Anvendte S.M.S. ord i Skolerullerne

* SMS-ORD*

Den lille rulle Om S.M.S. ord (O.S.M.S.O)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz Ææ Øø Åå  

Aa

A.R.A.

Animerede Rituelle Anstalter (A.R.A.)

A.RA.

Astronomiske RebknudeApparater (A.RA.)

AOA

AstroObservationsAnordning (AOA)

Bb

Cc

C.M.C. Ceremoniel Magisk Centrering (C.M.C.)

Dd

du fortjener det ( D.F.D.)

Ee

E.V.E.

egenoverlevelsens værdisatte ejendomme (E.V.E.)

 

E.SE.

Enkeltkommende SandsynlighedsElementer (E.SE.)

Ff

F.B.F. få behov for (F.B.F.)

F.D.F. finde den frem (F.D.F.)

F.O.F. forklarer og formulerer (F.O.F.)

F.P.F. forskningsproblemer på feltet (F.P.F.)

 
F.V.F.

fænge verdslig fantasi  (F.V.F)

 

Gg

G.G.G.

gøres globalt gældende (G.G.G.)

G.P.G.

gang på gang (G.P.G.)

Hh

Ii

I.S.I. individualiserede særindsigter (I.SI.)

Immanent Spirituel Identitet (I.S.I.)

Jj

Kk

K.I.K. kronologiske indsigters kosmologi (K.I.K.)

K.O.K. kalendariske og kalkulatoriske (K.O.K.) se også (KKK)

Kosmologi og Kultus (K.O.K.) - (K.O.K.) - (K.O.K.)
K.K.S.K.K. kommende konstellationer så kronologisk korrekt (K.K.S.K.K.)

KKK

KalenderKoordinatKalkulat (KKK)

kalenderkoordinatskalkulerende (KKK)
kalenderkoordinatskalkuleret (KKK)
Kalenderkoordinatskalkulering (KKK)
K.U.K.

Kapable Udøvende KodeKnækkere (K.U.K.)

K.&.K.

kosmologiske & kultiske (K.&.K.)

Krop & Kram (K.&.K.)/(K.&.K.)
K.S.K.

Kinæstetisk Sensorisk Kalkulation (K.S.K.)

kinæstetisk sensorisk komputeringskunst (K.S.K.)
K.M.K.

kinæstetisk Manipulativ Kohærens (K.M.K.)

K.G.K.

kategorialt genkendte kausalitet (K.G.K.)

Ll

L.D.L.

Levn Der Lever (L.D.L.)

læs opbyggelig lekture (L.O.L.)

Mm

M.A.M. Magisk Alment Mesterskab (M.A.M.) - (M.A.M.) - (M.A.M.)

M.&.M. magi & mytologi (M.&.M.) - (M.&.M.)

M.S.M. moderne strukturel mytetænkning (M.S.M.

moderne såkaldt magi (M.S.M.)
M.U.M. Materialistisk Udsprungne Mysterier (M.U.M.)

M.O.M.

måder og måder ( M.O.M.)

Nn

N.E.N. naturkundskab eller -beherskelse (N.E.N.)

 

Oo

O.OO. overleverede olderdagsord (O.OO.)

Pp

P.&.P. pragmatiske & praktiske (P.&.P.

P.I.P.

Personlige Interesses Puls (P.I.P.) se også (PIP)

PIP

PersonInteressePuls (PIP) se også (P.I.P.)

Rr

Ss

S.I.S. Skolingssystemet i S.M.S. (S.I.S.)

S.O.S. socialt organiseret system (S.O.S.)

S.P.S. specialiserede psykoaktive systemteknologier (S.P.S.

S.T.S. struktureret tankemæssig selvreproduktion (S.T.S.)

S.H.S.

Shakespeares Hamlets strid (S.H.S.)

Tt

T.V.T. Traditionel Vestlig Trolddom (T.V.T.)
TS.T TransSensorisk Tension (TS.T.)
TIT

TermIndexsTabulering (TIT)

TMT TræningsManualTabellerne (TMT)
T.KT.

Taleren, KultTaleren, (T.KT.)

Uu

Vv

V.L.V. verdensmæssige livsvilkårs virkelighed (V.L.V.)

V.M.V. verdsligt moderne verdensvokabular (V.M.V.)

VM.LV.VM. VerdensMæssige LivsVilkårs VirkelighedsMønster (VM.LV.VM.

Ww

Yy

Ææ

Øø

Åå

[TOP]