Anvendte S.M.S. ord i Hypnoserullerne

* SMS-ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

A.H.A.

Anvendte  Hypnotiske Ankre (A.H.A.) - (A.H.A.)

A.P.A.

Alternative Positive Anskuelse (A.P.A.)

affirmativ konsoliderings anstrengelser (A.K.A.)

alternative & aktive (A.&.A.)

Amnesi & Analgesi (A.&.A.)

auto-referentiel autonomi (A-R.A.)

Bb

B.F.B. biimplikative foranstaltende begrænsninger (B.F.B.)

B.O.B. billedlager og billeddannelsesevne (B.O.B.)

Cc

C.S.C.

cerebral sensorisk cirkaaflæsning (C.S.C.)

CerebralStudieCentrering (CSC)

sensocerebralsimulering (SCS)

CerebralSensorisk Captivitet (CS.C.)

Dd

Ee

ERE

EngramReleaseErfaring ( ERE)

elektroniske cerebrale emuleringer (E.C.E.)

Ff

F.I.F.

Fuldkommen Intet Fjols (F.I.F.) - term efter Liber Legis II.15

første indledende faser (F.I.F.)

F.D.F.

Fri Drømme Form ( F.D.F.)

F.F.F.

foreslåede forsætlige fænomener (F.F.F.) term efter Heller

Fri Fantasi Form (F.F.F.)

f

oreliggende siden forgangne (F.S.F.)

Gg

GRG

GjalderRiteGruppen (GRG)

grundforudsætning i Gruppe arbejdet (G.I.G.)

Hh

H.Å.H.

holdes åben her (H.Å.H.)

H.H.H.

Hos ham Hubbard (H.H.H.)

H.V.H.

hukommelse via hologrammer (H.V.H.)

H.SH.

hypnotiske suggestionshandlinger  (H.SH.) - (H.SH.)

holistisk gensidig healing (H.G.H.)

Ii

I.P.I.

intrasensoriske perceptionsfelters induktion (I.P.I.) - (I.P.I.)

I.&.I.

inkritis- & indiskutabelt (I.&.I.)

IntraCerebralInstruerende (ICI)

Jj

Kk

KNK

KausalNeksusKæden (KNK)

K.O.K.

Kinestetisk Oplevelses Kreativitet (K.O.K.)

K.&.K.

kontaktet & kommunikeret (K.&.K.)

K.Æ.K.

korporel ætiologisk karakter (K.Æ.K.)

K.ST.K.

Kromopulsiv SpatialTaktil Kinestetik (K.ST.K.)

kostbart investeringskrævende (K.IK.)

kunstig intelligens kreation  (K.IK.)

korrelering og kalibrering (K.O.K.)

Ll

L.Ø.L.

Lille Øjenfysiologisk Lærestreg (L.Ø.L.) - (L.Ø.L.)

Mm

M.HM.

Menneskelig HypnoseModtagelighed (M.HM.) - (M.HM.)

M.IM.

mentalt impulsmønster (M.IM.)

M.&.M.

mikrovolt & millisekunder (M.&.M.)

ManifesteringsSamtidsMiljø (MSM)

Nn

Oo

O.F.O.

oprindelige Fire Overlevelsesdynamikker (O.F.O.) - (O.F.O.)

Pp

 

P.A.P.

potente magiskastrale perceptionsformer (P.A.P.)

Praktisk Mental Pointering (P.M.P.)

P.S.P.

Polær Symetrisk Punktlogik (P.S.P.)

Rr

R.P.R.

realistisk praktisk redskab (R.P.R.)

RØR

REMØjeRotation (RØR)

REMØjeæbleRotation (RØR)/(RØR)

R.D.R.

Retlinet Digital Resoneren (R.D.R.)

Ss

SC.S.

sensocerebrale systemer (SC.S.)

SCS

SensoCerebralSeriel (SCS)

S.&.S.

signaler & sansninger (S.&.S.)

S.T.S.

stilskikker trancemæssig suggestion (S.T.S.)

S.O.S.

stritter og står (S.O.S.)

suggestiv tranceficerings samarbejde (S.T.S.)

Tt

T.&.T.

Trance- & Tilstandsprogrammering (T.&.T.) - (T.&.T.)

T.R.T.

trance rituel tilstand (T.R.T.)

TBT

TranceBesættelsesTilstande (TBT) - (TBT)

TMT

TranceModtagelighedsTabel (TMT)

T.D.T.

traumeforløsende dianetiske terapiprocesser (T.D.T.)

Uu

U.TU.

Unikt TranceUnivers (U.TU.)

Vv

V.F.V.

væsentligt for virkningen (V.F.V.)

VirkelighedsOpfattelsesVrængbilleder (VOV)

Ww

Yy

Ææ

Øø

ØRØ

ØjeæbleRotationsØjeblikkelighed (ØRØ) - (ØRØ) (ØRØ)/(ØRØ)

ØÆØ

ØjeÆbleØvelserne (ØÆØ)

Åå

[TOP]