Manual 4AB Oversigter og Omvekslingsnøgler (O.O.O.)
Manual 4Ai Kong Wen Arrangementet
Manual 4Aii Fyrst Fu Hsi arrangementet
Manual 4Aiii Digital I-ching
  Omvekslingsnøgler
Manual 4Aiv Fra Kong Wen til Fu Hsi
Manual 4Av Fra Wen til Digital til Fu Hsi
Manual 4Avi Fra Digital til Wen til Fu Hsi

Tilvalg efter Kong Wen - den almindeligste opdeling

Manual 4Avii Tilvalg heksagrammets nummer og navn
Manual 4Aviii Tilvalg heksagrammets form og nummer

Tao Tegnet af Carla Iacobone - Design Per Olsen

Forvandlinger/Forhandlinger

Tao Tegnet af Carla Iacobone - Design Per Olsen

Tilvalg & Nøgler (for øvede folk (F.Ø.F.)

Kong Wen arrangementet

Kong Wen arrangementet
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

Fyrst Fu Hsi arrangementet

Fyrst Fu Hsi arrangementet
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64

Digital I-Ching

Digital  arrangementet fra 0-63 
0 = 000000 1 = 000001 2 = 000010 3 = 000011 4 = 000100 5 = 000101 6 = 000110 7 = 000111
8 = 001000 9 = 001001 10 = 001010 11 = 001011 12 = 001100 13 = 001101 14 = 001110 15 = 001111
16 = 010000 17 = 010001 18 = 010010 19 = 010011 20 = 010100 21 = 010101 22 = 010110 23 = 010111
24 = 011000 25  = 011001 26 = 011010 27 = 011011 28 = 011100 29 = 011101 30 = 011110 31 = 011111
32 = 100000 33= 100001 34= 100010 35= 100011 36= 100100 37= 100101 38= 100110 39= 100111
40 = 101000 41= 101001 42 = 101010 43 = 101011 44 = 101100 45 = 101101 46 = 101110 47 = 101111
48 = 110000 49 = 110001 50 = 110010 51 = 110011 52 = 110100 53 = 110101 54 = 110110 55 = 110111

56 = 111000 57 = 111001 58 = 111010 59 = 111011 60 = 111100 61 = 111101 62 = 111110 63 = 111111

Den digitale I Ching

0 = 000000 1 = 000001 2 = 000010 3 = 000011 4 = 000100 5 = 000101 6 = 000110 7 = 000111
8 = 001000 9 = 001001 10 = 001010 11 = 001011 12 = 001100 13 = 001101 14 = 001110 15 = 001111
16 = 010000 17 = 010001 18 = 010010 19 = 010011 20 = 010100 21 = 010101 22 = 010110 23 = 010111
24 = 011000 25 = 011001 26 = 011010 27 = 011011 28 = 011100 29 = 011101 30 = 011110 31 = 011111
32 = 100000 33 = 100001 34 = 100010 35 = 100011 36 = 100100 37 = 100101 38 = 100110 39 = 100111
40 = 101000 41 = 101001 42 = 101010 43 = 101011 44 = 101100 45 = 101101 46 = 101110 47 = 101111
48 = 110000 49 = 110001 50 = 110010 51 = 110011 52 = 110100 53 = 110101 54 = 110110 55 = 110111
56 = 111000 57 = 111001 58 = 111010 59 = 111011 60 = 111100 61 = 111101 62 = 111110 63 = 111111

[TOP]

Tao Tegnet af Carla Iacobone - Design Per Olsen

Tao Tegnet af Carla Iacobone - Design Per Olsen

Omvekslingsnøgler:

I Ching fra Kong Wen til Fu Hsi

Kong Wen arrangementet omsat til Fyrst Fu Hsi arrangementet

1 = 1 2 = 64 3 = 30 4 = 47 5 = 6 6 = 41 7 = 48 8 = 62
9 = 5 10 = 9 11 = 8 12 =57 13 = 17 14 = 3 15 = 56 16 = 60
17 = 26 18 = 39 19 = 16 20 = 61 21 = 27 22 = 23 23 = 63 24 = 32
25 = 25 26 = 7 27 = 31 28 = 34 29 = 46 30 = 19 31 = 50 32 = 36
33 = 49 34 = 4 35 = 59 36 = 24 37 = 21 38 = 11 39 = 54 40 = 44
41 = 15 42 = 29 43 = 2 44 = 33 45 = 58 46 = 40 47 = 42 48 = 38
49 = 18 50 = 35 51= 28 52 = 55 53 = 53 54 = 12 55 = 20 56 = 51
57 = 37 58 = 10 59 =  45 60 = 14 61 = 13 62  = 52  63 = 22 64 = 43

Omvekslingsnøgle fra Wen til Digital til Fu Hsi 

Kong Wen arrangementet omsat til Digital rækkefølge og til Fyrst Fu Hsi arrangementet

1 = 63 = 1 2 = 0 = 64 3 = 17 = 30 4 = 34 = 47 5 = 23 = 6 6 = 58 = 41 7 = 2 = 48 8 = 16 = 62
9 = 55 = 5 10 = 59 = 9 11 = 7 = 8 12 = 56 =57 13 = 61 = 17 14 = 47 = 3 15 = 4 = 56 16 = 8 = 60
17 = 25 = 26 18 = 38 = 39 19 = 3 = 16 20 = 48 = 61 21 = 41 = 27 22 = 37 = 23 23 = 32 = 63 24 = 1 = 32
25 = 57 = 25 26 = 39 = 7 27 = 33 = 31 28 = 30 = 34 29 = 18 = 46 30 = 45 = 19 31 = 28 = 50 32 = 14 = 36
33 = 60 = 49 34 = 15 = 4 35 = 40 = 59 36 = 5 = 24 37 = 53 = 21 38 = 43 = 11 39 = 20 = 54 40 = 10 = 44
41 = 35 = 15 42 = 49 = 29 43 = 31 = 2 44 = 62 = 33 45 = 24 = 58 46 = 6 = 40 47 = 26 = 42 48 = 22 = 38
49 = 29 = 18 50 = 46 = 35 51= 9 = 28 52 = 36 = 55 53 = 52 = 53 54 = 11 = 12 55 = 13 = 20 56 = 44 = 51
57 = 54 = 37 58 = 27 = 10 59 = 50 45 60 = 19 = 14 61 = 51 = 13 62 = 12 = 52  63 = 21 = 22 64 = 42 = 43

Omvekslingsnøgle fra Digital til Wen til Fu Hsi

Fra Digital til Kong Wen og Fyrst Fu Hsi

0 = 2 = 1 1 = 24 = 1 2 = 7 = 1 3 = 19 = 1 4 = 15 = 1 5 = 36 = 1 6 = 46 = 1 7 = 11 = 1
8 = 16 = 1 9 = 51 = 1 10 = 40 = 1 11 = 54 = 1 12 = 62 = 1 13 = 55 = 1 14 = 32 = 1 15 = 34 = 1
16 = 8 = 1 17 = 3 = 1 18 = 29 = 1 19 = 60 = 1 20 = 39 = 1 21 = 63 = 1 22 = 48 = 1 23 = 5 = 1
24 = 45 = 1 25 = 17 = 1 26 = 47 = 1 27 = 58 = 1 28 = 31 = 1 29 = 49 = 1 30 = 28 = 1 31 = 43 = 1
32 = 23 = 1 33 = 27 = 1 34 = 4 = 1 35 = 41 = 1 36 = 52 = 1 37 = 22 = 1 38 = 18 = 1 39 = 26 = 1
40 = 35 = 1 41 = 21 = 1 42 = 64 = 1 43 = 38 = 1 44 = 56 = 1 45 = 30 = 1 46 = 50 = 1 47 = 14 = 1
48 = 20 = 1 49 = 42 = 1 50 = 59 = 1 51 = 61 = 1 52 = 53 = 1 53 = 37 = 1 54 = 5 = 1 55 = 9 = 1
56 = 12 = 1 57 = 25 = 1 58 = 6 = 1 59 = 10 = 1 60 = 33 = 1 61 = 13 = 1 62 = 44= 1 63 = 1 = 1

[TOP]

 

Tilvalg efter Kong Wen - den almindeligste opdeling

Tilvalg Heksagrammets nummer og navn

1. Skaberen Ch'ien

2. Modtageligheden
K'un

3. Startbesværet Chun

4. Umodenheden
Meng

5. Afventningen Hsü

6. Striden Sung

7. Folkehæren Shih

8. Sammenholdet
Pi

9. Småbetvingelsen
Hsiao Ch'u

10. Opstandelsen Lü

11. Freden T'ai

12. Stilstanden
P'i

13. Fællesskabet
T'ung Jên

14. Overfloden
Ta Yu

15. Beskedenheden Ch'ien

16. Entusiasmen

17. Efterfølgelsen Sui

18. Rengøringen Ku

19. Tilnærmelsen Lin

20. Meditationen
Kuan

21. Gennembidningen
Shih Ho

22. Ynden Pi

23. Splittelsen Po

24. Hjemkomstglæden
Fu

25. Uskylden
Wu Wang

26. Tæmmekæmpekraften
Ta Ch'u

27. Mundvigen I

28. Kæmpetyngden
Ta Kuo

29. Afgrunden
K'an

30. Klyngningen Li

31. Frieriet Hsien

32. Varigheden
Heng

33. Tilbagetoget
Tun

34. Almagten Ta Chuang

35. Fremskridtet Chin

36.  Skumringen
Ming

37. Familien
Chia Jên

38. Modsætningen
K'uei

39. Hindringen Chien

40. Befrielsen
Hsieh

41. Forøgelsen
I

42. Gennembruddet
Kuai

43. Mødet Kou

44. Samlingen
Ts'ui

45. Opstigningen
Sheng

46. Trængslen
K'un

47. Brønden Ching

48. Omvæltningen
Ko

49. Karret
Ting

50. Opvækkelsen
Chên

51. Klippefastheden
Kén

52. Udviklingen
Chien

53. Giftemålsmøen
Kuei Mei

54. Overfloden
Feng

55. Vandreren

56. Blidheden
Sun

57. Glædessøen
Tui

58. Spredningen
Huan

59. Reguleringen
Chien

60. Sandheden
Chung Fu

61. Småtingstyngden
Hsia Kuo

62. Mutationen
Chi Chi

63. Mutationen
Chi Chi
 

64. Førfuldendelsen
Wei Chi

Tilvalg heksagrammets form og nummer

Nøgle

---
---
---

- -
- -
---

- -
---
- -

---
- -
- -

- -
- -
- -

---
---
- -

---
- -
---

- -
---
---

---
---
---

01  34 05  26 11 09 14 43

- -
- -
---

 25 

 51  03 27  24   42   21   17 

- -
---
- -

06 40  29  04 07 59 64 47

---
- -
- -

33 62 39  52  15 53 56 31

- -
- -
- -

12 16 08  23 02 20 35 45

---
---
- -

44 32 48 18 46 57 50 28

---
- -
---

13 55 63 22 36 37 30 49

- -
---
---

10 54 60 41 19 61 38 58

[TOP]