Manual 4  Forvandlinger/Forhandlinger  - I Ching-rullerne

Manual 4.i Indledning
Manual 4.ii Metoden
Manual 4.iii Valedictum

Forvandlinger/Forhandlinger  - I Ching-rullernes 64 tegn

Manual 4 Nøgler til at identificere hexagrammerne

Noter om Digital S.M.S. Divinering

Manual 4A Hexagramopstillinger og Omvekslingsnøgler

Tao Tegnet af Carla Iacobone - Design Per Olsen

Tao Tegnet af Carla Iacobone - Design Per Olsen

Forord til I-Ching-rullerne

Måske nok det ældste og mest anvendte spådomssystem i verden - faktisk i brug mange steder alle dage igennem årtusinder blandt kinesere.

Bogen kom for alvor til vesten, da Max Müller begyndte at udsende den for tiden revolutionære introduktionsserie til østens hellige bøger, Sacred Books of the East, fra 1879 e.v. til 1910 e.v. en kæmpe bogserie, der - for første gang i europahistorien - bragte vestlig tradition oversættelser af østens religiøse og filosofiske skrifter, skrifter som først traditionens mystiske okkulte magikere (M.O.M.) så som Eliphas Levi og H.P. Blavatsky havde fremhævet betydningen af og skabt interessen for.

Med i Sacred Books of the East-bøgerne kom - først i 1882 e.v. og igen i 1893 e.v.- James Legges første vestlige oversættelse af I-Ching Book of Changes, den oversættelse Aleister Crowley senere brugte som udgangspunkt for sin gendigtning. Det blev dog en anden forsker i Kina og kinesisk kultur, tyskeren Richard Wilhelm, der nogle år senere - i 1923 e.v. - besørgede en oversættelse af I-Ching til tysk, en oversættelse der siden blev grundlag for de europæisksprogede oversættelser - også den danske der udkom i 1971 e.v. og blev den største succes nogensinde for Strubes Forlag solgt i mange oplag helt frem til 1988 e.v., Siden blev den så endeligt solgt til Gyldendals Forlag, der printede en ny 2. udgave i 2014 e.v..

For I-Ching Forvandlingernes Bog har - lige siden den kom til vesten som en af de helligste bøger fra østen - fascineret mennesker udenfor den kinesiske kultur verden over og kendes både som en af verdens ældste såvel som populæreste og mest anvendte visdomsbøger og altså spådomssystemer.

Og hvad gør så dette ældgamle spådomssystem "evigt aktuelt" - betegner det ikke blot en primitiv form for tænkning, hvor mennesker fanget i nuet prøver at forudbegribe fremtiden?

Tjo, men nøjagtigt det samme gør den teoretiske videnskab -: For eksempel teoretisk fysik, hvor man - på grundlag af fortids iagttagelser og data strukturert i matematisk sprog - konstruerer en teori, som man ønsker af afprøve via et eksperiment - udført i nutid - inden man så udfører det eksperiment, beregner man de mulige udfald heraf - i fremtiden efter eksperimentet - og falder eksperimentet ud som man forudsagde, betragter man teorien som bevist. - God gammeldags spådomstagning - lige efter bogen.

Naturligvis en forenklet fremstilling, og generelt vil man efter et vellykket eksperiment udtænke flere afprøvningsmåder i nuet, hvis udfald gerne skulle give samme resultat og dermed bekræfte teorien som andet end teori, jo nu som "sandhed" en operationel samling "af fortidens iagttagelser og data konstruret i matematik sprog", der altså nu kan bruges både i praktiske konstruktioner og som gundlag for yderlig teoridannelse.

Kort skrevet: De materielle videnskaber beskæfiger sig stadig - nu tusinder af år efter at I-Ching blev til - med at forudsige fremtiden på grundlag af strukturerede data indsamlet i fortid og afprøvet i nutid med henblik på fremtid.

Her bliver det så en pudsig pointe her i I-Ching-rullerne, at vestlige forskere faktisk ikke blot fandt det matematiske grundlag for I-Ching, men også heri genkendte flere af de systemer deres forskning havde blotlagt i de år - blandt andet jo DNA-sekvenser og lignende.

Dette beskrives også kort her i I-Ching-rullerne, som også bringer den første danske gendigtning af de 64 heksagrammer. Denne gendigtning - besørget af Generalsekretæren - bruger regler fra nordisk skjaldeskabskunst, således at hver af de 6 linier har inderim og bogstavrim, og som sådan kan anvendes i deres helhed, under en læsning der tager hensyn til de såkaldte "bevægelige linjer"-: De linjer i heksagrammerne der skaber de kendte "forvandlinger". Alt dette forklares i de pågældende ruller.

Men altså ud over at fungere som Spådomsbog har I-Ching manuskriptet i årtusinder også haft anvendele som Visdomsbog, som en bog hvor man - via tilfældigheder - kan indlede en samtale med sit indre, sin reflekterende eftertanke og lignende. God fornøjelse hermed -: