Appendiks 1.2

Traditionel Vestlig Trolddom (T.V.T.)

Appendiks 1.2i 

  Grundbegreber i Moderne Vestlig Tradition

Appendiks 1.2ii

  Grundforudsætninger i vestlig tradition:

Appendiks 1.2iii (a-g)

  Krop & Kram (K.&.K.)

Appendiks 1.2iiia

  A. Krop & Kram (K.&.K.) - Lær at spise sundt

Appendiks 1.2iiib

  B. Krop & Kram (K.&.K.) - Lær at sove regelmæssigt

Appendiks 1.2iiic

  C. Krop & Kram (K.&.K.) - Lær at holde måde med gifte

Appendiks 1.2iiid

  D. Krop & Kram (K.&.K.) - Lær at holde måde med rusmidler

Appendiks 1.2iiie

  E. Krop & Kram (K.&.K.) - Lær at holde hygiejnen højt

Appendiks 1.2iiif

  F. Krop & Kram (K.&.K.) - Lær at dyrke motion

Appendiks 1.2iiig

  G. Krop & Kram (K.&.K.) - Lær at meditere

Appendiks 1.2i

Grundbegreber i Moderne Vestlig Tradition

Den såkaldte "vestlige tradition" inden for magien blomstrede frem fra det dulgte under årene med reformation og renæssance, men den byggede altså på ældgamle traditioner, der i de påfølgende godt 500 solårs tid fremtrådte i den form, der fik betegnelsen: "Den Moderne Vestlige Tradition".

Der fandtes i denne "moderne" tradition tilsyneladende tre grundtråde, som blev tvundet til den røde snor, nemlig: Traditionel folkelig hekseri; semitisk, især jødisk og ægyptisk magi; samt den indiske filosofiske praksis (inklusiv buddhismen). - Tilsammen gav disse tre hovedindgangene til den "moderne" vestlige tradition indenfor magi.

Den traditionelle folkelige tro og dens mange foranstaltninger bevægede sig i strakt fremmarch i denne tekstmanifesterings nu fjerne samtid - ikke mindst på grund af S.M.S. og lignende græsrodsanstrengelser. Går beskrivelsen blot 3-400 hundrede år tilbage før denne manifesteringstid skete det da ofte, at den folkelige traditions udøvere kom i social klemme, når for eksempel kristendom og senere ateisme satte ind med forfølgelse. Man overlevede i successionera ved kloge mænd og koner samt deres elever og patienter, man dannede mindre grupper. Magien koncentreres om sabathb, urter og droger, den enkeltes specialinteresser og forskellige slags sympatisk magi: kærlighedskobling, kropslig alkymi, mediciner, amuletter, fortryllelser, astrologi, kort- & krystallæsning (K.&.K.) også kaldt (KL.&.KL.) og så fremdeles. Se for eksempel Gardner, LaVey, Crowther, Farrar, Buckland for tidens bedrekendte eksempler herpå.

Den semitiske tradition blev væsentlig, dels som kobleled til de kristne kirkesamfund via det hebraiske gamle testamentes mytiske stof, dels på grund af sit praktiske filosofiske indhold, Kabbalaen, og dels på grund af af den Salomoniske Magis bøger og riter og klare oldtids klang ((K.O.K.) også kendt som (GK.O.GK): GlasKlare Oldtids GenKlang). - De rent jødisk afstammede magikere har desværre også oplevet forfølgelse, mens de ikke-jødiske magikere, som vandrede især i den semitiske tradition, normalt undslap forfølgelse med henvisning til den gammeltestamentlige hebræiske hellighed. Udover healing og bøn har man oftest stået engageret i filosofi, videnskab og kunst. Man har dannet verdslige skoler og grupper og har haft lukkede "kabaler" med logearbejde i rosenkreutzerstil og andre. Arbejdet har også medført ånde-, engel- og -dæmonbesværgelser og -underlæggelse; de lærde og indviede har kommunikeret ved hjælp af kodesystemer, for eksempel sigiler over rosenkorset eller de planetare cameæ, eller ved blot at anvende hebraisk, græsk og latin. For moderne eksempler herpå se for eksempel Eliphas Levi, Madame Blavatsky, Papus, Parfitt  og andre. Regardies, Crowleys og Mathers anførte kabbalatitler og magiske arbejder rummer de fleste af de klassiske grundskrifter i genudgivelse, blandt andet Salomons Nøgler & Segl. Gershom Scholem danner den mere jødiske eksponent i didaktisk dialektisk modsætning til den blandede, bredere vestlige tradition.

Den indiske impuls virkede meget stærk i denne teksttid, men blev først sandt vigtig i de seneste århundreder op til årtusindeskiftet e.v., hvor en klar skillelinie kunne trækkes før og efter Ramakrishna . -: Med Ramakrishna fik Indien formuleret sin erfaring: At al religiøs stræben har samme mål og udspring, - netop den pointe som den vestlige verdslige verden havde brug for, da dén efter kolonialismens imperietid fik brug for at forene verden i ét handelsområde. Men ikke blot tolerancen og indsigten virker væsentlig i indisk missions impuls (I.M.I.), heller ikke blot de mange termer og begreber vestens tradition, først især gennem teosofien, senere også direkte, havde lært og nu brugte: fra guru og mantra over ahimsa og ahamkara til yoga og yuga; - nej, det drejede sig primært om: Det der omhandlede den menneskelige krop, dens balance og styrke, med samt de indsigter og færdigheder der udspringer af den kropslige beherskelse (også med for eksempel fjernøstlig kampsport). -: Man arbejdede i foreninger, selskaber og klubber og udfra hundredvis af impulser i og udenfor Indien, og indflydelsen fandtes lidt over alt, fra guruniveauet til kommunal gymnastik. Isherwoods Ramakrishna biografi peger ud mod de fleste moderne skoler, blandt disse for eksempel Sri Yugteswar, Vivekananda, Yogananda, Sivananda, Aurobindu, Moderen, Sri Chinmoyy, danske Swami Janakananda, der virkede i de år og mange, mange andre gode blandt disse jo også Paramahansa ShivaJi (: Aleister Crowley)

Appendiks 1.2ii

Grundforudsætninger i vestlig tradition

Grundliggende stod de i foregående afsnit anførte tre traditioner som de vigtige i den dengang aktuelle vestlige magiske visdomstradition (V.M.V.), og de enkelte udøvere befandt sig sjældent stringent i kun een af grupperne, eller slet ikke i en af grupperne. De fem, seks grupper der aktuelt voksede stærkest ind i den dengang moderne vestlige magitradition (M.V.M.) altså i de sidste årtier op til internettets ankomst og årtusindeskiftet: De oprindelige australske og amerikanske folks traditioner, det sorte folk i Afrika óg meso-amerika, den fjern-østlige kinesiske tankegang med samt den såkaldte nordlige tradition.

Alle disse tendenser ledte (som antydet i "Scripta Magica Selecta") op til en udvidelse af den såkaldte "vestlige" såkaldte "moderne" tradition til at danne en (ny/første) fælles verdenstradition. 

Det regnedes for eksempel ikke for ualmindeligt, at rodsøgende afronedstammede Ifa-indviede fra U.S.A. benyttede ord som for eksempel det indiske "karma" til at fremsætte det initierede standpunkt, det samme gjaldt i nogen grad den fremvoksende indianernation i U.S.A., hvis medicinhjul blev en part af den vestlige tradition. - Og det drejede sig - for tidens engagerede aktivister - ikke om et overfladisk sammenrod men om bevidst kalibrering a af restaurerede og lutrede oprindelige traditioner, som tuner ind til (T.I.T.) tidens fælles trivsel (T.F.T.) - altså lidt som forkyndt af den jubelglade konvergenstænkning fra år 1987 e.v..

Men gik man nu tættere på denne såkaldte "vestlige moderne" magiske traditions grundforudsætninger: Den folkelige visdom, de bibelske og indiske impulser og ihukom at det ønskede udbytte i det foreliggende arbejde om grundforudsætninger i denne tradition dengang og så sidenhen bestod og består i at fastholde fakta for den S.M.S.-ivrige Læser, så at vedkommende:

"... træner og styrker sit legeme, sine sanser specielt og sin hjerne og ånd især."

og dér blev det relativt let at skære et ellers uoverstigeligt stort bjerg af magiske referencer ned til nogle få væsentlige og anerkendte autoritative kilder for denne dels fremstilling, nemlig Eliphas Lévi og Aleister Crowley.

De redskaber, der regnes for nødvendige og gode accepterede metoder dermed, samles hos disse forfattere, som begge, via deres grundighed og belæsthed peger ud mod hele traditionen, fra Paracelsus, Trithemius, den eventuelle Faustus, og Dr. John Dee i middelalderen af den almindelige tidsregning, til Teosofisk Samfund, Golden Dawn, Wicca og tiden i det nye årtusinde. [i]

Aktivistgrupper i den dengang "moderne vestlige tradition" havde gjort det: at spise sundt, sove regelmæssigt, holde måde med gifte, holde måde med rusmidler, holde hygiejne højt, dyrke motion og meditere til noget nært det ideelle. - I den for tekstmanifestationen synligt observerbare samtid (S.O.S. (også kaldet TS.O.ST. (TilSyneladende Observerbare SamTid))) blev den som ønskede at træne og styrke sit legeme stimuleret i den retning fra alle sider. Alle de nævnte punkter virkede dengang og sidenhen som nødvendige og indeholder i sig selv hver en hel videnskab. - Nedenfor som nok evigt gyldigt budskab fra en nu fjern fortid i du-form et træningsprogram (K.&.K.) det vil skrive Krop & Kram)), med en del indlagt positiv suggestion:

Appendiks 1.2iii

Krop & Kram (K.&.K.)

Appendiks 1.2iiia

Lær at spise sundt. Slagt ned på dine svagheder, erstat fattige eller farligt forgiftede fødeemner med rige og økologisk sunde, det sundeste smager bedst, lær at spise brune ris, linser, hirse, havre, bønner, økologisk fuldkorn af rige naturlige korn- og melarter, alle slags grøntsager inklusiv de skønne krydderurter og masser af frugt, også gode, magre fisk og kødstykker. -: Lær at koge, bage, stege, dampe og i alt at tilberede på praktiske, hygiejniske nænsomme måder. Verdens bedste og sundeste systemer blev spredt over kloden i den manifesteringssamtid. - Lær det også nu, gør det, bliv ved.

For nogle synes en fuldstændig vegetar- & veganerlivsstil a (V.&.V.) også kaldt (VLS.&.VLS.) nødig, for andre ligner det et fanatisk og ubalanceret synspunkt; så godt som al føde kommer af dræbte og underlagte livsformer; - det væsentlige derfor:

-: rig, afvekslende lækker og nærende velkrydret mad, i afbalancerede forhold af de nødvendige proteiner, vitaminer, mineraler lipider og salte, sporestoffer, fiberstoffer, hormoner, neuropeptider og så videre.

Konsulter enhver god, moderne husholdningsbog, ja flere, få ideer, brug dem, og gør dét frem for de nemme løsninger:

-: Der hvor det synes væsentligt for den S.M.S. ivrige at træne sin krop bliver det endvidere et godt råd, værd at følge: At man arbejder med sine egne vaner, sine små & store (S.&.S.) ritualer:

-: Du véd vel at programmere din hjerne til at afvise fattig eller usund især forgiftet føde og til at sørge for at få rig og sund ernæring, og vær du da trofast mod programmet: Vælg det sunde - find ud af hvordan det også bliver det lækreste. - Og kan du ikke dét selv, men har en partner der kan, så pris dig lykkelig og tag til dig med takke samt hjælp til hvor du kan og må.

Endvidere, tilbered maden med glæde, sang og positiv tænkning, der skal kærlighed til, netop kærlighed har du i overflod. Få læst højt af inspirerende bøger, eller saml anden positiv vibration: programmer din mad positivt, tænk tilfreds og glubsk på alle de rare proteiner, vitaminer, mineraler, lipider, sporstoffer, salte og fibermasse, hvad man nu kalder det, som du gnasker i dig:

Programmér din ernæring positivt, brug for eksempel bordbøn, læs opbyggelig lekture (L.O.L.) under spisningen. - Find Balancen! Hvide ris og hvidt mel kan nok ikke kaldes for direkte gift, ligner blot ekstremt fattig føde sammenlignet med økologiske brune ris og økologisk grovmel. - Nyd føden, lev sundt og godt. - Forkæl dig selv, -: du fortjener det (D.F.D.).

Appendiks 1.2iiib

Lær at sove regelmæssigt: Ingen skat, ingen kærlighed, intet engagement bør du lade røve dig god, sund regelmæssige søvn (S.R.S.). Søvnen: Stadig nødvendig, dejlig og ja sørg for at få nok heraf. - Ingen fed fidus ved at skære ned på søvnen, tvært imod, nap en ekstra lur. Det indre liv, søvnens drømmeverden giver en indre resource, som har brug for den nødvendige tid.

-: De ting livet som vågen kan bringe, kan ikke bringes med, når den lille død, søvnen, en dag bliver til dødens store fest, hvis døden da ikke udskydes med langlivsteknikker.  - Døden overstiges, siger traditionen, til gengæld af ånden som forbliver vågen, når kroppen sover.

Derfor: sov godt! Lig godt! I en god seng! Lad ikke for mange forstyrrelser gribe ind, kun sjældent kan det i virkeligheden betale sig at svigte sin gode lune sengetid. Programmér du dig selv positivt: "Jeg har sovet godt.". "Det skal gøre godt at sove.". - Find som altid den gyldne middelvej, når kroppen får lov at følge sit eget indre program bliver søvnen hurtigt regelmæssig og fuldt revitaliserende.

Undgå nu træthed, dovenskab, dumhed og uopmærksomhed; undgå nu disse med lethed, når du virker som vågen (V.S.V.). - Sov godt, drøm behageligt. Hvil ud - bliv tryg - mange elskende par sover faktisk bedst i hvert sit rum, den iagttagelse vil tiden måske understøtte.

Appendiks 1.2iiic

Lær at holde måde med gifte: Et medlem af S.M.S. fremsatte den teori; at hver af de store gifte højst ville kunne finde 10-15 % trofaste brugere i en befolkning, hvis markedet i øvrigt fik frihed til at følge de almene markedsprincipper.

Find dig selv inden for giftene; kan du lide kaffe, the, chokolade, lakrids, Cola, tobak eller hvilken, om nogen, af de almene gifte? Kan du lide lejlighedsvis eller regelmæssig brug? - Find din gift om nogen og opret et ritualiseret, totemistisk forhold ved hjælp af formularer som for eksempel: "En god, frisk kop kaffe sætter mig i gang om morgenen", "Coca-Cola giver den perfekte stimulans i pausen under det travle arbejde!"

-: Skær nu både din(e) yndlingsgift(e) og de andre ned til det niveau, hvor du kun indtager dem totemistiskt rituelt, undgå på den måde at ryge for meget (om overhovedet) og undgå i alt at overstimulere dig selv.

- På dette stade begynder du da at eksperimentere med urter, virksomme urter og krydderurter, æteriske olier og ekstremt næringsholdige substanser og andet.

Når eventuelt overforbrug af gifte forsvinder (kombineret med en velernæret og -udhvilet biokemi) stiger sensitiviteten for urternes og oliernes subtile virkning. - Prøv du alle de skønne urter: pebermynte, baldrian, damiana, yohimba, kamille og så videre krydderurterne ikke at forglemme.

Lær at bruge dem, indfør du dem i din husholdning. - Erstat nu lidt efter lidt eventuel medicin med urter om muligt. Brug urter kreativt. Erstat medicinsk sygdomsforebyggelse med æteriske olier, urtete og friske urter. - Find middelvejen, Baldrian eller Melatonin virker bedre end sovemedicin, men erstat for eksempel ikke bare penicillin og drøft disse ting med lægen under sygdom, arbejd dog selv aktivit for både din helse og eventuelle helbredelse og kombiner med gift-kontrol, berigende og opløftende tanker, urter & æteriske olier.

Appendiks 1.2iiid

Lær at holde måde med rusmidler: Rusgiftene gælder den samme grundregel omtalt ovenstående, ifølge samme generelt uimodsagte medlem af S.M.S. (V.VekselStrøm). Ca. 10% betragter egentlig alkohol som et behageligt rusmiddel, enten sjældent, lejlighedsvis eller jævnligt. Andre 10% foretrækker cannabis. Andre 10% opiater og så videre. 

Desværre virkede alkoholmonopolet gennemtrængende og understøttet af diskriminerende lovgivning overfor de andre rusmidler i tiden for denne verden og dimension, hvor disse ruller manifesteredes, altså der hvor den vestlige tradition blev udfoldet i de år; men man kunne vinde sin ret til at sige fra overfor alkohol ved hårdt arbejde i sin omgangskreds, og man kunne (med nogen fare og risiko) skaffe sig de øvrige stoffer af mere eller mindre kriminaliserede kanaler. 

For de 10% der havde det godt med alkohol virkede situationen måske rimelig men for alle andre utålelig. -: OpiatBrugerGruppen henvistes til psykofarmiske medicinske efterligninger eller til superkoncentreret kriminel kommerciel formidling. CannabisGruppen synes noget bedre stillet i kraft af brugergruppens almene udbredelse. CocaBruger- og AmfetaminBruger Grupperne ligeledes om end de alle kriminaliseredes. De hallucinogene stoffer (for eksempel psilocybin) kunne let findes i den danske natur, om end stadig flere høstedes kommercielt, det nye stof først legalt siden kriminaliseret under S.M.S.-manifesteringstiden hed MDMA i forskellige varianter kaldet extasy.

 Nå, find du nu fordomsfrit og i lyset af din alternative livsstil ud af med dig selv hvilket stof - om noget - du finder fred med som beruselsesmiddel, find din fred med de andre; kan de bruges? Til hvad? Vend dig nu til din rus, om nogen, (for nogle finder mest rus i ingen rus!) og gør denne rus til et feticheret ritual, rødvin om lørdagen, en fed efter dagens arbejde, opium til fjernsynsfilmen, hvad det nu drejer sig om, og skær derefter forbruget af alle rusmidler ned til kun denne rituelle brug. Lær hvad du kan bruge rusen til, brug den. Det virker nemmere at sige nej, især hvis dit favoritstof kriminaliseres og dine forbindelser fungerer dårligt. - Intet rusmiddel virker så godt, at man har godt af dets virkning hele tiden, intet rusmiddel og dets virkning bør få generel forret over mad- og søvnplejen.

For velernærede og -udhvilede normale voksne mennesker virker intet naturligt rusmiddel i passende dosering farligt. Intet menneske bør tvinge andre i neuronfarmakologiske a spørgsmål. - Nået hertil, begynd du da for alvor at interessere dig for de naturlige rusmidler: natskygge familien, visse svampe som vokser overalt i vesten, visse kaktusarter som let kan skaffes, blomsterfrø og andet der findes mange sådanne rusmidler og også bøger herom.

Lær at rejse med naturens kraft, åbn op for naturbilledets strøm i dit sind. - Husk RusKultur! Brug stofferne, lad ikke dem bruge dig.

-: Lær nu lidt efter lidt selv at producere de forskellige rustilstande, programmér dig selv med stofferne til at kunne opnå de samme virkninger uden stoffet eller med stærkt nedsat dosis. Det kendes alment som fuldt ud muligt, tusinder har allerede gjort det:

-: Kroppen fungerer som kemisk værksted og du som neuroprogrammør.

Appendiks 1.2iiie

Lær at holde hygiejnen højt. Hold dit køkken og dets grej rent. Brug rent, uskåret service og bestik. Vask op med det samme. Undgå at føde på skadedyr med madrester. Brug gode, rene beholdere, undgå fordærvet føde. Husk hyppig håndvask og rene skærebrædder. - Vask dit sengetøj tit og regelmæssigt, udluft, støvsug og hold snavset nede. Hold dig til rene gode gifte og rusmidler, passende doseringer på den rette tid og lejligheds passende sted; - og hold dig selv ren!

-: Bad regelmæssigt, brug skønne sæber, rasul, badeolier, creme og salver. Vask dig jævnligt og grundigt, gå ikke snavset i byen, gør hygiejnen til et feticheret ritual. Find dine dufte, om nogen, lav eventuelt selv creme, salver og parfumer.

Interesser dig for sådanne ting: negleklippermaskiner, elektriske tandbørster gør alt sådan noget spændende, der hjælper i hygiejniske ting:

-: vask dén, hver gang og også en gang til. Der findes endvidere visse intimhygiejniske sæber og olier, lær herom, brug det i dagligdagen: Bliv god ved dig selv.

Du har fortjent det. Husk at skifte tøj, undertøj og strømper og resten så tit som muligt, vask og rens frakker og jakker tit. Hold dit tøj lækkert, rent og i din egen stil, og lad den stil strutte af sundhed, og lad du den stil, din stil, fungerer sådan, at den støtter dig, afslappet og stimuleret som du nu vil, men ren og lækker så du ikke har fjendtligsindede støvmider og bakterier eller vira med dig, når du færdes blandt andre.

Appendiks 1.2iiif

Lær at dyrke motion. Med disse regler så en af de deltagende aktivistgrupper fra dengang sin sejr gennemsat -: Fra den tid hvor L.Run Hubbard indførte løb i sine kurser, indtil de år hvor "hele verden løb" gik der kun nogle få årtier. I tekstens manifesteringstid begyndte jogging-fænomenet for alvor og til slut løb selv præsidenter og kongelige kondiløb og motioneringslysten, - ja nærmest -tvangen - blev større end nogensinde før så Fitnesscentrene spredte sig.

Det regnedes altså både dengang og også siden for overordentligt vigtigt, at det velernærede, veludhvilede, velstimulerede, velløftede & velvaskede (V.&.V.) legeme blev rørt regelmæsigt.

Der findes 1000 slags motion, og man dyrkede mange meget; gå, brug cykel, træn kampsport, vælg motioner hvor dú får mulighed for at udvikle dít legeme, for at træne dine muskler og styrke organerne.

-: Konkurrencesport giver ikke egentlig sund motion, undgå tilskuerroller hvor andre kommer i centrum, placer din krop i motionsaktivitetens centrum; lyt til andres ideer, se hvordan dé gør, prøv dig frem, frigør din krop indtil du føler dig stærk, udholdende, smidig og bevæger dig med selvtillid og afbalanceret kraft.

Nået hertil åben da op for dit indre program: ethvert DNA-system har indlagt sit trænings- og vedligeholdelsesprogram for de overordnede cellesamlingers organer (O.C.O.) og muskler, sagde en engang såre sand S.M.S.-maksime (V.T.V. (Vedvarende Trænings Vedligeholdelse)).

-: Sammensæt nu et sæt kropslige øvelser, som melder sig i programmet. Føl dig frem (F.D.F.). Indarbejd øvelserne i din dagligdag. Brug dem, bliv ved.

Nået hertil får du en egentlig kropsdisciplin. En kropsdisciplin du kan gøre til din daglige handling. - Her bliver systemet - efter alle de aktive udadvendte motionsteknikker - her bliver det sublimt overlegne system (S.O.S.) yoga: lær du yoga.

Ikke uden grund åbner magiske Crowleys mesterværk (M.C.M.) "Magick" med et helt langt afsnit om yoga, god traditionel yoga på grundlag af Patanjali's "Yogasutras".

-: Læs du, lær du dig "Yogasutras" og anden yderst seriøs yogalitteratur (Y.S.Y.).

Yoga danner grundlaget for moderne praktisk magi. Lær i det mindste at sidde godt i den halve også gerne  den hele lotusstilling.

Nået hertil indse du da; at man sidder bedst i disse stillinger. Afskaf møbler som ikke passer til yogastillingerne, lær udover lotusstillingen de fire magiske grundstillinger fra Golden Dawn og Crowley indfør madrasser, sofaer, bænke, kister, puder og yogastave.

-: Sid du nu godt på hårde bænke, kister og på gulvet, på puder og madrasser, bliv du siddende dér, følg disse råd, de gavner hvis du nemmer, goder hvis du lærer. Hil den som hører!

Nået hertil har du tyk læderhud på dine knyster, og ligger, sidder, går og står i et stærkt, ubesværet og velfungerende legeme, klar til at nyde S.C.S. fænomener.

Appendiks 1.2iiig

Lær at meditere. Ved læsningen af Patanjali begyndte du at spekulere over sansningen, at spørge "hvem" om dit "jeg" betegner overfor det guddommelige, du begav dig (D.B.D.) på vej til (gen)forening med; - det guddommelige og yoga danner en kongelig vej, sikker og vel afprøvet helt tilbage til oldtiden og siden af megamange millioner af mennesker; yoga virker godt, hver gang.

Ja, du lærer at give dit sanseapparat og dets hjerne en lille smule fred. -: En trancefred i hvilken sanserne og hjernen bliver ernæret, udhvilet, stimuleret, renset og motioneret på én gang.

-: Denne trancefred kaldes meditation, og der findes 1000 måder og måder (M.O.M.). Snus rundt i bøger om emnet, prøv denne og hin teknik.

Hold dig til de store, traditionelle mesterlinier og gurusuccessioner a, lær teknikkerne grundigt, følg de gode råd:

-: Det vigtigste: lær at låse (L.A.L.) kroppen fast i grundstillingerne og at lede opmærksomheden op, og lær om mantra (: lydmeditation).

Nået hertil har du en fed asanafred (F.AF.) (: stillingsfred). Gør nu meditation til en del af dit liv. Bare 15 - 45 min. om dagen, for eksempel morgenstund, inden søvn, eller hvor det nu passer. Få omgivelserne til at elske din meditationsrytme:

-: Vind du nu godmodigt over de der vil vippe dig af pinden, fordi de ved; at du står snublende nær dét magiske mesterskab, de måske aldrig selv når eller kan se fordelen af.

Ja, bliv du hellere lidt længere i din asana, pris gud eller det gode, modtag guruernes og mestrenes velsignelser, fra deres høje, åndelige verden virker de altid årvågne ja hjælper enhver på det fysiske plan; de og du (D.O.D.) vil da lade kroppens intelligens udfolde sig og berige dig. - Sid du godt der, ja, sid godt!

Syv grundforudsætninger

SMS  Disciplin

Modalitet - Måde

1

at spise sundt

at ville

2 at sove godt at skulle
3  at holde måde med gifte at kunne
4 at holde måde med rusmidler at måtte
5  at holde høj hygiejne at turde
6 at dyrke motion at burde
7  at meditere at gide

FODNOTER til Appendiks 1.2

     a successioner: generationer der følger efter hinanden, gerne bundet af et fælles livssyn og ordensregelment.

     b sabath: lørdagsfest, fest, hekseparty

     a kalibrering:  afstemning

     a vegetar- & veganerlivsstil: vegetarer spiser ikke dyrs kød, veganere spiser heller ikke dyriske produkter så som æg og mælk begge retninger fik mange nye tilhængere og deres rette dukkede op på menukortene i restauranterne i S.M.S.-manifesteringstiden

     a neuronfarmakologiske: angående hjernenervecellernes kemi og dens processer

     a gurusuccessioner: efterfølgende guruer efter formularen: kongen er død! Kongen leve. Guruer og andre typer åndelige mestre udpeger ofte selv deres efterfølgere ligesom de selv oprindeligt blev udpeget. En lang ubrudt gurusuccession borger (både blandt hinduer og buddhister) for en god, acceptabel, vederhæftig og social, state of the art-standard praktik og teori, hvor sigtet ligger på indholdet.


SLUTNOTER til Appendiks 1.2

[i]. Den følgende populære instruktion i du-form i dette appendiks bør forstås ret, det hørte ikke til S.M.S.-stilen at okkludere fakta ved populærforenkling -: Tingene virker præcis så svære som de forekommer i virkeligheden: Man forstår kun de subtile nuancer hos en forfatter som Rabelais (i Bibliografien) ved at beherske middelalderfransk, eller ved at stole på en oversætter som behersker dette sprog. På den anden side kendes det; at de videnskabelige forklaringer, som virker utroligt indviklede ved deres første undfangelse, kun få ti-solår senere kan fattes af kvikke børn, en noget lignende mekanisme kan siges at arbejde i sports- og andre rekordpræstationers progression, og det kan gøres gældende; at de omtalte 7 øvelsesområder i instruktionen blev almengjort i moderne bevidsthed (altså i tekstens manifesteringstid), på samme vis som for eksempel kvanteteorien og grundprincipperne i relativitetsteorierne.

Dette retfærdiggjorde delvis brugen af en populistisk normalt lidt læserundervurderende direkte tiltaleform, den resterende delvise retfærdiggørelse (R.D.R.) blev afstedkommet af det faktum; at disse 7 øvelsesområder bedst optrænes ved at anvende en autosuggestiv selvprogrammeringsteknik. Der bruges altså ikke i instruktionerne Krop & Kram (kendt som K. & K.) igen ikke en nedladende simplificeringsteknisk trivialitet, men et alment oplæg til aktive Måder og Måder (M.O.M.) I den forbindelse kan de aktivt selvsuggestive modalverber for eksempel indlæres og anvendes jævnfør den afsluttende skematik. Om trance- og hjerneprogrammering i øvrigt se eventuelt andetsteds i disse ruller).

 [TOP]