmelige Coph Nia Correspondence, endnu engang).

Blandt disse synes TideBogen, RytmeNøglen, FarveNøglen, 4FLformularen og andre vigtige for såvel P.S.P. som Psychic Space Ploration, som som Potent Spirit Possession.

I Orí tútù (cool headed trance, eller kølig trance (: alfa-delta-bølgestyret og indadvendt ValaRiteVirke (VRV)) (: opstigende, opmanende, nede fra og op))) bliver disse nøgler mulige koder for tid, puls, farve og betydning-:

Rytme - Beats & Breaks (B.&.B.)

Orisha possession (det hede hoveds trance (: betatethabølgestyret og udadvendt (GjalderRiteGøren (GRG)) (: nedstigende, nedkaldende, fra oven og ned)) bliver disse nøglers rytmemønsterets notering (N.R.N.) som 1 takt i 4/4del med enten et fjerdelsslag eller et ottendedelsslag på hver af de 4 taktstal i den pågældende 4/4-delstakt.

Hele figuren så P.S.P. under S.M.S. (det vil skrive: Societas Montis Solis (S.M.S.)) enten som et enkelt eller et dobbelt slag i en 4/4dels takt -: denne taktform 4/4-delen bruges som den altdominerende i moderne tids musik (M.T.M.), såvel klassisk, som populær. 4/4 dels takter lænkes ofte sammen i rækker på 12 eller 16 eventuelt med en startende ekstra takt, eller som en noget hurtigere, pulserende 4 delstakt med enten enkelte 8. delsslag eller dobbelte 16. dels slag.  

Odu-figurerne danner altså 16 4/d-dels takter med enten ét eller to slag på de fire pladser i takten. altså med enten et fjerdelsslag ("dum") eller et ottendelslag ("da-da").

Figuren Via med fire prikker kan derfor udskrives: "dum dum dum dum", mens Populus med 8 prikker derfor kan udskrives: "da-da da-da da-da da-da". Ligeledes kan Conjonctio skrives: "da-da dum dum da-da" og omvendt Carcer: "dum da-da da-da dum".

Når man endvidere nu sammenstiller de 16 figurer parvis, får man jo så 256 dobbelttakter for eksempel: Via og Populus: "dum dum dum dum / da-da da-da da-da da" eller Conjonctio og Carcer: "da-da dum dum da-da / dum da-da da-da dum". 

Disse 256 grundrytmer har så endelig en brudrytme, som man danner ved at parre de to figurers linier én for én, hvis man får ulige (3 priker) bruger man "dum", hvis man får lige (2 eller 4 prikker) bruger man "da-da". 

Et mindre antal af de 16 figurer dominerer i de brud - også kaldet breaks - som man kan danne ved at parre to af de 16 beats. For eksempel Via og Populs med henholdsvis 4 enkelte prikker (ulige) og 4 dobbeltprikker (lige), der får man ulige (3 prikker) og altså de samme fire slag som man spiller i Via selv: "dum dum dum dum". Mens man ved at parre Conjonctio og Carcer får nøjagtig det samme break. Dog der findes flere forskellige variationer, som den interesserede nok vil finde fornøjelig og brugbar indsigt opstået af kendskab via praktisk brug.

P.S.P. Appendiks 2 gruppen, det vil skrive P.S.P. det vil igen skrive Potentissima Spiritualis Possessio, også kaldet: Acerrima Occupatio Animorum (A.O.A.), valgte at afvige europæiserende fra den afrikanske og afromesoamerikanske (A.M.A.) tradition på to punkter:

  1. dels angående rækkefølgen af de allerede introducerede 16 geomantiske figurer

  2. dels angående læseretningen, som i Afrika går fra højre til venstre, altså i samme retning som figurerne genereres i den vestlige tradition, igen altså først det højre kvadrogram, så det venstre;

mens  P.S.P. under S.M.S. valgte at læse figurerne fra venstre til højre i denne listemæssige fremstilling eller M.S.M. under S.M.S. (det vil skrive Systemata Magica Structoria (S.M.S.) ). 

S.M.S. Ifa Odu danner altså hverken en direkte fortsættelse af den almene øst-vestlige punktertraditions prikkeri (PT.P.) (også kaldet Traditionel Punktér Tabulering (T.P.T.)), eller en indirekte fortsættelse af den afrikanske odu eller odo anvendelse (også kaldet Dafa Odu Divinering (D.O.D.)) - og enhver kender af en eller begge de to traditioner vil med lethed kunne forstå og anvende den her synliggjorte version.

Den tætteste analogi mellem de nævnte systematiske metoder og deres formulering ind i C.N.C. versionen for S.M.S. blev vel, at den vestlige PT.P. erfaring virker M.H.M. det vil skrive Modnet Høstet Medieret, men D.O.D. erfaringen indsættes, ikke kopimæssigt slavisk men som feedback i en tekniske set omvendt spejlvendt overlevering (O.S.O.).

Udover den rent etniske skelnen mellem en sort og en hvid Ifa Odu Interpretation (I.O.I.) findes der altså en kromatisk positiv-negativ, venstrehøjre vendt, PotensFakultetPermuteret (PFP) dialektik mellem de traditionelle systemer og C.N.C. Ifa version S.M.S.

[TOP]


Fodnoter

     a "Possession generally occurs in the United States as an ecstatic experience associated with singing and dancing in honor of Orisha.".

     b "Orisha - Spirit of Specific force in Nature, meaning; "Select Head.".".

     a "The possession that I witnessed in Ifá ceremonies in Africa appears different than Orisha possession. It is a much more subtle transition that is called orí tútù or cool headed possession."

     b "The entire fabric of Ifá religion has to do with the preservation and exploration of the spiritual forces incarnated through Odu."

& (ibid p. 67):

"Odu are also used to catalog and type the vast quantity of herbs, plants, and trees that are used as medicine, food supplements and cosmetics.".

[TOP]