Manual 4ii Metoden
Manual 4iiA Værktøjet
Manual 4iiB Spørgsmål møntkast stregskrivning (S.M.S.)
Manual 4iiC Om at trække streger
Manual 4iiD Grundfiguren - hexagramlæsningens første trin
Manual 4iiE Grundfiguren - hexagramlæsningens første trin
Manual 4iiF Det bevægelige hexagram - læsningens andet trin
Manual 4iiG Det nukleare hexagram - læsningens tredje trin

Metoden:

Man finder det normalt ganske let at bruge I Ching:

Manual 4iiA

Værktøjet

Man anskaffer sig enten tre rigtige I-Ching mønter eller bruger tre almindelige mønter, som dog helst skal være ens. Man sætter så den ene side af mønten, kronesiden til at være lig med tallet 2, lige altså Yin; og den anden side af mønten, platsiden, til at være lig med tallet 3, ulige altså Yang.

Manual 4iiB

Spørgsmål møntkast stregskrivning (S.M.S.)

Man formulerer nu et spørgsmål og skriver det ned på et stykke papir, ryster så de tre mønter i hånden, kaster dem lidt op i luften og lader dem falde på bordet foran sig. Man tæller nu deres sider op og lægger de tre værdier sammen. Man kan få følgende fire kombinationer ud af ét kast:

De 3 I-Ching mønters fire mulige fald (F.M.F.)

Kast

Kombination:

Sum:

Linien kaldes:

1

2+2+2

6

Bevægelig Yin-linie (Brudt)

2

2+2+3

7

Ubevægelig Yang-linie (Ubrudt)

3

2+3+3

8

Ubevægelig Yin-Linie (Brudt)

4

3+3+3

9

Bevægelig Yang-linie (Ubrudt)

Der findes altså fire og kun fire muligheder for hvert kast, og de giver enten en ubrudt linie, altså en Yang-linie, eller en brudt linie, altså en Yin-linie med ét kast.
Som det fremgår kan linierne, både som ubrudte og som brudte, enten regnes ubevægelige eller bevægelige.
Ligesom det kendte Yang & Yin symbol har to små prikker: Yang i Yin & Yin i Yang, dannes der ved kastet med tre mønter fire muligheder, hvoraf de bevægelige (altså tallene 6 & 9) regnes for de som beskriver Forvandlingerne & Forhandlingerne (F.&.F.) via Bogen.

Manual 4iiC

Om at trække streger

Man noter nu på sit papir enten en lige ubrudt linie, en streg, eller en brudt linie, to streger med et mellemrum, og hvis man fik en bevægelig linie sætter man et lille kryds eller et lignende mærke til højre for den linie man tegner. Man så har nu den første, den nederste linie i hexagrammet.

Man gør nu dette to gange til, således får man tre linier ovenpå hinanden: alle tre enten ubrudte eller brudte og måske, måske ikke bevægelige. - Man har nu skabt det nederste trigram: første kast linie: 6, andet: 5, tredje: 4.

Man skaber nu det øvre trigram ved at gentage hele punkt 1 og 2, og skrive disse tre nye linier oven på den nedre trigram. Altså fjerde kast giver linie 3, femte kast giver linje 2 og endelig med sjette og sidste møntkast får man top-linjen, linie 1.

Manual 4iiD

Find hexagrammet frem (F.H.F.)

Man siger at salige Fu Hsi - manden der bragte ild og landbrug til menneskene - først beskrev de otte grundlæggende trigrammer, altså trefoldige figurer. Hvis man tager tre linier og enten tegner en ubrudt eller en brudt streg kan man nøjagtigt skabe otte og kun otte figurer, de figurer man bruger til at finde hexagrammernes tekst og tydning (T.O.T.) med, som man kan se på skemaet.

Nøgle

---
---
---

- -
- -
---

- -
---
- -

---
- -
- -

- -
- -
- -

---
---
- -

---
- -
---

- -
---
---

---
---
---

01  34 05  26 11 09 14 43

- -
- -
---

 25 

 51  03 27  24   42   21   17 

- -
---
- -

06 40  29  04 07 59 64 47

---
- -
- -

33 62 39  52  15 53 56 31

- -
- -
- -

12 16 08  23 02 20 35 45

---
---
- -

44 32 48 18 46 57 50 28

---
- -
---

13 55 63 22 36 37 30 49

- -
---
---

10 54 60 41 19 61 38 58

Princippet: den første figur, som man skaber med de tre første kast, finder man i den venstre række (den nedre del af hexagrammet), den anden figur, som man skaber ved at gentage punkt 1 og 2, altså med tre nye kast, finder man i den overliggende række (den øvre del af hexagrammet), der hvor de to rækker mødes i skemaet står nummeret på det hexagram, som de seks kast med mønterne har skabt en henvisning til.

Manual 4iiE

Grundfiguren - hexagramlæsningens første trin

Man slår nu op i teksten og læser dette hexagram. Først dets navn og dets overordnede betydning, dernæst specielt de bevægelige linier, hvis de forekommer. I disse liner gøres betydning, budskab og variation af den velkendte mening ofte helt klar. Gode råd i den tid lød:

-: "Lyt og læs for til alle, både de der ved lidt og de der ved mere, dan din egen indsigt, prøv den af med virkeligheden som den falder ud, forbedr' din metode - bliv aldrig for klog ej heller dum. - Brug billederne fra traditionen til visualisering og korrespondenserne som bevæbning."

Manual 4iiF

Det bevægelige hexagram - læsningens andet trin

Det næste trin i en omfattende I-Ching læsning indebærer nu: at man til højre ved siden af det hexagram man har tegnet, tegner et nyt hexagram. Dette gøres ved at overføre alle ubevægelige linier uden at forandre dem, og at overføre alle bevægelige linier ved at forandre dem til deres modsætning.

Hvis der findes blot een bevægelig linie, får man således nu et nyt hexagram. Dette slår man så op i nøglen til at identificere hexagrammerne, finder dets nummer og slår det op i selve bogen.

Almindeligvis læser man nu kun den overordnede betydning, og tager den som et udsagn om, hvad der vil komme ud af det hele, men mange smuglæser også de linier som blev forandret fra det oprindelige hexagram og nogle lægger størst betydning på disse de forvandlede liniers symbolik og mytologi.

Manual 4iiG

Det nukleare hexagram - læsningens tredje trin

Endelig kan man så i den komplette I-Ching læsning uddrage det såkaldte nukleare hexagram, kerne-hexagrammet, som beskriver sagens kerne også denne læsningsmåde hører til traditionen. Dette gøres ved at se på det oprindelige hexagram og at danne to nye trigrammer ud fra det:

Det nederste nye trigram får man ved at tage linie nummer 2, 3 og 4 af det oprindelige hexagram, det øverste nye trigram får man ved at tage nummer 5, 4, 3 af det samme, oprindelige hexagram.

Man har nu et nyt hexagram, som man slår op, kun dets overordnede betydning regner man med, altså som væsensfremtrædelse i hele spørgsmålet. Som den matematisk begavede læser vil kunne regne ud, så findes der kun mulighed for et vist antal kernehexagrammer.

[TOP]