Indholdsfortegnelse til: Appendiks 5: ØjeæbleRotationsØjeblikkelighed (ØRØ)

Appendiks 5.000 

Det tidlige hypnosefragment (udeladt)
Appendiks 5.00 Hypnose i populærkulturen - grundforestillinger (udeladt men tænk over det)
Appendiks 5.0 Gør-noget-ved-mig-syndromet (udeladt men tænk over det)
Appendiks 5.1 Trance- & Tilstandsprogrammering (T.&.T.)
Appendiks 5.2 Hypnosefakta & formidling
Appendiks 5.3. ØjeÆbleØvelserne (ØÆØ)

Forord til Hypnoserullerne

Under S.M.S.-manifesteringstiden blev hypnosefeltet aktuelt på to "nye" måder: Milton H. Erickson havde udfra en egen mesterlig håndtering af de fænomener, man normalt forbandt med hypnose, skabt flere nye forskningsfelter, dog: Hvor Erickson blot selv håndterede sine teknikker, underviste og blev indspillet men egentlig ikke skrev bøger, blev det for hans mange elever og efterlignere nødigt at danne dels skole og dertil også skabe den naturlige arvtager til Ericksons status, som den psykyterapeut, der - let og elegant - kunne skabe mirakuløst varige resultater indenfor fysisk og psykisk healing.

Den skole, der blev dannet, kendtes i de år som NLP (neurolingvistisk programmering - ikke en S.M.S.-term) og den kronede konge blandt Ericksons elever hed Steven Heller, háns mange elever og kollegaer fik ham til at skrive én lille bog om emnet, som inddrages i Hypnoserullerne her.

Lad først den S.M.S.-forstandige læser spekulere med her på det fænomen, den "karakter", den "arketype", sprogene kender som: Den nærmest magiske helbreder, troldmanden, der med nogle få ord og håndbevægelser skaber den nødvendige helbredelse, bedring eller forandring af forunderlig karakter.

Denne netop forunderlige person der med de sidste par hundrede år op til manifesteringstiden, nu kendtes både som et fænomen indenfor underholdning: Scenehypnotisøren og også kendtes som et fænomen indenfor medicin, psykologi og anden videnskab: Hypnotisøren.

Det blev nok med tiden lidt af et problem - for de mange NLP-terapeuter der udannedes i de år, - at hvor Ericksons patienter, som havde etableret en tillidsfuld relation med ham, gerne fandt sig i, at han her og der i samtalen indskød små indlagte formuleringer, som faktisk fik dem til at flytte sig fremad i deres behandlingsforløb. Ja, så blev med NLP de "indlagte komandovendinger" (embedded commands) måske lige lovligt påtrængende? Hvem ved?

Ligeledes syntes det sæt af forudgivne grundbetingelser NLP hævdede efterhånden mange at ligne den ofte meningsløse retorik, som de mange selvhjælps-grupper og new age healere prædikede til mennesker, der uden uddannelse, kunnen og indsigt troede, at de kunne finde genveje uden om flid og arbejdsomhed  til rigdom og velbefindende - og dét oftest i skarp kontrast til den anerkendte videnskabelige virkelighed på området, psykologien, der dog selv - måske en smule undtaget hypnisefænomenet - igen led af mangel på virkningsfulde reultater også i de år. Faktisk blev den arge strid mellem NLP-parterne en opvisning i brødnid uden sidestykke i den alternative bevægelses historie - om end nok ikke i den psykologiske videnskabs. 

-: Det almene videnskabelige grundlag for hypnosefænomenet gennemgås også i disse ruller udfra de anerkendte udøvere og praktikanters skrifter publicerede alment op til og under S.M.S.-manifesteringstiden. Dog: Principielt - og desværre også ofte rent faktisk - har hypnotisører i alle kategorier måttet finde sig i meget - ikke altid uforskyldt. Blandt de uforskyldte kunne der her fortælles om en andengenerationshypnotisør med både scene- og terapi-arbejde -: Kendt og elsket i efterkrigstidens alternative, magiske Danmark og blandt de grundlæggendende forfædre for S.M.S.. Dog: Den historie et andet sted. Men: Pointen fra den vise gamle praktikant:

-: Mennesker bryder sig generelt ikke om at blive kontrolleret, effektiv hypnose forudsætter altid en gensidig frivillig accept blandt ligeværdige mennesker i en tryg og velkendt behandlings- eller underholdningsramme. De der kán det, gør det gerne for at hjælpe medmennesker og for at underholde, mens de, der frygter det, gerne ønsker at kontrollere det ofte klar til at misbruge det eller at affærdige det som "pseudovidenskab". - 

Og det gælder jo et laaangt stykke af vejen også for emnet "hypnose" i fiktionsfremstillingsfantasier (FFF), samt i administrative populationsanliggender (A.PA.).

Så selv om emnet "Hypnose" svulmede mægtigt meget op under konvergensårerne, bliver det nok snarere arven efter dygtige professionlle terapeuter som Erickson og Heller - ikke mirakelkure og -terapier - der i fortsat udvikling vil finjustere emnets komponenter og det  mest i medicinsk-psykologisk sammenhæng, hvor hypnosefænomenet traditionelt jo har en seriøs status.

Dette forbehold gælder også i høj grad de afsluttende illustrationer af de 9 synsretninger medsamt deres skeeleretninger. Nogle af disse beskrives i NLP-faglitteraturen og hos Heller men aldrig alle. Så forsøget her på at systematisere dem forbliver netop et forsøg - om end her og der verificeret af professionel observations erfaringer i en tid, hvor mange mennesker havde interesse for emnet.

Symbolteoretisk set kan man sagtens skabe en begrebsmæssig fortolkning af de 9 retninger og pudsigt nok har sagkundskaben så givet dels clues samt belæg fra observationer. Så jov, generalsekretæren lod disse ruller passere og komme med også i dette sene resume af S.M.S.-arbejdet, også for dermed inddirekte at kunne hædre en af de gamle, danske mestre.

"Du slapper af. Du ta'r det helt roligt. Du har overskud af overblik, af tid, af fred. Du går i gang med Hypnoserullerne" -: