Index  til Appendiks 1: Skolingssystemet i S.M.S. (S.I.S.
Appendiks 1.1A

  Magisk Alment Mesterskab (M.A.M.) (i-v)

Appendiks 1.1B

  Magisk Alment Mesterskab (M.A.M.) (vi-vii)

Appendiks 1.2

  Traditionel Vestlig Trolddom (T.V.T.)

Appendiks 1.3 

  TræningsManualTabellerne (TMT) (a-c)

Appendiks 1.4

  Ceremoniel Magisk Centrering (C.M.C.)

Appendiks 1.5   Værktøjsmanualen - stikord til selvstudie (S.T.S.)

Forod ord til Skolingsystemet i S.M.S.

I dette appendiks samles nogle af den såkaldt "magiske" traditions bedst kendte rituelle elementer:

(elementer formet af dels de mange anførte værker og forfattere men også formet noget af de professionelle, som - i de år med S.M.S.-manisteringsmiraklet  i København - Copenhagen - Hafnia - samt formet lidt af de interesserede private som ønskede at beskæftige sig med Magik og Traditionel Vestlig Troldom - dengang - mange af riterne praktiseredes og praksiseres i forskellige version og traditioner verden over.).

Igen skal det her fremhæves, at interesse og aktivisme indenfor rituel magik juridisk så vel som mellemmenneskeligt ikke hverken kan eller skal dadles eller regnes for ringere end andre former for udøvelse af individuelle og fælles mennskelige aktiviteter indenfor kunst, religion og videnskab. 

Javel, nogle få århundreder før S.M.S.-manifesteringstiden forfulgte og fængslede ja endog henrettede man i nogle samfund - inklusiv det danske -  mennesker, som "udøvede trolddom" - og sandt at sige har mangen psykopat, idiot og kriminel op gennem folkenes historie forsøgt sig med forskellige former for trolddom, dog oftest - dengang som siden - modvirket og overvundet af de mere ansvarligt oplærte og vederhæftigt kyndige blandt samfundenes religiøse og lovhævdende autoriteter.

Traditionelt kendtes disse mere ansvarlige troldkyndige i for eksempel det engelske sprog som "Scholar Magicians" (dr. John Dee ad exemplum) eller på dansk som "indviede", "logebrødre" og, nå ja, disse endte sjældent på bålet og medvirkede gerne generelt, overalt hvor de kunne, til at fremme den fred og fordragelighed (F.O.F.), som de jo selv regnede for naturnødvendig for deres magiske interesse.

Her i de følgende ruller følger et læringsegnet udvalg af, hvad disse mennesker kendte og kunne (K.O.K.) og nok end kender og kan (K.O.K.).