Indledning: MO & KausalNeksusKæden (KNK

Manual 3i MO - et relativt "moderne" tibetansk system
Manual 3ii  Sekstal, Seksside & grundliggende MOMantraMeninger (MMM)
Manual 3iii Pratitya-Samutpada - KausalNeksusKæden (KNK)

6-tallets kvadrat i MO

Manual 3 MO-Matrix  i S.M.S. version

6-tallets kvadrat i andre traditioner

Manual 3.A Kinesernes 36 Krigstrategier (K.3.K.)
Manual 3.B TzolkinStrålingsfeltsTilskrivning (TST)

Forord til MO-rullerne

Af de her i S.M.S.-rullerne 5 beskrevne "manualer" med gammelkendte systematiske strukturer kommer MO i mål som det yngste, selv om det - ligesom med Tarot - bygger på oldgamle systemer og numeriske rækkefølger længe kendt og brugt til både den mere lavmagiske spådomstagning og til den højmagiske systematisering og begribelse af kultur og natur, samt samtale via meningsfulde symboler med såvel det underbevidste som det højere.

Af de to oldgamle systemer der ligger bag MO kendes 6-siden, terningen, nu nok overalt på jord og den bruges primært til spil herunder hasardspil. Måske derfor valgte Mipham, den lærde tibetanke munk der skabte MO-systemet i 1800-tallet e.v., at benytte terningen, og dermed give den et løft ud af spillekulturen og ind i den højere hellige handlesfære (H.H.H.) som Lamaismen bygger på. Så grundtallet 6 ganget med sig selv giver altså - via terningekast - de 36 grundfigurer, billeder der danner MOs system overfladisk set.

Det andet oldgamle system, som MO bygger på, kendes som Pratitya-Samutpada en af Buddhismens dybeste og mest omfattende fremstillinger af menneskelivets naturlige og kulturelle omstændigheder og disses uløselige sammenhæng i netværk af årsag og virkning. Mens Mipham blot antydede relationen til Pratitya-Samutpada, - i S.M.S. kaldet: Kausalneksuskæden (KNK) - i det han forudsatte den velkendt blandt de, der indgik i hans netværk, har S.M.S. valgt at gennemføre fortolkningen af de 12/13 led i denne kæde i mindste detalje i alle de 36 billeder.

Tiden vil vise om dette seriøse forsøg på at forene - konvergere - den mere primitive tilfældighedsdannede spillekultur med den mest ophøjede analyse af den løbende årsags- og virkningsdannede menneskelige eksistens vil føre til almen udbredelse af dette nye, spændende divinariske medium, som Peter Eliot Juhl straks efter udgivelse hjemtog til Det Ukendtes Boghandel, men dog kun evnede at sælge i ganske få eksemplarer på grund af sættets høje pris, men blandt køberne fandtes jo altså Generalsekretæren, som straks fattede og hermed giver Miphams innovation et medspillende løft.

Under S.M.S.-manifesteringstiden stod tibetansk kultur ekstremt stærk i de åndelige, spirituelle miljøer verden over, og solidariteten med dette folk - desværre besat og undertrykt af nabolandet Kina - kendte ingen grænser. Dog, når Generalsekretæren valgte at gennemgå de traditionelle 6*6 kineiske krigsstrategier i forbindelse med MO-rullerne, skyldte det ikke et forsøg på polemisk protesterende provokation men ene at 6-tallet og dets kvadrat - som jo undersøges i mange andre ruller under S.M.S. - umiskendeligt indgår i fjernøstlig tradition hinsides tidsbunden historik (H.T.H.).